اصلاحات دفترچه آزمون دکتری دانشگاه آزاد

شهریه دوره دکتری دانشگاه صنعتی شاهرود برای سال تحصیلی ۹۶-۹۷ اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهریه دوره های دکتری دانشگاه صنعتی شاهرود برای دوره های نوبت دوم و پردیس خودگردان این دانشگاه تعیین شده است.

براین اساس دانشجویان شهریه دوره دکتری رشته های علوم انسانی این دانشگاه ۵۵۰ میلیون ریال تعیین شده است.

همچنین شهریه دانشجویان سایر گروه های آموزشی این دانشگاه نیز ۶۷۰ میلیون ریال اعلام شده است.