معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: طبق هماهنگی های صورت گرفته امسال میزان وام و همچنین دامنه متقاضیان وام دانشجویان دکتری افزایش خواهد یافت.

احمدی درحاشیه صد و چهلمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در گفت و گو با ایرنا، افزود: سعی براین است که همه دانشجویان دکتری برای پرداخت وام تحت پوشش قرار گیرند و هیچ مشکلی از این بابت وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه، میزان وام دانشجویی دوره دکتری سال گذشته برای دانشجویان عادی ماهانه پنج میلیون ریال و کسانی که طرح های کاربردی و تقاضا محور ارائه کرده اند ۶ میلیون ریال بوده است، تصریح کرد: سال جدید حدود ۱۵ میلیون ریال برای هر پایه اضافه خواهد شد.
معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری همچنین تاکید کرد: به محض ارزیابی فهرست دانشجویان دوره دکتری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، مراحل اعطای این وام اجرایی خواهد شد.