منابع دکتری فیزیولوژی غشاء سلولی ۹۶_۹۷

منابع دکتری, منابع آزمون دکتری, منابع دکترا, منابع کنکور دکتری, منابع آزمون دکترا, منابع دکتری97-96

منابع دکتری فیزیولوژی غشاء سلولی (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون دکتری به شرح زیر می باشند:

 1. دکتر عریان شهربانو / جزوه فیزیولوژی غشا مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات / سال ۱۳۸۶
 2. حسین جوانبخت ، سمیه اسمعیلی رینه ، وحید اکملی / خلاصه مباحث دکتری فیزیولوژی غشاء سلولی / نشر پردازش
 3. Arthur j. Vander. M.D=d, j Jaames H. Human Physiology. 5th edition. Mishigan
 4. Despopouos and Sibernagl, 2003. Color Atlas of Physiology. 5th edition. Stuttgart, New York
 5. Harry K.Patton, Albert F.Fuchs, Bertil Hille, Aallen M. Scher, 1989, Textbook of Physiology 21 st edition. Washington
 6. Ganong. 2005. Review of Medical Physiology. 22ed. The Mc Graw- Hill Companies
 7. Guyton & Hall. Textbook of Medical Physiology. 11E. Elsevier
 8. John B.West, M.D. Physiological Basis of Medical Practice.12th Edition, California
 9. Robert M. Berne, Matthew N.levy, Physiology, 3th edition, Charlottesville, Virginia
 10. Roger Eckert, David Randall, George Augustine, Animal physiology, Caliphornia
 11. Sadler. Langman, s Mefdical Embryology

قابل توجه کاربران:

 1. لطفا نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را نسبت به معرفی منابع دکتری فیزیولوژی غشاء سلولی در پایین صفحه و در بخش “ارسال نظر” بیان نمایید.
 2. در صورتی که از منبع خاصی استفاده نموده اید که نتیجه خوب و مثبتی برای شما در پی داشته است لطفا با معرفی آن در بخش نظرات این صفحه، نسبت به معرفی آن به سایر کاربران اقدام نمایید.
 3. پیشنهادات و انتقادات شما کاربر گرامی می تواند لیست منابع معرفی شده بالا را همواره شامل مهمترین و بروزترین منابع دکتری فیزیولوژی غشاء سلولی نماید تا سایر کاربران سایت بتوانند از آن استفاده مفید نمایند.
مطالب مرتبط:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *