پذیرش ارشد و دکتری بدون آزمون در دانشگاه مفید

دانشگاه مفید به استناد آئین‌نامه ۲۱/۷۷۹۴۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۰۵ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اصلاحیه شماره ۲۱/۹۶۴۷۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۴، دستورالعمل اجرایی ۷۶۷۱/س مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۴، دستورالعمل شماره ۷۸۴۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ از بین فارغ­ التحصیلان ممتاز واجد شرایط مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، برای تحصیل در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری این دانشگاه، بدون شرکت در آزمون، دانشجو می‌پذیرد.
 اطلاعیه پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز برای دوره دکتری phd دانشگاه مفید

 اطلاعیه پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز برای دوره کارشناسی ارشد دانشگاه مفید