مهلت ثبت نام اینترنتی ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۶ تمدید شد. به گزارش پی اچ دی ایران متن اطلاعیه به شرح زیر است:

به اطلاع آن دسته از داوطلبانی که با توجه به کارنامه مرحله اول (سنجش علمی) دارای حدنصاب در رشته های

  • ریاضی محض- گرایش جبر
  • ریاضی کاربردی- گرایش آنالیز عددی
  • فیزیک- گرایش حالت جامد
  • مهندسی عمران-گرایش سازه

در دانشگاه ملایر می باشند و تاکنون موفق به ثبت نام اینترنتی ازطریق سامانه ثبت نام دانشگاه نشده اند، از روز چهارشنبه ۷ تیر ۱۳۹۶ تاپایان وقت اداری روز سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۶ با مراجعه به پورتال دانشگاه ملایر (بر اساس اطلاعیه اول دانشگاه مورخ ۳۱ اردیبهشت  ۱۳۹۶) نسبت به ثبت نام اینترنتی اقدام نمایند.

اطلاعیه دانشگاه ملایر در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتری سال۱۳۹۶ (۳۱ اردیبهشت)

با توجه به آیین نامه پذیرش دانشجو در دوره دکتریPh.D، پذیرش دانشجو در این آزمون شامل اجرای فرایند دو مرحله ای است که اجرای این مراحل مطابق با  شیوه نامه اجرایی آزمون دکتری سال ۱۳۹۶ شماره ۵۵۷/ س مورخ ۱۴/۱/۹۶ صورت می گیرد .

مرحله اول مربوط به سنجش علمی بوده که برگزاری آزمون آن از طریق سازمان سنجش آموزش کشور انجام گرفته و مرحله دوم آن شامل مصاحبه علمی و سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری داوطلبان است که توسط دانشگاه ملایر صورت می گیرد.

در راستای اجرای مرحله دوم موارد ذیل را به اطلاع داوطلبان می رساند :

۱     – حد نصاب دانشگاه

داوطلبان حاضر در جلسه آزمون که برای آنها کارنامه مرحله اول (سنجش علمی) توسط سازمان سنجش آموزش کشور صادر شده است در صورت داشتن حد نصابهای اعلام شده میتوانند از تاریخ ۱/۳/۹۶ تا ۶/۳/۹۶ با مراجعه به سامانه ثبت نام اینترنتی نسبت به ثبت نام برای ارزیابی تخصصی اقدام نمایند. بدیهی است منحصرا داوطلبانی می توانند جهت ارزیابی تخصصی در هر کد رشته- محل دانشگاه ملایر درخواست ارائه نمایند که با توجه به کارنامه مذکور دارای حد نصاب در آن کد رشته – محل باشند.

شایان ذکر است حدنصاب لازم برای داوطلبان دارای سهمیه ایثارگر ۷۰ درصد و برای داوطلبان دارای سهمیه رزمندگان و مربیان حائز شرایط ۸۰ درصد حدنصاب اعلام شده برای داوطلبان آزاد می باشد که وضعیت آنها در کارنامه درج شده است.

۲ – ارزیابی تخصصی

ارزیابی تخصصی شامل سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (۲۰ نمره) و مصاحبه علمی و سنجش عملی (۳۰ نمره) خواهد بود.

برنامه زمانی برگزاری آزمون مصاحبه در جدول (۲) درج شده است.

جدول شماره (۲) : کد رشته- محل های مورد پذیرش دانشگاه ملایر و حدنصابهای و تاریخهای مراجعه حائزین شرایط مرحله ارزیابی تخصصی

تذکر: داوطلبان می توانند از ساعت ۸ صبح روز آزمون مصاحبه تخصصی جهت تحویل مدارک و تشکیل پرونده، به محل برگزاری آزمون مصاحبه مراجعه کنند.

زمان ثبت نام اینترنتی رشته های محیط زیست تمام شد

۳- مدارک مورد نیاز

۳-۱ داوطلبان بایستی مدارک زیر را هنگام ثبت نام اینترنتی در سامانه آپلود نمایند :

الف- فرم تکمیل شده شماره ۱ پیوست (بدون نیاز به امضاء)

ب- تصویر کارنامه آزمون دکتری سال ۱۳۹۶

ج- عکس پرسنلی

د- فیش واریزی به مبلغ ۸۰۰۰۰۰ (هشتصد هزار) ریال بابت هزینه آزمون به شماره حساب ۲۴۳۳۱۱۸۰۸۴  بانک تجارت  شعبه مرکزی ملایر به نام درآمد های اختصاصی دانشگاه ملایر.(بدون پرداخت هزینه، ثبت نام داوطلب نهایی نبوده و داوطلب حق شرکت در جلسه آزمون مصاحبه را نخواهد داشت.)

تبصره ۱ : اصل شناسنامه یا مدرک شناسایی معتبر هنگام مراجعه برای مصاحبه علمی ضروری است.

تبصره۲ : ارائه اصل فیش بانکی هنگام مراجعه برای مصاحبه علمی الزامی است.

۳-۲ داوطلبان هنگام مراجعه برای مصاحبه علمی بایستی مدارک زیر را به همراه داشته باشند :

الف- اصل شناسنامه، مدرک شناسایی معتبر جهت احراز هویت

ب- یک نسخه امضاء شده از فرم تکمیل شده شماره (۱)

ج- یک نسخه از مقالات و سوابق آموزشی و پژوهشی بر اساس فرم تکمیل شده شماره (۱)

تذکر ۱: از مقالات دارای پذیرش قطعی برای چاپ، حداکثر دو مورد قابل امتیاز دهی است.

تذکر۲: ارائه اصل و کپی گواهی پذیرش قطعی (با ذکر تاریخ دقیق دریافت مقاله، پذیرش و چاپ) برای مقالات چاپ نشده و متن کامل مقاله و مکاتبات مربوط به آن الزامی است.

تذکر ۳: نشریاتی که مقالات متقاضی در آنها منتشر شده اند نباید در لیست سیاه(Black List) اعلام شده از طرف معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشند.

د- برگزیدگان جشنواره های علمی معتبر بین المللی و المپیادهای علمی دانشجویی لازم است گواهی معتبر با امضاء بالاترین مقام مسئول به شرح ذیل ارائه نمایند:

Ø       برگزیدگان رتبه اول تا سوم مرحله نهایی جشنواره های علمی معتبر بین المللی (خوارزمی،فارابی، رازی و ابن سینا) باید تأیید دبیرخانه جشنواره را نیز کسب و ارائه نمایند.

Ø       گواهی ثبت اختراع باید دارای تأییدیه از سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران باشد.

برگزیدگان مرحله نهایی المپیادهای علمی دانشجویی باید تآیید دبیرخانه المپیاد را نیز کسب و ارائه نمایند.

ه- ارائه پرینت کارنامه های آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۱۳۹۶ که توسط سازمان سنجش منتشر شده است.

و- تصویر کارت معافیت یا پایان خدمت وظیفه عمومی یا مدرکی که وضعیت نظام وظیفه معرفی شده را با توجه به بند ” مقررات وظیفه عمومی” مندرج در صفحه ۳ دفترچه راهنمای شرکت در آزمون مذکور را مشخص نماید، جهت برادران الزامیست.

تبصره ۱ :برای آن دسته از داوطلبانی که در حال حاضر در خدمت وظیفه عمومی هستند، ارائه گواهی از مراجع ذیصلاح مبنی بر اینکه حداکثر تا تاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۶خدمت خود را به اتمام رسانیده اند یا در صورت قبولی از خدمت وظیفه ترخیص خواهند شد، الزامیست.

ز- فرم مخصوص معدل و تعداد واحد های گذرانده دانشجویان سال آخر دوره های کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای شرکت کننده در آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D.) سال ۱۳۹۶ (صفحه ۹۶ دفترچه شماره ۲)

ح- یک نسخه از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد (ویژه داوطلبان فارغ التحصیل)

ط- یک نسخه پروپوزال (ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد)

ی- اصل حکم کارگزینی برای داوطلبان حائز شرایط سهمیه مربیان رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری.

تذکر ۱:ارائه موافقت نامه قطعی مبنی بر ادامه تحصیل از طریق سهمیه مربیان به تأیید معاون آموزشی یا معاون اداری ومالی (پشتیبانی) دانشگاه یا موسسه آموزش عالی

تذکر ۲: اصل گواهی مبنی بر اینکه عضو هیأت علمی رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده که به تأیید بالاترین مقام مسئول نیز رسیده باشد، برای آن دسته از معرفی شدگانی که از امتیاز مربی در این آزمون استفاده نموده اند.

ک – تکمیل و ارائه فرم تعهدنامه حضور تمام وقت. ( فرم تکمیل شده شماره ۲).

تبصره۲: آن دسته از داوطلبان که فارغ التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته می باشند علاوه بر اصل مدرک کارشناسی ناپیوسته می بایست اصل مدرک کاردانی را نیز ارائه نمایند.

تبصره ۳: آن دسته از دانشجویان سال آخر که حداکثر تا تاریخ ۳۱/۶/۹۶ در مقاطع کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای فارغ التصیل خواهند شد، می بایست اصل گواهی تایید شده توسط دانشگاه محل تحصیل، مربوط به معدل واحد های گذرانده تا تاریخ ۳۰/۱۱/۹۵ را همراه داشته و ارائه نمایند

تذکر : به مدارکی که ناقص باشند و یا پس از پایان مهلت ثبت نام اینترنتی ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد و صرفاً به مدارک ارائه شده و مورد تأیید توسط کمیته ارزیابی امتیاز بندیهای مورد نظر تعلق می گیرد. لازم به ذکر است آزمون مصاحبه تخصصی صرفا از داوطلبانی صورت میگیرد که ثبت نام اینترنتی خود را در زمان مقرر کامل کرده باشند.

۴- محل برگزاری آزمون مصاحبه علمی:

داوطلبان هر رشته باید به دانشکده مربوطه به آدرسهای زیر مراجعه نمایند:

۴-۱ محل مراجعه داوطلبان رشته های ریاضی ( محض و کاربردی )، فیزیک و محیط زیست:

ملایر-کیلومتر ۴ جاده اراک، پردیس دانشگاه ملایر

۴-۲ محل مراجعه داوطلبان رشته عمران:

ملایر ضلع شمالی پارک سیفیه- بالاتر از دانشگاه آزاد اسلامی- دانشکده عمران و معماری

تذکر مهم: کلیه داوطلبانی که مرحله بررسی سوابق علمی و ارزیابی تخصصی را با موفقیت به اتمام برسانند و در ردیف پذیرفته شدگان دانشگاه قرار گیرند، توجه داشته باشند که پذیرش آنها بصورت مشروط بوده و پذیرش نهایی و قطعی منوط به تائید صلاحیت عمومی آنها از سوی دبیرخانه گزینش دانشجو خواهد بود.