منابع دکتری باستان شناسی ۹۶_۹۷

منابع دکتری, منابع آزمون دکتری, منابع دکترا, منابع کنکور دکتری, منابع آزمون دکترا, منابع دکتری97-96

منابع دکتری باستان شناسی (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون به شرح زیر می باشند:

 1. آریانپور، علیرضا، باغ ایرانی، حکمت کهن، منظر جدید ، تهران، موزه هنرهای معاصر تهران، ۱۳۸۳
 2. آزاد، میترا، معماری ایران در قلمرو آل بویه، تهران، کلیدر، ۱۳۸۱
 3. اتینگهاوزن و گرابار.هنر و معماری اسلامی(۱) ، ترجمه یعقوب آژند، تهران، سمت، ۱۳۷۸
 4. امیرلو، عنایت الله، نگاهی به فرهنگ کهن سنگی ایران، مجله باستان شناسی و تاریخ ، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، سال اول، شماره اول، ۱۳۶۵
 5. رضایی، ایرج؛ امیرحاجلو، سعید / سوالات دکتری باستان شناسی دانشگاه آزاد با پاسخ های کاملا تشریحی / تهران / نشر پردازش / ۱۳۹۲
 6. ایرج رضایی / سوالات دکتری باستان شناسی دانشگاه سراسری (دانشگاه تهران و تربیت مدرس) با پاسخهای کاملا تشریحی / نشر پردازش
 7. برگ، لویی واندن- شیپمن، کلاوس (نقوش برجسته منطقه الیمایی در دوران اشکانی)، ترجمه- یعقوب محمدی فر، آزاده محبت خو، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)، ۱۳۸۶
 8. بلر، شیلا و بلوم، جاناتان، هنر و معماری اسلامی (۲)، ترجمه یعقوب آژند ، چاپ اول، تهران، سمت، ۱۳۸۱
 9. بهروزی، علی نقی، تاریخچه و شرح آثار معماری و هنری مسجد جامع سلطانی وکیل، انتشارات اداره کل فرهنگ و هنر استان فارس، ۱۳۵۰
 10. پاپادوپولو، معماری اسلامی، ترجمه حشمت جزئی، تهران، رجا، ۱۳۶۸
 11. پاتس، دانیل، باستان شناسی ایلام، ترجمه زهرا باستی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، ۱۳۸۵
 12. پرادا، ایدت، هنر ایران باستان، ترجمه یوسف مجید زاده، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۳
 13. پوپ ، آ. ، معماری ایران، ترجمه غلامحسین صدری افشار، چاپ سوم، تهران، فرهنگان، ۱۳۷۳
 14. پیرنیا، محمد کریم، سبک شناسی معماری ایرانی، تدوین غلامحسین معماریان، چاپ پنجم، تهران، سروش دانش، ۱۳۸۶
 15. تجویدی، اکبر، نگاهی به هنر نقاشی ایران از آغاز تا سده دهم هجری، چاپ سوم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۸۶
 16. توحیدی، فایق، فن و هنر سفالگری، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)، ۱۳۷۹
 17. توحیدی، فایق، مبانی هنرهای فلز کاری، نگارگری، سفلگری، بافته ها ومنسوجات، معماری، خط و کتابت، تهران، سمیرا، ۱۳۸۶
 18. حاجی قاسمی، کامبیز، گنجنامه : مساجد جامع، بخش دوم ، تهران، دانشگاه شهید بهشتی و انتشارات روزنه
 19. حسینی، رضا ، درک عمومی هنر، تهران، مارلیک، ۱۳۸۶
 20. حصاری، مرتضی، فرهنگ آغاز ایلامی، مجله باستان پژوهی ، شماره ۵ و ۶، آذر ۱۳۷۸
 21. دورانت، ویل و آربل، تاریخ تمدن، ترجمه احمد بطحایی و دیگران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، جلد چهارم
 22. دونمز، شوکت، ایروانی قدیم، فرشید، آیین آتش در کاپادوکیه، ترجمه بهرام آجرلو، مجله پیام باستان شناس، دانشگاه آزاد ابهر، سال چهارم، شماره هفتم، ۱۳۸۶
 23. دیاکونوف، اشکانیان، ترجمه کریم کشاورز، انتشارات پیام،۱۳۵۱
 24. دیاکونوف، تاریخ ماد، ترجمه کریم کشاورز
