امتیازات آموزشی و پژوهشی در مصاحبه دکتری چگونه محاسبه می شود؟/گزینش نهایی توسط سازمان سنجش صورت می گیرد

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از معیارهای آموزشی و پژوهشی آزمون دکتری خبر داد.

حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور، در خصوص امتیازات آموزشی و پژوهشی آزمون دکتری به ایسکانیوزگفت: براساس قانون سنجش و پذیرش تحصیلات تکمیلی مصوب ۱۸ اسفندماه ۹۴ مجلس شورای اسلامی، و مصوبات شورای سنجش و پذیرش تحصیلات تکمیلی، سنجش و پذیرش دانشجو در مقطع دکتری برحسب هر یک از شیوه های آموزشی پژوهشی و یا پژوهشی محور انجام می گیرد.

وی افزود: این امتیاز برای دوره دکتری ناپیوسته پژوهش محور،۳۰ درصد،سوابق آموزشی پژوهشی و فناوری ۲۰ درصد، مصاحبه و سنجش عملی ۳۰ درصد و تهیه طرح واره ۲۰ درصد است.

وی تاکید کرد: نمره دانشگاه برای رشته محل های پژوهش محور شامل سوابق آموزشی پژوهشی فناوری، مصاحبه و سنجش عملی و تهیه طرح واره بوده و براساس شیوه نامه ابلاغی که از سوی سازمان آموزش سنجش کشور که از طریق سازمان‌ها و دانشگاه‌ها آموزش عالی ارسال شده است صورت خواهد گرفت بعلاوه دانشگاه‌ها برای کلیه افراد معرفی شده نمره‌ای مطابق با شیوه‌نامه مذکور تعیین و برای گزینش نهایی به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال می کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور عنوان کرد: دانشگاه‌ها می‌توانند با توجه به نمرات داو‌طلبان و نظر گروه‌ های آموزشی حد نصاب لازم برای ورود داوطلبان را تعیین و به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال کنند که تاکنون این امر انجام شده است و پذیرش حد نصاب‌های خاص هر رشته اعلام شده است.

توکلی خاطرنشان کرد: پذیرش نهایی از بین داوطلبان معرفی شده به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی براساس نتیجه آزمون متمرکز و نمره اعلام شده از طریق دانشگاه‌ها با توجه به سوابق آموزشی پژوهشی، فناوری، مصاحبه عملی ، اولویت کد رشته محل های انتخابی و ظرفیت اعلام شده خواهد بود.همچنین ۲۵ درصد ظرفیت هر یک از کد رشته‌محل ها به ایثارگران و رزمندگان واجد شرایط که نمره لازم را احراز کردند اختصاص می یابد.

وی در ادامه گفت: براساس قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب ۲۹ فروردین ماه ۸۹ مجلس شورای اسلامی، ۱۰ درصد سهمیه مازاد بر ظرفیت، حداقل یک نفر به مربیان آموزشی رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شرط کسب ۸۰ درصد نمره آخر فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد اختصاص می یابد.

وی در پایان افزود: پذیرش متقاضیان که طبق آیین نامه استعدادهای درخشان نیز وجود دارد که داوطلبان واجدان شرایط برای پذیرش در دوره دکتری می توانند براساس آیین نامه شماره ۶۷۲۷۲/۲۱ مورخ ۱۸/۰۴/۹۳ و مصوبات مربوط به شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم تحقیقات و فناوری مستقیما از طریق دانشگاه‌های پذیرنده اقدام کنند.