محدودیت خوابگاهی برای ورودی های جدید دکتری در دانشگاه ها

محدودیت خوابگاهی برای ورودی های جدید دکتری در دانشگاه ها

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مصوبات نقشه جامع علمی کشور، حمایت از دانشجویان دکتری است. وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف هستند براساس مصوبه نقشه جامع علمی کشور تا جایی که ممکن است تسهیلات لازم رفاهی را برای این دانشجویان فراهم کنند.

با توجه به این مساله که بخش قابل توجهی از دانشجویان دکتری متاهل بوده و باید مستقل باشند، یکی از مهمترین تسهیلات رفاهی مورد نیاز این دانشجویان، خوابگاه به ویژه خوابگاه‌ متاهلی است. در دفترچه کنکوردکتری ۹۶ شرایط و ضوابط برخی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی پذیرنده دانشجو دکتری اعلام شده است.

اکثر دانشگاهها اعلام کرده اند که فاقد خوابگاه بوده و یا در ارائه خوابگاه به دانشجویان دوره دکتری محدودیت دارند. برخی دیگر از دانشگاه ها، علاوه بر محدودیت، یا عدم ارایه خوابگاه، اعلام کرده اند که فاقد خوابگاه متاهلی نیز هستند.

شرایط و ضوابط خوابگاهی برخی از دانشگاه های برگزار کننده دوره دکتری ۹۶

ردیف نام دانشگاه وضعیت خوابگاه ردیف نام  دانشگاه وضعیت خوابگاه
۱ شهید بهشتی  تهران اولویت استفاده از خوابگاه، با توجه به امکانات دانشگاه و بر حسب رتبه قبولی داوطلبان در آزمون است. ۱۶ هنر اصفهان  دانشگاه هنر اصفهان فاقد خوابگاه دولتی است و دانشجویان متقاضی خوابگاه باید از خوابگاه های خودگردان (خصوصی) استفاده کنند.
۲  الزهرا ء (س) خوابگاه فقط به دانشجویان روزانه دانشگاه تعلق می گیرد. حداکثر مدت مجاز استفاده از خوابگاه برای دانشجویان مقطع دکتری روزانه ۸ نیمسال است. ۳- دانشگاه در خصوص ارائه خوابگاه برای دانشجویان دوره نوبت دوم (شبانه) تعهدی ندارد. ۱۷ مازندران این دانشگاه فاقد خوابگاه دانشجویی است.
۳ شهید مطهری  تهران   این دانشگاه فاقد خوابگاه است. ۱۸  معارف اسلامی  قم دانشگاه معارف اسلامی، هیچ گونه تعهدی در قبال تأمین خوابگاه برای دانشجویان ندارد.
۴ امام حسین (ع)

دانشگاه تعهدی برای تامین خوابگاه برای کارکنان سایر سازمان های نیروهای مسلح و بسیجیان غیربورس ندارد.

۱۹  محقق اردبیلی به تمام دانشجویان دوره های روزانه و نوبت دوم (شبانه)، حداکثر به مدت ۴ نیمسال تحصیلی خوابگاه دولتی برابر مقررات تعلق می گیرد
۵ خواجه نصیرالدین طوسی   با توجه به کمبود امکانات خوابگاهی، دانشگاه تعهدی مبنی بر تأمین خوابگاه برای همه دانشجویان روزانه ندارد و برحسب اولویت تخصیص خوابگاه انجام خواهد شد. دانشگاه هیچگونه تعهدی در قبال تأمین خوابگاه و سایر امکانات رفاهی برای دانشجویان دوره نوبت دوم نخواهد داشت. ۲۰  لرستان این دانشگاه جهت دانشجویان مقطع دکتری تخصصی روزانه به مدت ۸ نیمسال خوابگاه واگذار می کند.
۶ تربیت دبیر شهید رجایی  تهران

 به دانشجویان دوره های شبانه خوابگاه تعلق نمی گیرد. به دانشجویان دوره های روزانه پس از بررسی و در صورت لزوم حداکثر تا ۸ ترم خوابگاه تعلق می گیرد. در صورتیکه طول تحصیل بیش از ۸ ترم باشد مطابق آیین نامه نظام شبانه از دانشجویان روزانه نیز شهریه دریافت خواهد شد.

۲۱ کاشان برای دانشجویان روزانه، خوابگاه بصورت محدود وجود دارد و دانشجویان واجد شرایط با پرداخت اجاره بهای تعیین شده توسط دانشگاه، می توانند از خوابگاه  استفاده نمایند. خوابگاه دختران بصورت خودگردان داخل دانشگاه و خوابگاه پسران بصورت خودگردان داخل دانشگاه یا استیجاری خارج دانشگاه تحت نظر دانشگاه است. به دانشجویان نوبت دوم (شبانه) خوابگاه تعلق نمی گیرد
۷ علامه طباطبایی دانشجویان روزانه دکتری در صورت وجود ظرفیت از اولویت خوابگاه برخوردار خواهند شد. دانشگاه فاقد خوابگاه برای دانشجویان پردیس است. دانشگاه علامه فاقد خوابگاه متأهلی است. دانشگاه از ارائه خوابگاه به دانشجویان ساکن در شهرستان های تابعه استان های تهران و البرز معذور است. ۲۲ قم این دانشگاه دارای محدودیت خوابگاه دولتی است و حداکثر به مدت ۶ نیمسال (به استثنای فاصله کمتر از ۸۰ کیلومتر تا شهر مقدس قم) با رعایت اولویت خانواده های ایثارگران و نیازسنجی از خانواده های نیازمند، خوابگاه واگذار می کند.  سایر دانشجویان اعم از روزانه و نوبت دوم (شبانه) امکان استفاده از خوابگاه غیردولتی با مدیریت بخش خصوصی را دارا هستند.
۸ تربیت مدرس   به رتبه های ۱ تا ۵ آزمون، دوره های دکتری روزانه، طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری امتیاز بیشتری برای سکونت در خوابگاه مجردی از نیمسال دوم داده می شود. ضمناً به دانشجویان روزانه شاغل و بورسیه (غیر از بورسیه های وزارت علوم و بهداشت) خوابگاه تعلق نمی گیرد.  دانشگاه امکان تامین خوابگاه و امکانات رفاهی برای دور ه های نوبت دوم (شبانه) را ندارد. ۲۳  علوم و فنون دریایی خرمشهر امکانات خوابگاه محدود است.
۹ علم و صنعت ایران   این دانشگاه برای دانشجویان دختر دوره روزانه به تعداد محدود در صورت وجود امکانات خوابگاهی، خوابگاه واگذار می کند. همچنین این دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلی برای دانشجویان دوره روزانه بوده و فاقد هرگونه خوابگاه برای کلیه دانشجویان دوره نوبت دوم است. ۲۴  شهرکرد این دانشگاه صرفاً به تعداد محدودی از دانشجویان واجد شرایط دوره روزانه طبق شیوه نامه واگذاری خوابگاه دانشگاه شهرکرد، خوابگاه و امکانات رفاهی اختصاص خواهد داد.
۱۰  هنر تهران   دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلی است. دانشگاه تعهدی برای اسکان دانشجویان روزانه و نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان را ندارد. ۲۵ علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری این دانشگاه فاقد امکانات خوابگاهی برای کلیه رشته ها و دوره ها است.
۱۱ شاهد دانشگاه تعهدی در خصوص تامین خوابگاه برای دانشجویان نوبت دوم ندارد. این گروه از دانشجویان صرفاً در صورت وجود ظرفیت مازاد خوابگاهی و با قیمت تمام شده می توانند ازخوابگاه استفاده کنند. ۲۶  علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین در این دانشگاه محدودیت امکانات خوابگاهی وجود دارد.
۱۲ اصفهان تمام دانشجویان واجد شرایط حتی الامکان در خوابگاه های دولتی اسکان داده می شوند و در صورت وجود ظرفیت سایر دانشجویان با او لویت بندی اسکان داده می شوند. این دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلی است. ۲۷  صنعتی بابل این دانشگاه دارای خوابگاه متاهلی نیست. اولویت در دادن خوابگاه با دانشجویان روزانه خارج از استان است. دانشگاه تعهدی برای دادن خوابگاه به دانشجویان نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان ندارد.
۱۳  شیراز  با توجه به محدودیت خوابگاهی، دانشگاه شیراز حداکثر برای پذیرش ۲۰۰ دانشجوی دختر و ۲۰۰ دانشجوی پسر در خوابگاه دولتی ظرفیت خوابگاهی دارد، که بر اساس اولویت واگذار می شود. اولویت واگذاری خوابگاه با دانشجویان دارای رتبه برتر آزمون سراسری خواهد بود. دانشگاه شیراز هیچگونه امکانات و تعهدی برای اسکان کلیه دانشجویان نوبت دوم (شبانه) ندارد. دانشگاه شیراز هیچگونه تعهدی نسبت به ارائه امکانات خوابگاه متاهلی ندارد. ۲۸ صنعتی ارومیه  هیچ گونه تعهدی در قبال خوابگاه نداشته و در صورت امکان دانشگاه خوابگاه خودگردان با نرخ آزاد که سالانه با نرخ تورم افزایش م ییابد، در اختیار دانشجویان قرار می گیرد.
۱۴ ایلام   این دانشگاه هیچگونه تعهدی در قبال ارائه امکانات خوابگاهی به دانشجویان دوره نوبت دوم (شبانه) ندارد. این دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلی است. ۲۹ سمنان   با توجه به امکانات، صرفا به دانشجویان روزانه در اولین سال تحصیلی خوابگاه واگذار می کند. دانشجویانی که رتبه اول در هر کدرشته تحصیلی را احراز کنند، در سال تحصیلی بعد هم خوابگاه دریافت می کنند. دانشگاه از ارائه خوابگاه به دانشجویان شبانه و پردیس خودگردان معذور است.
۱۵ دامغان   مدت زمان ارائه خوابگاه برای دانشجویان مقطع دکتری در سال ۹۶ حداکثر ۸ نیمسال تحصیلی است. ۳۰ سلمان فارسی  کازرون در این دانشگاه امکان فراهم سازی خوابگاه خودگردان وجود دارد.

براساس این گزارش علاوه بر ۳۰ دانشگاه مذکور دانشگاه هایی مانند تهران، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر و خوارزمی نیز اشاره ای به تسهیلات خوابگاهی در دفترچه کنکور دکتری ۹۶ نداشتند.

دکتر محمد فرهادی وزیرعلوم، پیش از این در حاشیه بازدید از پروژه های دانشجویی دانشگاه تهران در مجتمع کوی دانشگاه تهران عنوان کرده بود: در برنامه پنجم توسعه موضوع ساخت خوابگاه های دانشجویی از طریق بودجه های دولتی مسدود شده بود، اما در برنامه ششم توسعه این مشکل رفع شده و امیدواریم با کمک دولت، مشارکت بخش غیردولتی و خیرین بتوانیم در زمینه ساخت خوابگاه فعالیت بیشتری داشته باشیم.

وی تاکید کرده بود که برای رفع محدودیت های ظرفیت های خوابگاهی در کشور برنامه داریم و  ۷۵ هزار ظرفیت خوابگاهی برای خوابگاه های مجردی و ۲۵ هزار ظرفیت خوابگاهی متاهلی ایجاد خواهیم کرد.

با توجه به رفع مشکل منع ساخت خوابگاه در برنامه ششم توسعه و رفع این دغدغه، امیدواریم ایجاد خوابگاه برای دانشجویان دکتری به ویژه دانشجویان متاهل در اولویت وزارت علوم قرار گرفته و شاهد  توسعه خوابگاه ها به ویژه خوابگاه های متاهلی در دوره دکتری باشم.

مطالب مرتبط:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *