اعلام نتایج آزمون زبان EPT خرداد ماه دانشگاه آزاد

نتایج آزمون EPT خردادماه ۱۳۹۶ اعلام شد. نتیجه بررسی وضعیت متقاضیان سهمیه رزمندگان و ایثارگران پس از وصول تائیدیه از سوی نهاد مربوطه متعاقبا به اطلاع واحدهای دانشگاهی محل تحصیل خواهد رسید. ضمنا جهت بازیابی شماره پرونده خود با تلفن گویا ۴۷۴۳-۰۲۱ تماس گرفته و از طریق شماره گیری کد ۳ و سپس کد ۸ نسبت به بازیابی شماره پرونده خود اقدام نمایند.

http://english.iau.ac.ir/ept/

سوالات آزمون EPT در تنوع مختلف و با محتوای یکسان طراحی شده است . لذا داوطلبان در بررسی و بهره برداری از سوالات و کلید مربوطه دقت نمایند.


سوالات آزمون EPT پنجم خرداد ماه ۱۳۹۶

دریافت سوالات مربوطه

تصویر کلید آزمون EPT پنجم خرداد ماه ۱۳۹۶

دریافت تصویر کلید آزمون مربوطه

ثبت اعتراض در خصوص سوال و یا کلید آزمون EPT پنجم خرداد ماه ۱۳۹۶

#