مدیریت امور آموزشی دانشگاه دروس قابل ارائه در دوره مجازی تابستان ۹۶ دانشگاه یزد را به شرح ذیل اعلام کرد.