اعلام ضوابط احتساب سوابق پاره وقت معلمان حق‌التدریس

نحوه احتساب سوابق پاره وقت نیروهای حق‌التدریس از سوی معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش‌وپرورش ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نحوه احتساب سوابق پاره وقت نیروهای حق‌التدریس در جهت اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب سال ۹۵ از سوی معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش ابلاغ شد.

در این بخشنامه آمده است: معلمان حق‌التدریسی که با سمت آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور تحصیلی و مراقب سلامت به تدریس اشتغال داشته و به استخدام آموزش و پرورش پذیرفته شده‌اند و تا زمان لازم‌الاجرا شدن قانون ۵ اردیبهشت ۹۶ در وزارت آموزش و پرورش اشتغال داشته‌اند، مشمول این قانون خواهند بود.

در اجرای بند (ب) ماده (۱) قانون استخدام کشوری، معلمان حق التدریس باید دارای ابلاغ رسمی از سوی مقام صلاحیت دار (اداره آموزش و پرورش شهرستان/ منطقه/ ناحیه) بوده و بر اساس ساعت قید شده در ابلاغ مربوط انجام وظیفه کرده باشند.

معلمانی که در مدارس غیردولتی اشتغال به کار داشته‌اند، مشمول این قانون نیستند.

نحوه احتساب و پرداخت کسورات قانونی معلمان حق التدریسی که سابقه آنها بر اساس اقدام مسئولان یا مکاتبات وزارت متبوع یا آراء دیوان عدالت اداری، جزء سابقه خدمت محسوب شده و در حال حاضر نیز در آموزش و پرورش اشتغال دارند، در صورت عدم محاسبه و پرداخت کسور بازنشستگی، طبق مفاد این دستورالعمل خواهد بود.

ایام حق التدریس معلمان مشمول این قانون با ارائه درخواست کتبی، تأیید ایام حق التدریس از سوی ادارات آموزش و پرورش که ابلاغ حق التدریس آنان صادر شده و پرداخت کسور بازنشستگی سهم کارمند و دولت به صورت نقد یا تعهد به پرداخت اقساط توسط ذی نفع به طور کامل، جزو سوابق خدمت و بازنشستگی محسوب می‌شود.

مهلت قانونی ارائه درخواست جهت بهره‌مندی از مزایای این قانون از زمان لازم الاجرا شدن قانون (۹۶/۲/۵) حداکثر به مدت یک سال است.

صندوق‌های بازنشستگی پس از دریافت کامل اقساط کسور بازنشستگی، موظف به احتساب سوابق مذکور در بازنشستگی واجدین شرایط می باشند. بدیهی است احتساب حق التدریس در سوابق خدمت مندرج در احکام کارگزینی نیز منوط به تحقق شرایط فوق خواهد بود.

مبنای پرداخت کسور بازنشستگی، حداقل حقوق یا دستمزد سال لازم الاجرا شدن قانون (سال ۱۳۹۶) به میزان ۱۰ میلیون و ۳۵۰ هزار ریال است.

معلمان مشمول صندوق تأمین اجتماعی نیز مشمول این قانون هستند.

مدت پرداخت اقساط، حداکثر معادل سابقه خدمت قابل احتساب (به ماه) هر یک از معلمان است.

ساعت تمام وقت (موظف هفتگی و سالانه) مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور به شرح زیر است:

الف) آموزگاران و مربیان امور تربیتی دوره ابتدایی تا ۳۱ شهریور ۸۹ به میزان ۲۸ ساعت در هفته و ۱۴۵۶ ساعت در سال و از اول مهر ۷۹ به میزان ۲۴ ساعت در هفته و ۱۲۴۸ ساعت در سال.

ب) دبیران، هنرآموزان و مربیان امور تربیتی دوره راهنمایی و متوسطه به میزان ۲۴ ساعت در هفته و ۱۲۴۸ ساعت در سال.

ج) مشاوران تحصیلی از ۲۸ آذر ۸۳ به میزان ۳۰ ساعت در هفته و ۱۵۶۰ ساعت در سال و از اول مهر ۷۹ به میزان ۲۴ ساعت در هفته و ۱۲۴۸ ساعت در سال.

د) مراقبان سلامت از ۶ آذر ۸۴ به میزان ۳۰ ساعت در هفته و ۱۵۶۰ ساعت در سال.

۱۱- چنانچه مجموع ساعات حق التدریس افراد مشمول به میزان ساعات سالانه مندرج در بند ۱۰ برسد به میزان یک سال سنوات خدمت قابل محاسبه است. بدیهی است خدمت کمتر از ساعات فوق به تناسب ماه و روز قابل احتساب خواهد بود.

۱۲- مفاد قانون یاد شده به معلمانی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون (۹۶/۲/۵) بازنشسته شده اند و یا به سایر دستگاه‌ها و نهادها انتقال یافته اند، قابل تسری نیست.