افزایش شهریه دانشگاه های غیرانتفاعی در سال جدید

دانش‌آموختگان دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالی کشور تحت پوشش وزارت علوم،تحقیقات وفنّاوری که واجد شرایط استفاده از تسهیـلات آئیـن نامه دانشجـویان ممتـاز (موضوع بخشنامه شماره۲۱/۶۷۲۷۲ مورخ ۹۳/۴/۱۸ و اصلاحیه شماره۲۱/۲۳۷۲۰۰ مورخ ۹۳/۱۲/۱۶) می باشند،درصورتی که متقاضی استفاده از این سهمیه این دانشگاهبرای رشته مقطع دکترای آموزش زبان انگلیسی هستند لازم است ضمن توجه به شرایط ذیل،مدارک مربوطه را حداکثر تا تاریخ چهاردهم تیرماه ۱۳۹۶ به صورت حضوری یا ازطریق پست سفارشی به آدرس ذیل ارسال نمایند‌:

 

اصفهان-شهر جدید بهارستان-خیابان الفت غربی نبش خیابان بهار-مجتمع شماره۳دانشگاه شیخ بهائی- طبقه ۷ شرقی-دفتر تحصیلات تکمیلی

(برروی پاکت حتماً درج شود:جهت استفاده ازسهمیه تسهیلات دانشجویان ممتاز برای سال تحصیلی ۹۷-۹۶“)

بدیهی است به مدارکی که بعد از تاریخ مذکور وصول گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

شرایط پذیرش در مقطع دکتری:

– احراز شرایط مندرج در آئین نامه ۲۱/۶۷۲۷۲ مورخ ۹۳/۴/۱۸ و اصلاحیه شماره ۲۱/۲۳۷۲۰۰ مورخ ۹۳/۱۲/۱۶ وزارت علوم، تحقیقات وفناوری (دانلود آئین نامه)

تبصره ۱) پذیرش نهائی داوطلبان دوره دکتری منوط به کسب امتیازات لازم در جلسه مصاحبه علمی که توسط گروه تخصصی مربوطه برگزار خواهد شد، می‌باشد.

تبصره ۲) ظرفیت پذیرش دانشجویان ممتاز مازاد بر ظرفیت رسمی پذیرش دانشجو در این دانشگاه می‌باشد.

تبصره ۳) پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان تنها برای کدرشته محل هایی قابل انجام است که دوره‌های مذکور ازطریق آزمون پذیرش با آزمون شده باشند.

 

مدارک لازم:

  1. درخواست کتبی داوطلب با ذکر تاریخ و قید مشخصات کامل: شناسنامه ای، کد ملی ودانشجوئی (ذکر آدرس دقیق پستی و پست الکترونیکی و شماره تلفن منزل و همراه الزامی است) به همراه کپی از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی(پشت و رو)؛
  2. فرم شماره ۱ با تأیید دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل مقطع کارشناسی ارشد‌؛
  3. فرم شماره ۲ (شرح حال علمی و پژوهشی به همراه مستندات کامل مربوطه)؛
  4. گواهی نحوه پذیرش در هر یک از مقاطع تحصیلی قبلی(دانشگاهی)، از دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل مقاطع قبلی؛

–        دانلود فرم‌ها

  1. ریز نمرات مقطع کارشناسی‌ارشد و کارشناسی با تأیید دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل‌؛
  2. کپی گواهی موقت یا دانشنامه مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد‌؛
  3. به همراه داشتن یک جلد کامل صحافی شده پایان نامه کارشناسی‌ارشد در تاریخ مصاحبه؛
  4. دو توصیه نامه علمی‌؛
  5. چکیده پایان نامه.

 

تذکر:

– پرونده متقاضیانی که دارای نقص در هریک از مدارک ارائه شده یا عدم احراز هریک از شرایط پذیرش براساس آئین‌نامه مربوطه باشند مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

– به درخواستهای ارسال شده پس از تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.

– با افراد واجد شرایط اولیه، جهت شرکت درمصاحبه از طریق تلفن‌های ثبت شده در درخواست تماس گرفته خواهد شد.

– درصورت احراز هرگونه مغایرت در مدارک ارسالی داوطلب در هر مرحله‌ای، از ادامه تحصیل وی جلوگیری بعمل خواهد آمد و مسئولیت عواقب آن به عهده داوطلب خواهد بود.

– مدارک ارسالی (بجز پایان نامه صحافی شده کارشناسی ارشد) عودت داده نمی‌شود.