آسیب شناسی ورزشی:

 1. پاسخ تشریحی سوالات دکتری آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دانشگاه سراسری / دکتر مرتضی دوستی، هاشم پیری / نشر پردازش
 2. طب فوتبال / علیزاده، طهماسبی، عباسی
 3. پیشگیری و درمان آسیب های ورزشی / علیزاده، دانشمندی، قراخانلو
 4. آسیب های بافت نرم در پرشکی ورزشی / رئوف
 5. آسیب شناسی ورزشی / سید محمد حسینی
 6. آسیب شناسی ورزشی / محسنی
 7. فیزیوتراپی در ضایعات ارتوپدیک / نسرین ناصری
 8. فیزیوتراپی در ضایعات شایع عضلانی اسکلتی / مرضیه یاسین
 9. تکنیک های توانبخشی در طب ورزش / فراهانی

Scientific foundation and principles of practice in musculoskeletal rehabilitaion: Magee
Clinical sport medicine: Brukner
Pathology and intervention in musculoskeletal rehabilitation: Magee
Foundations of athletic training: Anderson
Overuse injuries of the musculoskeletal system: Pecina
Sport specific rehabilitation: Donatelli
Physical rehabilitation: O’sullivan

حرکات اصلاحی:

 1. حرکات اصلاحی پیشرفته / امیر لطافت کار، حسن دانشمندی، ملیحه حدادنژاد، زهرا عبدالوهابی
 2. مبانی آموزش حرکات اصلاحی / علیزاده، میرکریم پور، فلاح محمدی
 3. ساختار و عملکرد دستگاه اسکلتی-عضلانی / دبیدی روشن
 4. حرکات اصلاحی / علیزاده، دانشمندی، قراخانلو
 5. آزمایشگاه حرکات اصلاحی / رضا رجبی، هادی صمدی
 6. حرکات اصلاحی / یحیی سخنگویی (انتشارات آموزش و پرورش)
 7. حرکات اصلاحی / علیزاده، قیطاسی
 8. بررسی و ارزیابی عملکرد عضلات (پوسچر و درد) / علیرضا سرمدی

Orthopaedic physical assessment: Magee
Essential of corrective exercise training: Clarke
Assessment and treatment of muscle imbalance: Phil page
Muscle testing and function with posture and pain: Kendall
Corrective exercise: Kesh patel
Postural disorder and musculoskeletal dysfunction: Solberg

ورزش معلولین:

 1. تربیت بدنی و بازپروری: برای رشد، سازگاری و بهبودی معلولان / مترجم: محمدتقی منشی طوسی
 2. ورزش معلولین / جلالی فراهانی

Physical rehabilitaion: O’sullivan
Scientific foundation and principles of practice in musculoskeletal rehabilitaion: Magee
Pathology and intervention in musculoskeletal rehabilitaion: Magee

قابل توجه کاربران:

 1. لطفا نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را نسبت به معرفی منابع دکتری آسیب شناسی و حرکات اصلاحی  در پایین صفحه و در بخش “ارسال نظر” بیان نمایید.
 2. در صورتی که از منبع خاصی استفاده نموده اید که نتیجه خوب و مثبتی برای شما در پی داشته است لطفا با معرفی آن در بخش نظرات این صفحه، نسبت به معرفی آن به سایر کاربران اقدام نمایید.
 3. پیشنهادات و انتقادات شما کاربر گرامی می تواند لیست منابع معرفی شده بالا را همواره شامل مهمترین و بروزترین منابع دکتری آسیب شناسی و حرکات اصلاحی نماید تا سایر کاربران سایت بتوانند از آن استفاده مفید نمایند.