گروه حکمت هنر دینی مدرسه تابستانی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران با تأکید بر مباحث زیبایی و هنر ثبت نام می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای راه‌اندازی دوره دکتری حکمت هنر دینی، امسال نیز همانند سال گذشته، گروه حکمت هنر دینی به همت موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، مدرسه تابستانی برگزار می‌کند.

تأکید این دوره بر مباحث زیبایی و هنر، و مدت آن یک ماه،  از ۱۷ تیرماه  است.

داوطلبان شرکت در این مدرسه، تا تاریخ ۶ تیرماه فرصت دارند تا فرم موجود در مستندات این صفحه را دانلود وپس از تکمیل به آدرس ایمیل summerschool@irip.ir ارسال کنند.

از پذیرفته‌شدگان این مرحله جهت پرکردن کاربرگ دوم در محل مؤسسه برای روز ۱۱ تیرماه دعوت می شود.

متن کامل اطلاعیه به شرح زیر است

حکمت و فلسفه: در راستای راه‌اندازی دورهٴ دکتری حکمت هنر دینی، امسال نیز همانند سال گذشته، گروه حکمت هنر دینی مدرسه‌ٴ تابستانی برگزار می‌کند. تأکید این دوره بر مباحث زیبایی و هنر، و مدّت آن یک ماه، از ۱۷ تیرماه ۱۳۹۶ است.

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
مؤسسهٴ پژوهشی حکمت و فلسفهٴ ایران
برگزاری مدرسه‌ٴ تابستانی گروه حکمت هنر دینی

در راستای راه‌اندازی دورهٴ دکتری حکمت هنر دینی، امسال نیز همانند سال گذشته، گروه حکمت هنر دینی مدرسه‌ٴ تابستانی برگزار می‌کند. تأکید این دوره بر مباحث زیبایی و هنر، و مدّت آن یک ماه،  از ۱۷ تیرماه ۱۳۹۶ است.


روز /ساعت                                                       ۱۱-۹                                                                                    ۱۳-۱۱


۱ – شنبه                                                   دکترغلامرضا اعوانی                                                         دکترحمید فرزان‌یار

زیبایی و هنر در فلسفه و حکمت                                       هنر سنّتی و دنیای معاصر


۲ – یک‌شنبه                                           دکترسعید انواری                                                            دکترعبدالحسین خسروپناه

رمز و داستان‌های رمزی                                                عشق و زیبایی در معارف اهل‌بیت


۳ – سه‌شنبه                                           دکتررضا کوهکن                                                           دکترغلامحسین ابراهیمی‌دینانی

صنعت مقدّس                                                            معنی زیبایی در ادبیّات فارسی


۴ – چهار‌شنبه                                       دکترسیّدرضا فیض                                                              دکتربابک عالیخانی

تمثیل در عرفان و هنر                                                     آیین فتوّت و فتوّت‌نامه‌ها


داوطلبان شرکت در این مدرسه، تا تاریخ ۶ تیرماه فرصت دارند تا فرم موجود در مستندات این صفحه را دانلود وپس از تکمیل به آدرس ایمیل   summerschool@irip.ir    ارسال نمایند. از پذیرفته‌شدگان این مرحله جهت پرکردن کاربرگ دوم در محلّ مؤسسه برای روز ۱۱ تیرماه دعوت خواهد شد.