 25. دیماند، موریس، راهنمای صنایع اسلامی، ترجمه عبدالله مزیار، چاپ سوم، تهران، علمی و فرهنگی، ۱۳۸۳
 26. روستایی، کورش، ویژه نامه همایش فرهنگ هفت هزار ساله حصار، پژوهشکده باستان شناسی، چاپ اول
 27. رهنورد، زهرا، نگارگری، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، ۱۳۸۶
 28. زمانی، عباس، تاثیر هنر ساسانی در هنر اسلامی، اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر، ۲۰۳۵
 29. زمرشیدی، حسین، مسجد در معماری ایران، تهران، کیان، ۱۳۷۴
 30. سامی، علی، آثار باستانی جلگه مرودشت، چاپ مصطفوی
 31. سجادی، علی، سیر تحول محراب، تهران، سازمان میراث فرهنگی کشور، ۱۳۷۵
 32. سرفراز، علی اکبر- فیروزمندی، بهمن ، باستان شناسی و هنردوران تاریخی، انتشارات عفاف، ۱۳۸۱
 33. سرفراز، علی اکبرو فریدون آورزمانی، سکه های ایرانی
 34. شراتو، امبرتو و ارنست گروبه، هنر ایلخانی و تیموری، چاپ اول تهران، انتشارات مولی، ۱۳۷۶
 35. طلایی، حسن، عصر مفرغ ایران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵
 36. عزیزی، نظر حمد، تاریخ امپراطوری کوشانیان، جلد اول، قوس، ۱۳۵۵
 37. علی اکبرزاده کرد میهنی، هلن، شیشه مجموعه مرز بازرگان، چاپ دوم، تهران، میراث فرهنگی کشور، ۱۳۷۳
 38. علیزاده، عباس، تئوری و عمل در باستان شناسی، سازمان میراث فرهنگی کشور(پژوهشگاه)، ۱۳۸۰
 39. علیزاده، عباس، منشا کشاورزی و دامداری در خاور نزدیک از دیدگاه باستان شناسی جدید، مجله باستان شناسی و تاریخ، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، سال نهم، شماره ۱۸، ۱۳۷۴
 40. علیزاده، عباس، جیرفت باستان شناسی یا باستان بافی، مجله باستان پژوهی دوره جدید، سال اول، شماره۱ ، بهار و تابستان ۱۳۸۵
 41. فاضلی نشلی، حسن، مقالات و نوشته های کلاسی، دانشگاه تهران، گروه باستان شناسی
 42. فیروزمندی شیره جینی، بهمن، باستان شناسی و هنر آسیای صغیر، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه (سمت)، ۱۳۷۸
 43. کالج، مالکوم، اشکانیان (پارتیان)، ترجمه مسعود رجب نیا، تهران، هیرمند، ۱۳۸۰
 44. کارنگ، عبدالعلی، آثار باستانی اذربایجان، چاپ دوم، تهران، راستی نو و انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، ۱۳۷۴
 45. کخ، هاید ماری، از زبان داریوش، ترجمه پرویز رجبی، نشر کارنگ، ۱۳۷۶
 46. کریستنسن، آرتاورامانوئل، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، تهران، صدای معاصر، ۱۳۸۷
 47. کلارک، گراهام، جهان پیش از تاریخ از دیدگاه نو، ترجمه باجلان فرخی و دیگران، تهران، دنیای مادر، ۱۳۷۹
 48. کیانی، محمد یوسف، تاریخ هنر و مهماری ایران در دوره اسلامی، چاپ پنجم ، تهران، سمت، ۱۳۸۲
 49. کیانی، محمد یوسف، تزیینات وابسته به معماری ایران دوره اسلامی، تهران، میراث فرهنگی کشور، ۱۳۷۶
 50. کیانی، محمد یوسف، معماری ایران دوره اسلامی، چاپ پنجم ، تهران، سمت، ۱۳۸۶
 51. کابلی، میرعابدین، شهداد، مرکز ایالت آراتا، مجله باستان شناسی و تاریخ، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، سال اول، شماره اول، ۱۳۶۵
 52. کارتر، الیزابت ، بنای ایلام میانی در انشان (تل ملیان)، ترجمه کامیارعبدی، مجله باستان شناسی و تاریخ، سال هفتم، شماره ۱۴ و ۱۳۷۲ و ۱۳
 53. کرافورد، هریتت، سومر و سومریان، ترجمه زهرا باستی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، ۱۳۷۸
 54. کریستن سن، آرتورامانوئل، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، تهران، صدای معاصر، ۱۳۷۸
 55. کنبای،شیلا، نگارگری ایرانی، ترجمه مهناز شایسته فر، چاپ اول، تهران، موسسه مطالعات هنر اسلامی، ۱۳۸۱
 56. الیور، هیتی ها، ترجمه رقیه بهزادی، تهران موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی (پژوهشگاه)، ۱۳۷۱
 57. گری، بزیل، نقاشی ایران، ترجمه عربعلی شروه، تهران، نشر دنیای نو
 58. گودرزی، مرتضی، آیینه خیال، بررسی و تحلیل تزیینات معماری دوره قاجار، تهران، انتشارات سوره مهر، چاپ اول، ۱۳۸۸
 59. گودرزی، مرتضی، تاریخ نقاشی ایران، از آغاز تا عصر حاضر، تهران ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، ۱۳۸۴
 60. گیرشمن، رومن، بیشابور، ترجمه اصغررحیمی، سازمان میراث فرهنی، ۱۳۷۹
 61. مجید زاده، یوسف، روش کاوش در باستان شناسی ، مجله باستان شناسی و تاریخ، تهران ، مرکز نشر دانشگاهی، سال هفتم ، شماره ۱۳ و ۱۴ ، ۱۳۷۲
 62. مجید زاده ، یوسف، تاریخ و تمدن بین النهرین، جلد دوم، تهران، مرکز نشر دانشگاهی ، ۱۳۷۹
 63. مجید زاده ، یوسف، تاریخ و تمدن بین النهرین، جلد سوم، تهران، مرکز نشر دانشگاهی ، ۱۳۷۹
 64. مجید زاده ، یوسف، سرزمین آراتا، کندوکاو، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، شماره ۳، ۱۳۵۹
 65. محمدی فر، یعقوب، باستان شناسی و هنر اشکانی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، ۱۳۸۷
 66. مدودسکایا، یانا، ایران در عصر آهن ۱، ترجمه علی اکبر وحدتی، تهران، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، پژوهشکده باستان شناسی، ۱۳۸۴
 67. مکی نژاد، مهدی، تاریخ هنر ایران در دوره اسلامی، تزیینات معماری، تهران،سمت، ۱۳۸۷
 68. ملک شهمیرزادی، صادق، ایران در پیش از تاریخ، انتشارات مارلیک، ۱۳۷۵
 69. ملک شهمیرزادی، صادق ، مبانی باستان شناسی ایران، بین النهرین و مصر، معاونت پژوهشی سازمان میراث فرهنگی کشور، ۱۳۷۸
 70. موریس اسون، دیماند، راهنمای صنایع اسلامی، ترجمه عبدالله فریار، تهران، علمی و فرهنگی ۱۳۸۳
 71. ناهیدی آذر، فریدون و ادمی ندوشن، فرهنگ ، تحولات تاریخی شرق ایران در دوره ساسانی، مجله پیام باستان شناس، دانشگاه آزاد اسلامی ابهر، شماره ۲، ۱۳۸۳
 72. نیکنامی، کمال الدین، مقالات و نوشته های کلامی، دانشگاه تهران، گروه باستان شناسی
 73. نصیری انصاری، محمود، سیری در معماری ایران، تهران، هنر سرای عالی، ۱۳۵۰
 74. نور صادقی، حسین، اصفهان، تهران، سعادت، ۱۳۱۶
 75. واتسون، الیور، سفال زرین فام ایرانی، ترجمه شکوه ذاکری، تهران، سروش، ۱۳۸۲
 76. واندنبرگ، لویی، باستان شناسی ایران باستان
 77. ولش ، آنتونی، شاه عباس و هنرهای اصفهان، ترجمه احمد رضا تقا، تهران، فرهنگستان هنر، ۱۳۸۵
 78. ویت مری، دایسون، رابرت، گاهنگاری ایران از هشت هزار تا دو هزارپیش از میلاد، ترجمه اکبر پور فرج، احمد چایچی امیر خیز، کرمان، نسل باران، ۱۳۸۲
 79. ویسهوفر، یوزف، ایران باستان، ترجمه مرتضی ثاقب فر، تهران، ققنوس، ۱۳۳۷
 80. هرینگ ارنی، سفال ایران در دوران اشکانی، ترجمه حمیده چوبک، تهران، سازمان میراث فرهنگی کشور (پژوهشگاه)، ۱۳۷۶
 81. هنرفر، لطف الله ، گنجینه آثار تاریخی اصفهان، اصفهان، ثقفی، ۱۳۴۴
 82. هول، فرانک، باستان شناسی غرب ایران، ترجمه زهرا باستیف تهران، سمت، ۱۳۸۱
 83. هیلن برند، روبرت ، معماری اسلامیف چاپ چهارم، تهران، روزنه، ۱۳۸۷
 84. هینس، والتر، دنیای گمشده ایلام، مترجم فیروز فیروزنیا، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۲
 85. یانگ، کایلر و وایز،هاروی، بازرگانان شوشی، ترجمه یوسف مجید زاده، مجله باستان شناسی و تاریخ، سال دوم، شماره ۳، ص ۲
 86. الیور، هیتی ها، ترجمه رقیه بهزادی، تهران، مو.سسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی (پژوهشگاه)، ۱۳۷۱
 87. توحیدی، فایق، ۱۳۸۶، مبانی هنرهای فلزکاری، سفالگری، و …. ، تهران، سمیرا
 88. آزاد، میترا، ۱۳۸۱، معماری ایارن در قلمرو ال بویهف تهران، کلیدر
 89. بلر،شیلا و بلوم، جاناتان، ۱۳۸۱، هنر و معماری اسلامی(۲)، ترجمه یعقوب آژند، تهران، سمت
 90. حاجی قاسمی، کامبیز، ۱۳۸۳، گنج نامه مساجد جامعف بخش دوم، تهران،  دانشگاه شهید بهشتی و انتشارات روزنه
 91. طلایی، حسن، عصر مفرغ ایران، انتشارات سمتف ۱۳۸۵
 92. کارتر، الیزابت ، بنای ایلام میانی در انشان (تل ملیان)، ترجمه کامیارعبدی، مجله باستان شناسی و تاریخ، سال هفتم، شماره ۱۳ و ۱۴،۱۳۷۲،۴۹
 93. کابلی، میرعابدین، شهداد، مرکز ایالت آراتا، مجله باستان شناسی و تاریخ، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، سال اول، شماره اول، ۱۳۶۵، ۶۰-۵۰
 94. علیزاده، عباس، جیرفت باستان شناسی یا باستان بافی، مجله باستان پژوهی دوره جدید، سال اول، شماره۱ ، بهار و تابستان ۱۳۸۵
 95. مجید زاده ، یوسف، سرزمین آراتا، کندوکاو، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، شماره ۳، ۱۳۵۹، ص ۱
 96. کلارک، گراهام، جهان پیش از تاریخ از دیدگاه نو، ترجمه باجلان فرخی و دیگران، تهران، دنیای مادر، ۱۳۷۹
 97. حسینی، رضا ، درک عمومی هنر، تهران، مارلیک، ۱۳۸۶
 98. دورانت، ویل و آربل، تاریخ تمدن، ترجمه احمد بطحایی و دیگران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، جلد چهارم
 99. ملک شهمیرزادی، صادق ، مبانی باستان شناسی ایران، بین النهرین و مصر، انتشارات مارلیک، ۱۳۷۵
 100. مجید زاده ، یوسف، تاریخ و تمدن بین النهرین، جلد سوم، تهران، مرکز نشر دانشگاهی ، ۱۳۷۹
 101. علیزاده، عباس، تئوری و عمل در باستان شناسی، سازمان میراث فرهنگی کشور(پژوهشگاه)، ۱۳۸۰
 102. امیرلو، عنایت الله، سالیابی محوطه های باستانی ایران به روش کربن ۱۴، مجله باستان شناسی و تاریخ ، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، سال دوم، شماره ۳، ۱۳۶۶

قابل توجه کاربران:

 1. لطفا نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را نسبت به معرفی منابع دکتری باستان شناسی در پایین صفحه و در بخش “ارسال نظر” بیان نمایید.
 2. در صورتی که از منبع خاصی استفاده نموده اید که نتیجه خوب و مثبتی برای شما در پی داشته است لطفا با معرفی آن در بخش نظرات این صفحه، نسبت به معرفی آن به سایر کاربران اقدام نمایید.
 3. پیشنهادات و انتقادات شما کاربر گرامی می تواند لیست منابع معرفی شده بالا را همواره شامل مهمترین و بروزترین منابع دکتری باستان شناسی نماید تا سایر کاربران سایت بتوانند از آن استفاده مفید نمایند.
مطالب مرتبط:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *