تفاهمنامه همکاری بین دانشگاه های کاگوشیمای ژاپن و علوم پزشکی اصفهان منعقد شد

تفاهمنامه همکاری بین دانشگاه های کاگوشیمای ژاپن و علوم پزشکی اصفهان منعقد شد

تفاهمنامه همکاری مشترک بین دانشگاه کاگوشیمای ژاپن و دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی اصفهان منعقد شد.

معاون پژوهشی مجموعه مراکز تحقیقاتی پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روز دوشنبه به ایرنا گفت: این تفاهمنامه برای نخستین بار در کشور میان یک دانشگاه ژاپنی و یکی از مجموعه های پزشکی و پرستاری دانشگاهی کشورمان منعقد شد.
دکتر محسن شهریاری افزود: هدف از این تفاهمنامه، گسترش همکاری های آموزشی و پژوهشی میان ۲ دانشگاه بویژه در زمینه تبادل استاد و برگزاری کارگاه ها و کنگره های علمی مشترک است.
وی با بیان اینکه استادان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پیش از این، همکاری های پژوهشی با استادان دانشگاه کاگوشیمای ژاپن داشتند، تصریح کرد: این امر زمینه برقراری مراودات بیشتر و انعقاد تفاهمنامه همکاری را فراهم کرد.
شهریاری با اشاره به بازدید گروهی از دانشگاه کاگوشیمای ژاپن از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال گذشته، خاطرنشان کرد: آنها پس از آشنایی با ظرفیت ها و توانایی های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خواهان همکاری طرفین شدند.
وی اظهار کرد: دانشگاه کاگوشیمای ژاپن دارای دانشکده های پزشکی، پرستاری و بهداشت جامع و اولویت آن ارائه بهترین روش ها برای خدمات مراقبتی و درمانی در حیطه های مختلف از داخل بیمارستان تا منزل بیماران است.
وی خاطرنشان کرد: دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان همکاری های بین المللی با دانشگاه های دیگری از جمله از آلمان و هلند دارد.
دانشگاه کاگوشیما یک دانشگاه ملی در استان کاگوشیمای ژاپن است که سه پردیس شامل گروه پزشکی، گروه شیلات و گروه مهندسی، علوم، کشاورزی، آموزش، علوم انسانی و ادبیات دارد.
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دارای حدود ۱۰ هزار دانشجو و ۸۰۰ عضو هیات علمی است.
این دانشگاه با داشتن ۱۱ دانشکده و ۴۷ مرکز تحقیقاتی و پژوهشکده، دارای رتبه سوم در میان دانشگاه های علوم پزشکی کشور است.