آخرین مهلت ثبت‌نام نقل و انتقال دانشجویان

مهلت ثبت‌نام نقل و انتقال دانشجویی فردا، چهارشنبه، ۱۰ خرداد به پایان می‌رسد.

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو،‌ مهلت ثبت نام نقل و انتقال دانشجویان فردا، چهارشنبه، ۱۰ خرداد به پایان می‌رسد.

بر اساس این گزارش، دانشجویان می توانند با مراجعه به سامانه سجاد، سازمان امور دانشجویان درخواست نقل و انتقال خود را ثبت کنند.

http://mad.saorg.ir/EDUS/Default.Aspx