رییس صندوق رفاه دانشجویان زمان ثبت نام وام ویژه دانشجویان مقطع دکتری را از ۱۳ خرداد تا ۱۵ تیر ماه عنوان کرد و گفت: امسال اجاره بهای خوابگاه های دانشجویی افزایش نخواهند یافت.

به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاه ایرنا، ذوالفقار یزدانمهر روز چهارشنبه در یک نشست خبری اظهار داشت: خوشبختانه طی سال گذشته تعداد ۶۴ خوابگاه رتبه ۵ کشور به رتبه بهتر ارتقا یافتند و امسال نیز قرار است ۲۰۰ خوابگاه رتبه ۳ و ۴ با مشارکت دانشگاه ها ارتقا یابند.
یزدانمهر گفت: بر اساس مصوبه هیات امنای صندوق رفاه دانشجویان امسال اجاره بهای خوابگاه ها افزایش نخواهد یافت.
رییس صندوق رفاه دانشجوی در ادامه گفت: اگر دانشجویانی به هر دلیلی نتوانند از وام ویژه مقطع دکتری استفاده کنند؛ می توانند از وام پیش بینی شده قبلی که ماهیانه ۵۰۰ هزار تومان بود؛ کماکان بهره مند شوند.
وی گفت: این وام برای دانشجویان دکترای روزانه غیر بورسیه و یا بورسیه های جایابی نشده ارائه می شود.
معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: یک وام ضروری ۳ میلیون تومانی هم برای دانشجویان وجود دارد که بدون هیچ محدودیتی ارائه می شود.
یزدانمهر ادامه داد: به دانشجویان مقطع دکتری غیر روزانه نیز وامی به میزان ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تحت عنوان وام شهریه پرداخت می شود.
وی خاطرنشان کرد: برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد غیر روزانه نیز وام تحصیلی به مبلغ یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان است.