۹ کشور در صدر تحصیل ایرانیها

رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: سال ۹۵ حدود ۳ هزار و ۲۰۹ مدرک دانشجویان فارغ  به وزارت علوم برای ارزیابی ارایه شد که بیشترین

آن مربوط به کشور مالزی بود.

مجتبی صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت ارزیابی مدارک فارغ التحصیلان ایرانی خارج از کشور گفت: در چند سال گذشته حدود ۳ تا ۴

هزار مدرک تحصیلی از دانشجویان فارغ التحصیل خارج کشور برای ارزشیابی به وزارت علوم ارسال می شود.

وی ادامه داد: سال ۹۵ حدود ۳ هزار و ۲۰۹ مدرک دانشجویان فارغ التحصیل خارج کشور به وزارت علوم برای ارزیابی ارایه شد که مانند دو الی سه سال گذشته بیشترین آن مربوط به کشور مالزی بود.

رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: سال گذشته ۷۴۹ مدرک از کشور مالزی، ۳۴۰ مدرک از کشور هندوستان و ۲۵۸ مدرک از کشور کانادا ارسال شده بود که

به ترتیب بیشترین مدارک ارسال شده را به خود اختصاص دادند.

وی افزود: کشورهای اروپایی مانند کانادا، فرانسه، سوئد، آمریکا، انگلستان، هلند و آلمان بعد از مالزی و هندوستان کشورهایی هستند که دانشجویان تحصیل

کرده آن کشورها به ترتیب مدارک فارغ التحصیلی خود را برای ارزشیابی به سازمان امور دانشجویان ارایه کرده اند.

وی ادامه داد: از این ۳ هزار و ۲۰۹ مدرک فارغ التحصیلی ارایه شده در سال ۹۵، یک سوم مربوط به دانشجویان دکتری و مابقی مربوط به دانشجویان کارشناسی

و کارشناسی ارشد هستند.

صدیقی با بیان اینکه ارایه ۳ تا ۴ هزار مدرک طی چند سال گذشته ثابت بوده است، افزود: ارزشیابی مدارک داخلی عمدتا توسط خود دانشگاه ها انجام می شود

و دانشگاه ها خود مدرک فارغ التحصیلی را صادر می کنند، الا یک تعداد از دانشگاه‌ها، برخی موسسات غیرانتفاعی و دانشگاه‌هایی که به دستگاه های اجرایی

وابسته هستند، مدرک را صادر کرده و آن را برای تایید و امضا به وزارت علوم ارسال می کنند.

معاون وزیرعلوم افزود: دانشگاه های خارج از کشور در گذشته هر چند سال یک بار ارزیابی می شد اما اکنون شرایط دانشگاه های خارجی از کانال های مختلف

مانند رنکینگ بین المللی، نمایندگان خارج کشور و رایزنان علمی بررسی شده و اطلاعات موجود به کمیسیون ارزشیابی ارایه می شود و در اینجا است که رتبه های دانشگاه های خارج بالا و پایین می شود.

صدیقی تاکید کرد: ولی در همه تغییرات یک اصل کلی همیشه رعایت می شود که دانشجویی که با مقررات قبلی اعزام شده است، با توجه به مقررات جدید ضرر نکند و برای وی همان مقررات قبلی اجرایی می شود، مگر اینکه مقررات جدید به نفع وی باشد.

رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: براساس رتبه بندی دانشگاه های خارجی، دانشگاه‌های رتبه یک و دو عالی و خوب بوده و رتبه های ۳ و ۴ نیازمند ارزیابی کیفی هستند. دانشجویانی که در دانشگاه های ۳ و ۴ فارغ التحصیل شده اند، گاهی نیاز است در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، چند درس را طی کنند و یا حتی دفاع مجدد از رساله خود داشته باشند.

وی درباره ارزیابی مدارک فارغ التحصیلان غیرحضوری خارج از کشور نیز گفت: از سال ۲۰۱۳ این مدارک ارزیابی نمی شود.