آزمون

سهمیه مربیان، رزمندگان و ایثارگران در آزمون دکتری دانشگاه آزاد اعلام شد

سهمیه رزمندگان و ایثارگران به شرح زیر است: براساس قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب ۱۳۹۸۷۲/۱۸ هیأت محترم وزیران و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب ۱۳۷۱/۹/۱۱ مجلس محترم شورای اسلامی و همچنین با توجه به تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، افراد مشمول بندهای «الف» و «ب» متقاضی استفاده از سهمیه ها و تسهیلات مندرج در صفحات ۵ و ۹ دفترچه راهنمای ثبت نام (دفترچه شماره ۱ سازمان سنجش آموزش کشور)، در هر یک از کد رشته “محل ها ۲۵ درصد ظرفیت به رزمندگان و ایثارگران اختصاص مییابد که حدنصاب نمره علمی لازم برای رزمندگان ۸۰ درصد و ایثارگران ۷۰ درصد نمره در هر یک از مراحل آزمون ، برای آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد میباشد. ه- –سهعیه سهمیه مربیان در آزمون دکتری دانشگاه آزاد به شرح زیر می باشد: براساس قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب ۸۹/۱/۲۹ مجلس شورای اسلامی، ۱۰ ٪ سهمیه مازاد بر ظرفیت (حداقل یک نفر در هر کد رشته محل ) برای مربیان در نظر گرفته شده است.

اعضای هیأت علمی (مربی) تمام وقت (اعم از رسمی آزمایشی و رسمی قطعی) و در استخدام رسمی دانشگاه آزاد اسلامی که دارای سه سال سابقه عضویت در هیأت علمی دانشگاه باشند می توانند در صورت تمایل از این امتیاز به منظور پذیرش در دوره دکتری تخصصی بهره مند شوند. متقاضیان استفاده از امتیاز اعضاء هیأت علمی میبایستی از ارسال هر گونه مدرک خودداری نمایند. بدیهی است مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه رأساً نسبت به استعلام وضعیت این گونه افراد از مرکز امور هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اقدام و در صورت تأیید شرایط با شرط کسب حداقل ۸۰ درصد نمره در هر یک از مراحل آزمون ، برای اخرین فرد پذیرفته شده در گزینشل آزاد را باید کسب نمایند۔

تذکر ا: رشته “مقطع کارشناسی ارشد مربیان متقاضی استفاده از امتیاز هیأت علمی جهت ادامه تحصیل با رشته ای که در دوره دکتری مایل به تحصیل در آن میباشند باید تجانس داشته باشند.
تذکر ۲ : اشتغال به تحصیل اعضای هیأت علمی منوط به موافقت دانشگاه میباشد.
سهمیه پذیرش اتباع خارجی در آزمون دکتری دانشگاه آزاد به شرح زیر است : کلیه اتباع غیر ایرانی شرکت کننده در آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (نیمه متمرکز) سال ۱۳۹۹، باید علاوه بر دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی این آزمون (مندرج در دفترچه راهنمای شماره «۱» سازمان سنجش آموزش کشور)، بند مربوط را در تقاضانامه ثبت نام اینترنتی، علامتگذاری نموده باشند.

بدیهی است چنانچه اتباع غیر ایرانی که در ردیف پذیرفته شدگان نهایی این آزمون قرار گیرند در زمان ثبت نام بند ۱۹ تقاضانامه را علامتگذاری ننموده باشند، پذیرش آنان لغو خواهد شد. ضمناً کلیه اتباع غیر ایرانی شرکت کننده در آزمون میبایست دارای کلیه شرایط و ضوابط ثبت نام اتباع خارجی، (مندرج در صفحات ۳ و ۶ دفترچه راهنمای ثبت نام و شماره «۱» سازمان سنجش آموزش کشور) باشند و در غیر این صورت پذیرش آنان لغو خواهد شد.

مطابق بخشنامه شماره ۳۹۷ مورخ ۹۳/۱۱/۵ به استناد مصوبه نود و نهمین جلسه هیأت رئیسه دانشگاه کارکنان و اعضای هیأت علمی محل های دانشگاه آزاد اسلامی مجاز نیستند واحد دانشگاهی محل خدمت خود را به عنوان محل تحصیل انتخاب نمایند(به جز داوطلبان دوره دکتری تخصصی پژوهش محور که مطابق بخشنامه شماره ۷۰/۹۷۷۳۷ مورخ ۹/۹/۸ کلیه کارکنان و اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاهی که در واحد محل اشتغال در دوره دکتری تخصصی پژوهش محور پذیرفته می شوند، مجاز به ادامه تحصیل در واحد خود هستند).