تمدید مهلت تالیف کتب دروس مهارتی دانشگاه علمی کاربردی

مهلت شرکت در فراخوان تألیف کتب دروس مهارت های مشترک دانشگاه جامع علمی کاربردی تا ۱۵ تیرماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، با توجه به استقبال گسترده و درخواست های مکرر برای افزایش زمان ارسال فرم های تقاضا، بنابراین فراخوان شرکت در تالیف کتب دروس مهارت های مشترک دانشگاه جامع علمی کاربردی تا ۱۵ تیرماه تمدید شد.

علاقه مندان واجد شرایط برای کسب اطلاع از عناوین و محتوای آموزشی دروس مهارت های مشترک و سایر شرایط شرکت در فراخوان می توانند با مراجعه به پرتال معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فرم ثبت نام را دریافت و نسبت به تکمیل فرم و ارسال آن به آدرس الکترونیکی Entesharat@uast.ac.ir اقدام کنند.

سرفصل دروس مهارت­های مشترک کاردانیسرفصل دروس مهارت های مشترک کارشناسی

فرم متقاضیان تألیف کتاب