منابع دکتری زبان و ادبیات انگلیسی ۹۶_۹۷

منابع دکتری, منابع آزمون دکتری, منابع دکترا, منابع کنکور دکتری, منابع آزمون دکترا, منابع دکتری97-96

منابع دکتری زبان و ادبیات انگلیسی (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون دکتری به شرح زیر می باشند:

 1. Adams, John Quincy, “Othello”, Shakespearean Criticism 4 vols New York 1990 Gale Reasecher.
 2. Adamson, Jane, “Othello” Shakespearean Criticism 4 vols New York Gale Reasecher 1990.
 3. Anne, Barton. “Antony and Cleopatra” Shakespearean Criticism 6 vols New York Gale Reasecher 1990.
 4. Anson, John. “Julice Caesar” Shakespearean Criticism 7 vols New York Gale Reasecher 1990.
 5. Batten house, Ray W. “Macbeth” Shakespearean Criticism 3 vols New York Gale Reasecher 1990.
 6. کیان پیشکار / سوالات دکتری زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد با پاسخهای کاملا تشریحی / تهران / نشر پردازش / ۱۳۹۱
 7. Booth, Stephen. “King Lear, Macbeth”, Identification and Tragedy New Haven 1988.
 8. Bradshow, Graham. Shakespeare’s Scepticism. The Harvester Press 1987.
 9. Bronte, Sylvan. Types of Drama. Happer Collins Pubishes 1993.
 10. Brooke, Stopford A’; Julice Caesar “Shakespearean Criticism 4 vols New York 1990.
 11. Brow, Russel. Discovering Shakespeare. London Macmillan 1990.
 12. Ghamberi, George. “Antony and Cleopatra” Shakespearean Criticism 6 vols New York Gale Reasecher 1990.
 13. Clemen, Wolfagan. “Hamlet” Shakespearean Criticism. 1 vols.
 14. Coyle, Martine. Encyclopedia of Literature and Criticism. London Routledge 1992.
 15. Davison, Peter. Othello. Hong Kong: Macmillan, 1990.
 16. Elory, Bemald. Shakespeare’s Mature Tragedies. Princeton; Princeton, University, press, 1993.
 17. Felman, S. Desire and the Interpretation Of Desire in Hamlet. London: J. Hopkins University Press, 1985.
 18. Fiedler, Leslie. Love and Death in American Novels. Oxford: Oxford, 1992.
 19. Galderwood, James. To be or Not To Be: Negation and Metadrama in Hamlet. New York: Columbia University Press, 1983.
 20. Gregson, J.M. Publicand Private Man is Shakespeare. London: Groom Helm, 1988.
 21. Hattaway, Micheal. Hamlet. Cambridge: Cambridge Press, 1991.
 22. Hawkins, Harriett. Classic and Trash; Traditions and Teboos in High Literature and Popular Modem Genres. Southport: Harvester Wheat sheaf, 1992.
 23. Hawkes, Terence Meaning By Shakespeare. New York: Routledge, 1994.
 24. Kettle, Arnold. Shakespeare in the changing World. Oxford: Oxford, 1964.
 25. Lall, Ramj. Hamlets. Delhi: Educational Publisher, 1995.
 26. Lall, Ramj. King Lear. Delhi: Educational Publisher, 1995.
 27. Leggatt, Alexander. King Lear. London: The Harvester Press, 1987.
 28. Leggatt, Alexander. Shakespeare’s Political Drama. London: Routledge, 1995.
 29. Lott, Bemald. Hamlet. Essex: Longman, 1989.
 30. Lott, Bemald. King Lear. Essex: Longman, 1990.
 31. Lott, Bemald. Othello. Essex: Longman, 1990.
 32. Massa, Ann. American Decline of Love. New York: Routledge, 1991.
 33. Matthew, G.M. Othello and Dignity of Man. Oxford: Oxford, 1962.
 34. Muir, Kenneth. Macbeth. London; LARden, 1973.
 35. Muir, Kenneth, and Wells, Stanley. Aspects of Hamlet. Cambridge: Cambridge, 1979.
 36. Peck, John and Coyle, Martin. How to Study a Shakespeare play. Hong Kong: Macmillan, 1993.
 37. Nuttal, A.O. Shakespeare and Representation of Reality. Cambridge 1983.
 38. Parker, P. and Hartman. Shakespeare and The Question of Theory. Oxford: Blackwell, 1985.
 39. Quennel. Peter. Who is Who in Shakespeare.london: Routledge 1995.
 40. Rose, Jacqueline. Sexuality in the Reading of Shakespeare: Hamlet and Measure for Measure. Cambridge, I 985.
 41. Spencer, Theodore. Shakespeare and the Nature of Man. Oxford: Blackwell, 1990.
 42. Spirat, Bemald. Shakespeare and Allegory of Evil. Oxford: Oxford, 1992.
 43. Sapurgeon, Carlion. Shakespeare’s Imagery and What tells. Cambridge: 1992.
 44. Terry Eagleton. William Shakespeare. Oxford: Blackwell, 1993.
 45. Waldock A.J.A Hamlet: A Study in critical Method. Cambridge, 1973.
 46. Wattes, Cedire. Hamlet. London: Harvester, 1989.
 47. Wells, Stanely. The Complete Works of Shakespeare. Oxford: Oxford, 1991.
 48. Wilders, John. A New Perface to Shakespeare. Oxford: Blackwell, 1990.

قابل توجه کاربران:

 1. لطفا نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالات خود را نسبت به معرفی منابع دکتری زبان و ادبیات انگلیسی در پایین صفحه و در بخش “ارسال نظر” بیان نمایید.
 2. در صورتی که از منبع خاصی استفاده نموده اید که نتیجه خوب و مثبتی برای شما در پی داشته است لطفا با معرفی آن در بخش نظرات این صفحه، نسبت به معرفی آن به سایر کاربران اقدام نمایید.
 3. پیشنهادات و انتقادات شما کاربر گرامی می تواند لیست منابع معرفی شده بالا را همواره شامل مهمترین و بروزترین منابع دکتری زبان و ادبیات انگلیسی نماید تا سایر کاربران سایت بتوانند از آن استفاده مفید نمایند.
مطالب مرتبط:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *