منابع دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ۹۶-۹۷

منابع دکتری, منابع آزمون دکتری, منابع دکترا, منابع کنکور دکتری, منابع آزمون دکترا, منابع دکتری97-96

منابع دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی (منابع مرجع مطالعاتی جهت آمادگی آزمون دکتری) به شرح زیر می باشند:

 1. شکویی، حسین، اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا (جلد اول)، انتشارات گیتا شناسی، ۱۳۸۰
 2. شکویی، حسین، فلسفه جغرافیا (جلد اول)، انتشارات گیتا شناسی، ۱۳۸۵
 3. شکویی، حسین، مکتب های جغرافیایی و جغرافیای کاربردی، انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۶۸
 4. شکویی، حسین، فلسفه های محیطی و مکتب های جغرافیایی، انتشارات گیتا شناسی، ۱۳۸۷
 5. فرید، یدالله ، سیر اندیشه در قلمرو جغرافیای انسانی، دانشگاه تبریز، ۱۳۷۴
 6. مرتضی محمد جانی، دکتر محمد شالی / سوالات دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه آزاد با پاسخ های کاملا تشریحی / نشر پردازش
 7. پوراحمد، احمد، قلمرو و فلسفه جغرافیا، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۶
 8. شکویی، حسین، دیدگاه های نو درجغرافیای شهری، انتشارات سمت، ۱۳۸۲
 9. فرید، یدالله ، جغرافیا و شهرشناسی، انتشارات دانشگاه تبریز، ۱۳۸۶
 10. رضوانی، علی اصغر، روابط متقابل شهر و روستا، انتشارات پیام نور، ۱۳۸۵
 11. آسایش، حسین، اصول و روش های برنامه ریزی روستایی، پیام نور، ۱۳۸۳
 12. آسایش، حسین، اصول و روش های برنامه ریزی ناحیه ای، پیام نور، ۱۳۸۱
 13. آسایش، حسین، برنامه ریزی روستایی در ایران، پیام نور، ۱۳۸۱
 14. پاپلی یزدی، محمد حسین، نظریه های توسعه روستایی، ۱۳۸۱، سمت.
 15. حسین زاده دلیر، کریم، برنامه ریزی ناحیه ای، سمت، ۱۳۸۳
 16. رضوانی، محمد رضا، مقدمه ای بر برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران، قومس، ۱۳۸۳
 17. زیاری کرامت ا…، اصول و روش های برنامه ریزی منطقه ای، یزد، ۱۳۸۳
 18. معصومی اشکوری، سید حسن، اصول و روشهای برنامه ریزی مننطقه ای، پیام، ۱۳۸۵
 19. مطیعی لنگرودی، سید حسن ،مقدمه ای بر برنامه ریزی روستایی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، ۱۳۸۶
 20. مهدوی، مسعود، مقدمه ای بر جغرافیای روستایی ایران، سمت، ۱۳۸۳
 21. حسینی ابری، سید حسن، مدخلی بر جغرافیای روستایی ایران، دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۰
 22. سعیدی، عباس، مبانی جغرافیای روستایی، سمت ، ۱۳۸۳
 23. مشیری، سید رحیم، جغرافیای کوچ نشینی، سمت، ۱۳۸۳
 24. مهدوی، مسعود، اصول و مبانی جغرافیا جمعیت، انتشارات قومس، ۱۳۸۶
 25. فرید، یدالله ، جغرافیای جمعیت ، دانشگاه تبریز، ۱۳۷۴
 26. جوان، جعفر، جغرافیای جمعیت ایران، انتشارات جهاد دانشگاهی ایران، ۱۳۸۷
 27. نظریان، اصغر، جغرافیای جمعیت ایران، انتشارات پیام نور، ۱۳۷۶
 28. لمبتون، کی، مالک وزارع، ترجمع امیری، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۲
 29. وثوقی، منصور، جامعه شناسی روستایی، انتشارات اطلاعات ، ۱۳۶۶
 30. ودیعی، کاظم، مقدمه ای بر روستاشناسی ایران، دهخدا، ۱۳۵۳
 31. جمعه پور، محمود، مقدمه ای بر برنامه ریزی توسعه روستایی، دیدگاه ها و روش ها، انتشارات سمت، ۱۳۸۵
 32. وثوقی، منصور، جامعه شناسی روستایی، انتشارات کیهان، ۱۳۸۴
 33. ازکیا، مصطفی ، جامعه شناسی مسایل اجتماعی و فرهنگی روستا، انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، ۱۳۸۴
 34. ازکیا، مصطفی ، اصول ایمنی و مقابله با حوادث غیرمترقبه در محیط روستایی ، انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، ۱۳۸۴
 35. امیر عضدی، مقدمه ای بر کوچ نشینی و اسکان در ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامی اسلامشهر، ۱۳۸۶
 36. بخشنده نصرت، عباس، مبانی کوچ و کوچندگی در ایران، دانشگاه تربیت معلم، ۱۳۸۷
 37. مهدوی، مسعود، کاربرد آمار در جغرافیا، انتشارات قومس، ۱۳۸۵
 38. حافظ نیا ، محمدرضا، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت، ۱۳۸۵

قابل توجه کاربران:

 1. لطفا نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را نسبت به معرفی منابع دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی در پایین صفحه و در بخش “ارسال نظر” بیان نمایید.
 2. در صورتی که از منبع خاصی استفاده نموده اید که نتیجه خوب و مثبتی برای شما در پی داشته است لطفا با معرفی آن در بخش نظرات این صفحه، نسبت به معرفی آن به سایر کاربران اقدام نمایید.
 3. پیشنهادات و انتقادات شما کاربر گرامی می تواند لیست منابع معرفی شده بالا را همواره شامل مهمترین و بروزترین منابع دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی نماید تا سایر کاربران سایت بتوانند از آن استفاده مفید نمایند.
مطالب مرتبط:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *