پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان

پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان

مطابق آیین نامه وزارتی شماره ۲۱/۶۷۲۷۲ مورخ ۹۳/۴/۱۸ و همچنین اصلاحیه شماره ۲۱/۲۳۷۲۰۰ مورخ ۹۳/۱۲/۱۶ معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مصوبات شورای استعدادهای درخشان و شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان، ضوابط و شرایط پذیرش دانشجوی دکتری استعداد درخشان ورودی مهرماه ۹۶ به شرح زیر اعلام می گردد.

الف) ضوابط کلی: • معدل کلی یا معدل کلی همتراز شده مقطع کارشناسی متقاضی، حداقل شانزده باشد. در مواردی که معدل کل مقطع کارشناسی متقاضی، کمتر از شانزده باشد، معیار محاسبه همترازی، آخرین اطلاعات موجود در پرتال سازمان سنجش آموزشی کشور می باشد. چنانچه اطلاعات مربوط به رشته گرایش یا دانشگاه محل تحصیلی متقاضی در پرتال سازمان سنجش وجود نداشته باشد، نزدیک ترین ضرایب همترازی به رشته گرایش متقاضی یا دانشگاه محل تحصیل وی، ملاک عمل خواهد بود. شورای استعدادهای درخشان دانشگاه در این خصوص اقدام خواهد کرد. • معدل کلی یا معدل کل همتراز شده مقطع کارشناسی ارشد متقاضی، بدون احتساب نمره پایان نامه، حداقل هفده باشد. در مواردی که معدل کلی مقطع کارشناسی ارشد متقاضی بدون احتساب نمره پایان نامه، کمتر از هفده باشد، معیار محاسبه همترازی، آخرین اطلاعات موجود در پرتال سازمان سنجش آموزش کشور می باشد. چنانچه اطلاعات مربوط به رشته گرایش یا دانشگاه محل تحصیل متقاضی در پرتال سازمان سنجش وجود نداشته باشد، نزدیک ترین ضرایب همترازی به رشته گرایش متقاضی یا دانشگاه محل تحصیل وی، ملاک عمل خواهد بود. شورای استعدادهای درخشان دانشگاه در این خصوص اقدام خواهد کرد. ۰ تاریخ دانش آموختگی مقطع کارشناسی ارشد متقاضی، صرفا در بازه ۹۴/۴/۱۵ لغایت ۹۶/۶/۳۱ باشد. • متقاضی، صرفا دانش آموخته یا دانشجوی نیمسال چهارم کارشناسی ارشد دوره های روزانه یا نوبت دوم دانشگاههای دولتی سراسر کشور باشد. • دانشجویان نیمسال چهارم، مشروط به اینکه: اولا: تمام واحدهای دوره (غیر از پایان نامه) را تا تاریخ مصاحبه گذرانده باشند و ثانیا؛ استاد راهنمای وی کتبا تائید کند که تا تاریخ ۹۶/۶/۳۱ فارغ التحصیل می گردد و ثالثا؛ سایر شرایط علمی مندرج در قانون را داشته باشند، می توانند متقاضی پذیرش بدون آزمون بوده و پرونده ارسال کنند. • کسب حد نصاب لازم از آزمون زبان انگلیسی، در جلسه مصاحبه الزامی نیست. ولی پذیرفته شده متعهد می گردد که قبل از آزمون جامع دوره دکتری، حد نصاب مصرح در قانون را اخذ و به دانشگاه اعلام کند. • مصاحبه از متقاضیان واجد شرایط، همزمان با مصاحبه از پذیرفته شدگان کنکوری صورت می گیرد و به هیج وجه قابل تغییر نیست. عدم حضور متقاضی در جلسه مصاحبه در زمان و مکان اعلامی از طریق تحصیلات تکمیلی دانشگاه، به منزله انصراف از پذیرش است. • به مستندات علمی تا روز مصاحبه، امتیاز تعلق می گیرد. • کسب حداقل ۷ امتیاز وتویی مربوط به ردیف ۱ جدول ۱ آیین نامه و حداقل ۶۰ امتیاز از کل ردیف های جداول ۱، ۲ و ۳ آیین نامه، الزامی است. • از جدول شماره ۱ آیین نامه، حداکثر ۴۰ امتیاز می توان کسب کرد.
• مبلغ پانصد هزار ریال، بابت بررسی مدارک دریافت می شود. این وجه، تحت هیج شرایطی مسترد نمی گردد. دانشجویان نیمسال چهارم استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد و دانش آمختگان رتبه اول کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان، از واریز این وجه معاف هستند. • پذیرفته شده نهایی، در شروع سال تحصیلی ۹۷-۹۶ به صورت مشروط ثبت نام شده و مشغول به تحصیل می گردد. • ثبت نام قطعی از پذیرفته شده نهایی، منوط به تایید صلاحیت علمی توسط سازمان سنجش آموزش کشور و شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم و صلاحیت عمومی توسط گزینش دانشجو است. • پذیرفته شدگان نهایی (به استثنای تبصره ۱-۳ آیین نامه وزارتی شماره ۲۱/۲۳۷۲۰۰ مورخ ۹۳/۱۲/۱۶ مبنی بر ارائه نمره زبان خارجه قبل از برگزاری امتحان جامع) تابع کلیه ضوابط و مقررات آموزشی و پژوهشی جاری دانشگاه سیستان و بلوچستان بوده و هیچ تفاوتی با سایر دانشجویان دوره دکتری دانشگاه ندارند. • دانشجوی دوره دکتری در دانشگاه سیستان و بلوچستان به صورت تمام وقت است و نمی تواند در یکسال اول تحصیل، درخواست مرخصی تحصیلی نماید.

متن کامل اطلاعیه اینجا دریافت کنید