منابع دکتری علوم جانوری تکوینی ۹۶_۹۷

منابع دکتری, منابع آزمون دکتری, منابع دکترا, منابع کنکور دکتری, منابع آزمون دکترا, منابع دکتری97-96

مهمترین منابع دکتری علوم جانوری تکوینی (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون دکتری به شرح زیر می باشند:

 1. مایر ارنست، ترجمه درویش جمشید. جمعیت ها، گونه ها و تکامل. موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. ناشر واژگان خرد. چاپ دوم ۱۳۸۴
 2. مایر ارنست و پیترد اشلوک، ترجمه میرشمسی کاخکی امید و درویش جمشید. مبانی سیستماتیک جانوریف انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۸۵
 3. گایتون آرتور، ترجمه نیاورانی احد، فیزیولوژی پزشکی، جلد اول و دوم، ویرایش یازدهم ۲۰۰۶، انتشارات سماط، ۱۳۸۶
 4. صدرزاده طباطبایی محمد حسین، کالبدشناسی مقایسه ای مهره داران، انتشارات دانشگاه تهران، سال ۱۳۸۰
 5. پریور کاظم، جنین شناسی، انشارات مبتکران، چاپ سوم، سال ۱۳۷۸
 6. وحید اکملی، سمیه اسمعیلی رینه / سوالات دکتری علوم جانوری تکوینی دانشگاه آزاد با پاسخ های کاملا تشریحی / نشر پردازش
 7. مجد احمد و شریعت زاده سید محمد علی، زیست شناسی سلولی و مولکولی، انتشارات آییژ ، چاپ چهارم، زمستان ۱۳۸۳
 8. پریور کاظم و پیله چیان لنگرودی رضا. زیست شناسی سلولی و مولکولی . انتشرات پریور. پاییز ۱۳۷۵
 9. رحجان، ضروریات بافت شناسی، انتشارات چهر، ۱۳۷۶
 10. صحرا گرد احد و جاچی زاده جلیل، اصول رده بندی جانوری ، دانشگاه گیلان، ۱۳۸۰
 11. جان کوئیرا، سی لوئیز و دیگران، ترجمه خلیلی داریوش، بافت شناسی انسانی پایه، سال ۱۳۸۳
 12. لانگمن، ترجمه علی یاری نوید، رویان شناسی پزشکی، انتشارات سماط، ۱۳۷۹
 13. شمس لاهیجانی مریم، جنین شناسی ، تولید مثل وچگونگی رشد ونمو جنین، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تهران، ۱۳۷۴
 14. مریم شمس لاهیجانی جنین شناسی، اندام زایی در جانوران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تهران، ۱۳۷۷
 15. دکتر پریور کاظم، جزوه زیست شناسی تکوینی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم تحقیقات سال ۱۳۸۶
 16. دکتر پریور کاظم، جزوه جنین شناسی مقایسه ای مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات ، ۱۳۸۶
 17. دکتر پریور کاظم، جزوه گونه و گونه زایی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات ، ۱۳۸۶
 18. دکتر عریان شهربانو، جزوه فیزیولوژی غشاء مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات ، ۱۳۸۶
 19. دکتر روحانی، جزوه دستگاه عصبی مرکزی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات ، ۱۳۸۶
 20. Arias and Stewart. 2002. Molecular Principles Of Animal
 21. Development. Oxford University press
 22. Benzamin Lewin. 2004. Gene VIII, Prentice Hall
 23. Brusca and Brusca, 2001. Invertabrate
 24. Despopoulos and Sibernagl, 2003. Color Atlas of Physiology. 5th edition
 25. Futuyama, D.J.1988. Third  edition: Evoluionary Biology. Sinauer Associates
 26. Ganong. 2005. Review of Medical Physuology. 22ed . The McGraw- Hill Companies
 27. Gilbert S.F& Raunio MA,1997, Embryology, sinauer Assiociates. USA
 28. Gilbert SF. 2000. Developmental Biology . Sinauer Associates
 29. Guyton & Hall.  Texbook of Medical Physiology. 11E.Elsevier
 30. Junqueira and Carneiro. 2005. BASICHISTOLOGY. 11ed
 31. Lodish ,2001, Molecular cell biology, USA,W.H.Freeman and company
 32. Purves, Augustine, Fitzpartick, Hall,Lanmantia,Mcnamara and Williams.2004.Neuroscience. Sinauer Associates
 33. Sadler. Langman’s Medical Embryology

قابل توجه کاربران:

 1. لطفا نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالات خود را نسبت به معرفی منابع دکتری علوم جانوری تکوینی در پایین صفحه و در بخش “ارسال نظر” بیان نمایید.
 2. در صورتی که از منبع خاصی استفاده نموده اید که نتیجه خوب و مثبتی برای شما در پی داشته است لطفا با معرفی آن در بخش نظرات این صفحه، نسبت به معرفی آن به سایر کاربران اقدام نمایید.
 3. پیشنهادات و انتقادات شما کاربر گرامی می تواند لیست منابع معرفی شده بالا را همواره شامل مهمترین و بروزترین منابع دکتری علوم جانوری تکوینی نماید تا سایر کاربران سایت بتوانند از آن استفاده مفید نمایند.
مطالب مرتبط:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *