اعلام زمان برگزاری و مواد امتحانی آزمون دکتری ۹۵ دانشگاه خوارزمی

اطلاعیه دانشگاه خوارزمی درباره مصاحبه آزمون دکتری

۱⃣اطلاعیه دانشگاه خوارزمی در زمینه مصاحبه دکتری و سامانه پیش ثبت نام:

http://education.khu.ac.ir/سامانه-پیش-ثبت-نام-مصاحبه-دکتری-۹۶

متقاضیان محترم، فرم زیر جهت ثبت نام شما در مصاحبه دکتری ۹۷-۹۶ دانشگاه خوارزمی تنظیم گردیده است. مهلت ثبت نام در این سامانه تا تاریخ ۱۳۹۶/۳/۲۶ تمدید شد.

*  قابل ذکر است متقاضی در صورت درخواست مجدد رشته گرایش و یا دوره، بایستی مراحل ثبت نام را مجدد و به تفکیک انجام دهد. همچنین متقاضی بایستی مبلغ قابل ذکر را مجدد پرداخت و فیش پرداختی جدید را بارگذاری نماید.

* قابل توجه متقاضیان محترم مصاحبه دکتری دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، به علت تداخل روزهای مصاحبه با سایر دانشگاه ها، این دانشکده روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۷ را جهت افراد جا مانده در نظر گرفته است.

* قابل توجه متقاضیان محترم مصاحبه دکتری در رشته روابط بین الملل، تاریخ آزمون کتبی به ۱۱ تیرماه ۹۶ تغییر یافت.

اطلاعیه مصاحبه دکتری دانشگاه خوارزمی سال ۹۷-۹۶

اصلاحیه فایل تاریخ مصاحبه دکتری (دوره های روزانه)

تاریخ مصاحبه متقاضیان محترم در رشته مهندسی عمران-سازه و مهندسی عمران-خاک و پی به تاریخ ۱۳۹۶/۴/۱۵ تغییر یافت.

اصلاحیه دوم فایل تاریخ مصاحبه دکتری (دوره های پردیس)

فرم شماره (۱)
۲⃣برنامه اصلی زمان بندی مصاحبه های پردیس را از لینک زیر میتوانید دریافت کنید:
https://goo.gl/sSeYNh

۳⃣فرم شماره ۱ که در سامانه پیش ثبت نام دانشگاه خوارزمی باید آپلود شود:
https://goo.gl/luTx3G

۴⃣فیش بانکی به مبلغ ۷۰ هزار تومان بابت هزینه مصاحبه به شماره حساب ۰۲۰۱۱۰۵۱۲۹ بانک تجارت شعبه خوارزمی واریز می‌شود. قابل واریز در کلیه شعب بانک تجارت

۵⃣در فرم شماره یک بند شماره ۶ با عنوان طرح‌واره‌های پژوهشی مربوط به دانشجویان شیوه پژوهش‌محور است. برای متقاضیان پردیس بین‌الملل تکمیل این بخش الزامی نیست.