منابع کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی

عناوین لیست زیر شامل مهمترین منابع کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی (منابع مرجع دانشگاهی و مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون می باشند:

 1. رقیه طلوعی / خلاصه مباحث کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی / نشر پردازش / چاپ دوم، ۱۳۹۳
 2. رقیه طلوعی / سوالات کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی دانشگاه آزاد و سراسری با پاسخ تشریحی جلد ۱ و جلد ۲ / نشر پردازش / ۱۳۸۹
 3. محسن ابوالقاسمی / تاریخ مختصر زبان فارسی / انتشارات طهوری / چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۶
 4. حسن احمدی گیوی، سحن انوری / دستور زبان فارسی ۱ و ۲ / انتشارات فاطمی / چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۷
 5. محمدرضا باطنی / توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی / انتشارات امیرکبیر / چاپ هفدهم، تهران، ۱۳۸۵
 6. محمدرضا باطنی / زبان و تفکر / انتشارات آگاه / چاپ هشتم، تهران، ۱۳۸۵
 7. محمدرضا باطنی / نگاهی تازه به دستور زبان / انتشارات آگاه / چاپ هفتم / تهران / ۱۳۷۵
 8. مهری باقری / تاریخ زبان فارسی / انتشارات نشر قطره / چاپ دهم، تهران، ۱۳۸۴
 9. مهری باقری / مقدمات زبان شناسی / انتشارات دانشگاه پیام نور / چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۳
 10. یداله ثمره / آواشناسی زبان فارسی (آواها و یاخت آوایی هجا) / مرکز نشر دانشگاهی / چاپ دهم، تهران، ۱۳۸۵
 11. علی محمد حق شناس / آواشناسی (فونتیک) / انتشارات آگاه / چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۴
 12. کورش صفوی / درامدی بر معنی شناسی / انتشارات سوره مهر / چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۷
 13. کورش صفوی / آشنایی با معنی شناسی / انتشارات پژواک کیوان / چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶
 14. خسرو غلامعلی زاده / ساخت زبان فارسی / انتشارات احیاء کتاب / چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۶
 15. ارسلان گلفام / اصول دستور زبان / انتشارات سمت / چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۶
 16. مهدی مشکوهالدینی / سیر زبان شناسی / انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد / چاپ چهارم، مشهد، ۱۳۸۶
 17. مهدی مشکوهالدینی / دستور زبان فارسی / انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد / چاپ چهارم، مشهد، ۱۳۷۴
 18. پرویز ناتل خانلری / دستور زبان فارسی / انتشارات قوس / چاپ بیستم، تهران، ۱۳۷۴
 19. پرویز ناتل خانلری / تاریخ زبان فارسی / نشر سیمرغ / جلد اول / چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۴
 20. جرج یول / بررسی زبان / ترجمه: جاویدان و وثوقی / انتشارات نشر کتاب / چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۴
 21. ایران کلباسی / ساخت اشتقاقی واژه در زبان فارسی / مرکز نشر دانشگاهی / تهران
مطالب مرتبط:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *