رئیس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم گفت: در راستای اقتصاد مقاومتی، مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم ۱۸ برنامه جدید را در دستور کار خود قرار داد.

به گزارش کنکوری به نقل از خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد رضا رضوان طلب با اشاره به ۱۸ برنامه جدید مرکز جذب اعضای هیات علمی در سال جاری افزود: شارژ اطلاعات اعضای هیات علمی در نرم افزار سامانه مرکز جذب، برگزاری فراخوان بورسیه در اردیبهشت و فراخوان عضویت هیات علمی (طرح سربازی و پیمانی) در شهریور و بهمن، برگزاری گردهمایی مسولان دفاتر تحقیق استانی به صورت حضوری و سه نوبت به صورت ویدئو کنفرانس، اعزام پانزده هیات بازرسی برای بررسی عملکرد هیات های اجرائی جذب دانشگاه‌ها و دفاتر استانی، برگزاری ۱۰ کارگاه آموزشی کارشناسان، دبیران و اعضای هیات های اجرائی جذب، برگزاری آزمون ارزیابی آشنایی کارگزاران جذب اعضای هیات علمی با مقررات جذب و تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی برخی از برنامه های مرکز جذب وزارت علوم در سال جاری است.

وی ادامه داد: انتشار کتاب «مجموعه قوانین و مقررات جذب اعضای هیات علمی»، فعال سازی بخش حقوقی معاونت ارزشیابی مرکز جذب، تقویت بخش پاسخگویی و ایجاد شیفت دوم کارشناسان پاسخگو، تبدیل همکاران پروژه‌ای و حجمی به کارشناسان و کارمندان پیمانی و رسمی، ارزیابی عملکرد کارشناسان، محققان دفاتر تحقیق استانی و هیات های اجرائی جذب و تعیین رتبه و امتیازات مکتوب هرکدام، تقلیل میانگین دوره رسیدگی به پرونده ها در مرکز جذب از میانگین ۲۸ روز به ۲۵ روز، و برگزاری جلسات مدوام کارآموزی و ارتقای سطح توانمندی همکاران مرکز جذب به صورت هفتگی از دیگر برنامه های این مرکز است که اجرایی می شود.

رئیس مرکز جذب اعضای هایت علمی خاطرنشان کرد: طراحی و ایجاد نظام آماری و گزارشات نظارتی مورد نیاز در مرکز جذب در قالب فاز آتی توسعه سامانه نور رضوی، افزایش سطح هوشمندی سامانه، توسعه خدمات الکترونیکی مرکز جذب اعضای هیات علمی با هدف کاهش هزینه و افزایش کیفیت این خدمات و شفافیت در عملکرد و استاندارد سازی فرایندها از طریق بهره برداری نهایی و اجرائی شدن کامل سامانه نور رضوی در تمامی فرایندهای جدید طراحی شده جذب اعضای هیات علمی از جمله ۱۸ برنامه مرکز جذب در راستای اقتصاد مقاومتی در سال ۹۵ است.

حجت الاسلام رضوان طلب در خصوص چگونگی نحوه جذب اعضای هیات علمی در سال ۹۵ گفت: طبق روال معمول سه فراخوان بورس (با تعداد بسیار محدود) فراخوان اردیبهشت و دو فراخوان عضویت هیات علمی در شهریور و بهمن طبق جدولی که هرساله برگزار می کردیم، امسال هم برگزار می کنیم.