افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی شهریه متغیر دانشگاه های غیر انتفاعی

رئیس اتحادیه دانشگاه های غیرانتفاعی گفت: شهریه متغیر موسسات و دانشگاه های غیرانتفاعی ۱۰ تا ۱۵ درصد حداقل و حداکثر برای سال تحصیلی جدید اضافه می شود.

علی آهون منش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره افزایش شهریه دانشگاه های غیرانتفاعی برای سال تحصیلی جدید گفت: تعیین شهریه را وزارت علوم برعهده هیات امناء موسسات غیرانتفاعی قرار داده است.

وی ادامه داد: اما برای اینکه شهریه نوسان پیدا نکرده و افزایش زیادی پیدا نکند، اتحادیه دانشگاه های غیرانتفاعی توصیه کرده است افزایش شهریه بین ۱۰ تا ۱۵ درصد باشد و موسسات براساس مصوبه هیات امنا اقدام کنند.

رئیس اتحادیه دانشگاه های غیرانتفاعی با بیان اینکه حداکثر ۱۵ درصد و حداقل ۱۰ درصد شهریه می تواند افزایش یابد خاطرنشان کرد: شهریه ثابت افزایش پیدا نکرده فقط شهریه متغیر نسبت به سال های قبل تغییر پیدا می کند.

منبع مهر