اصلاحیه پذیرش ارشد بدون آزمون در دانشگاه سیستان و بلوجستان

مطابق دستورالعمل اجرایی شماره ۱۹۸۳۸ /س مورخ ۲۸ / ۳ / ۹۶ و نامه شماره ۲۰۰۱۹ مورخ ۲۹ / ۳ / ۹۶ سازمان سنجش آموزش کشور و همچنین
مصوبات شورای استعدادهای درخشان دانشگاه سیستان و بلوچستان، به اطلاع می رساند که برای پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی
ارشد ورودی مهرماه ۹۶ دانشگاه سیستان و بلوچستان، فقط متقاضیانی که در شش نیمسال نخست تحصیل، حداقل سه چهارم کل واحدهای
دوره را گذرانده باشند و بر این اساس جزوه ۱۰ % برتر بین هم رشته ای ها و هم ورودی ها باشند، می توانند درخواست ارائه دهند. بنابراین
از پذیرش افرادی که بر مبنای رتبه در هفت نیمسال جزو ۱۰ % برتر قرار می گیرند، معذوریم.
سایر ضوابط و مقررات پذیرش تغییری نکرده است.

متن کامل اطلاعیه را از لینک زیر دانلود کنید
لینک