دانشگاه صنعتی ارومیه فراخوان پذیرش ارشد و دکتری بدون آزمون (استعداد درخشان) این دانشگاه را منتشر کرد.

پذیرش دکتری بدون آزمون

دانشگاه صنعتی ارومیه از بین دانش آموختگان و دانشجویان نیمسال آخر دوره کارشناسی ارشد بر اساس آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر ابلاغیه شماره ۲۱/۶۷۲۷۲ مورخ ۹۳/۰۴/۰۱۸ و ۲۱/۲۳۷۲۰۰مورخ ۹۳/۱۲/۱۶ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و دستورالعمل داخلی دانشگاه،  در نیمسال اول سالتحصیلی ۹۶-۹۵ در رشته های فیزیک-بنیادی و مهندسی مکانیک –تبدیل انرژی در مقطع دکتری Ph.D  بدون آزمون دانشجو می پذیرد.

داوطلبان واجد شرایط آیین نامه مذکور باید حداکثر تا تاریخ ۹۵/۰۲/۲۵ کلیه مدارک مندرج در بند ۲ اطلاعیه را به آدرس پستی دانشگاه ارسال نمایند.پس از بررسی مدارک ارسالی داوطلبان ، زمان مصاحبه علمی متعاقبا  از طریق سایت دانشگاه اعلام خواهد شد.

-متن کامل اطلاعیه و مدارک لازم

-آیین نامه پذیرش بدون آزمون دکتری

متقاضیان پذیرش در دوره های بدون آزمون دکتری دانشگاه صنعتی ارومیه باید مدارک ثبت نامی خود را تا ۲۵ اردیبهشت ماه به دفتر استعدادهای درخشان این دانشگاه ارسال کنند.

پذیرش در این دوره ها براساس برگزاری مصاحبه علمی است که زمان برگزاری مصاحبه از طریق سایت این دانشگاه به نشانی http://www.uut.ac.ir/ اعلام خواهد شد.

پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون

به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته دانشگاه صنعتی ارومیه و سایر دانشگاه های کشور می رساند که بر اساس ((آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد)) به شماره ۲۱/۷۷۹۴۸ مورخ ۹۳/۰۵/۰۵ و ابلاغیه شماره ۲۱/۹۶۴۷۴ مورخ ۹۴/۰۵/۲۴ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، دانشگاه صنعتی ارومیه از بین دانشجویان ممتاز مقطع کارشناسی پیوسته که واجد شرایط آیین نامه های مذکور می باشند، بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.

– متن کامل اطلاعیه و مدارک لازم جهت ثبت نام اولیه

-فرم (د-۲) که توسط داوطلب باید تکمیل شود.

-فرم (گ-۱) که باید توسط دانشگاه مقطع کارشناسی تایید و مهر شود.