منابع دکتری پترولوژی ۹۶_۹۷

منابع دکتری, منابع آزمون دکتری, منابع دکترا, منابع کنکور دکتری, منابع آزمون دکترا, منابع دکتری97-96

منابع دکتری پترولوژی (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون به شرح زیر می باشد:

 1. حسنی پاک، ع. ۱۳۶۲، اصول اکتشافات ژئوشیمیایی، نشر دانشگاهی، ۶۰۰ ص
 2. کریم پور، م. ج، ۱۳۸۵، زمین شناسی اقتصادی کاربردی، دانشگاه فردوسی مشهد، ۳۹۱ ص
 3. کنعانیان، قاسمی، آسیابان ها، ۱۳۷۲، مبانی پترولوژی دگرگونی، جهاد دانشگاهی، ۴۱۱ ص
 4. درویش زاده، ع. ۱۳۶۲، پترولوژی تجربی و کاربردهای آن، انتشارات دانشگاه تهران، ۸۰۵ ص
 5. درویش زاده، ع. ۱۳۸۵، سنگ شناسی آذرین، چاپ اول، انتشارات شالیز، ۲۴۴ ص
 6. مر، ف، شرفی، ع. ۱۳۸۶، اصول ژئوشیمی، چاپ هفتم، ۵۶۶ ص
 7. تقی پور، صدیقه؛ لنکرانی، محمد، سوالات دکتری پترولوژی دانشگاه آزاد با پاسخهای کاملا تشریحی، نشر پردازش، ۱۴۰ ص
 8. Best, M. G. 1986, Igneous metamorphic petrology, Freeman and Company, New York, 630.
 9. Philipotts, A,R. , 1900, Principles of igneous and metamorphic petrology, Englewood cliffs, New Jersey, 498
 10. Bucher, Kurt, 1946, Petrogenesis of metamorphic rocks
 11. Middlemost, Eric, A.K. , 1936, Megams and magmatic rocks, an interoduction to igneous petrology, 497 p.
 12. Rollinson, H. R. , 1993, Using geochemical data, evaluation , presentation , interpretation , John wiley & sons , New York , 352 p
 13. Shelley , D. , 1993, igneous and metamorphic rocks under the microscope, Chapman & Hall , 630 p

قابل توجه کاربران:

 1. لطفا نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را نسبت به معرفی منابع دکتری پترولوژی در پایین صفحه و در بخش “ارسال نظر” بیان نمایید.
 2. در صورتی که از منبع خاصی استفاده نموده اید که نتیجه خوب و مثبتی برای شما در پی داشته است لطفا با معرفی آن در بخش نظرات این صفحه، نسبت به معرفی آن به سایر کاربران اقدام نمایید.
 3. پیشنهادات و انتقادات شما کاربر گرامی می تواند لیست منابع معرفی شده بالا را همواره شامل مهمترین و بروزترین منابع دکتری پترولوژی نماید تا سایر کاربران سایت بتوانند از آن استفاده مفید نمایند.
مطالب مرتبط:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *