منابع کارشناسی ارشد جغرافیای روستایی و کوچ نشینی

مهمترین منابع کارشناسی ارشد جغرافیای روستایی و کوچ نشینی و برنامه ریزی ناحیه ای و روستایی به شرح زیر می باشند:

 1. حسن آسایش / اصول و روش های برنامه ریزی روستایی / انتشارات دانشگاه پیام نور / ۱۳۸۳
 2. حسین آسایش / اصول و روش های برنامه ریزی ناحیه ای / انتشارات دانشگاه پیام نور / ۱۳۸۳
 3. حسین آسایش / برنامه ریزی روستایی در ایران / انتشارات دانشگاه پیام نور / ۱۳۸۱
 4. فاطمه بهفروز / زمینه های غالب در جغرافیای انسانی / انتشارات دانشگاه تهران / ۱۳۸۰
 5. مرتضی محمدجانی، مهدی رمضان زاده / خلاصه مباحث کارشناسی ارشد جغرافیای روستایی و کوچ نشینی و برنامه ریزی ناحیه ای و روستایی / نشر پردازش / ۱۳۹۱
 6. محمدحسین پاپلی یزدی / نظریه های توسعه روستایی / انتشارات سمت / ۱۳۸۱
 7. کریم حسین زاده دلیر / برنامه ریزی ناحیه ای / انتشارات سمت / ۱۳۸۳
 8. سیدحسن حسینی ابری / مدخلی بر جغرافیای روستایی ایران / دانشگاه اصفهان / ۱۳۸۰
 9. ماکس درئو / جغرافیای انسانی / ترجمه: سیروس سهامی / انتشارات رایزن / ۱۳۷۴
 10. علی اصغر رضوانی / روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایران / انتشارات دانشگاه پیام نور / ۱۳۸۰
 11. محمدرضا رضوانی / مقدمه ای بر برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران / نشر قومس / ۱۳۸۳
 12. کرامت اله زیاری / اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای / یزد / ۱۳۸۳
 13. عباس سعیدی / مبانی جغرافیای روستایی / انتشارات سمت / ۱۳۸۳
 14. حسین شکویی / دیدگاه های نو در جغرافیای شهری / انتشارات سمت / ۱۳۸۳
 15. سیدرحیم مشیری / جغرافیای کوچ نشینی / انتشارات سمت / ۱۳۸۳
 16. سیدحسن مطیعی لنگرودی / برنامه ریزی روستایی با تاکید بر ایران / انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد / ۱۳۸۲
 17. سیدحسن معصومی اشکوری / اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای / انتشارات پیام / ۱۳۸۵
 18. مسعود مهدوی / مقدمه ای بر جغرافیای روستایی ایران / انتشارات سمت / ۱۳۸۳
مطالب مرتبط:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *