پذیرش پسادکتری در زمینه علوم انسانی و اجتماعی در موسسات اروپایی برای مطالعات پیشرفته

بورس پژوهانه فوق دکترای EURIAS اروپا اعلام  شد

💠زمینه علمی: علوم انسانی و علوم اجتماعی

💠مقطع: فوق دکترا

💠اهدا کننده بورس: موسسات اروپایی برای مطالعات پیشرفته (EURIAS)

💠محل تحصیل قابل قبول:
دانشگاه Aarhus دانمارک، دانشگاه Budapest مجارستان، دانشگاه Cambridge انگلستان، دانشگاه Lyon فرانسه، دانشگاه Zürich سوئیس، دانشگاه Freiburg آلمان، دانشگاه Delmenhorst آلمان، دانشگاه Helsinki فنلاند، دانشگاه Marseille فرانسه، دانشگاه Vienna اتریش، دانشگاه Paris فرانسه، دانشگاه Bologna ایتالیا، دانشگاه Madrid اسپانیا، دانشگاه Wassenaar هلند، دانشگاه Uppsala سوئد، دانشگاه Edinburgh انگلستان، دانشگاه Berlin آلمان

💠ملیت: همه

💠موارد پوشش بورس: ۱۰ ماه

💠نحوه ثبت نام: از طریق سیستم آنلاین لینک زیر
http://www.2017-2018.eurias-fp.eu/user/login?destination=node%2F120

💠مهلت اقدام: ۷ ژوئن ۲۰۱۷ برابر با ۱۷ خرداد ۱۳۹۶

💠اطلاعات بیشتر:
http://www.2017-2018.eurias-fp.eu/user/login?destination=node%2F120