اعلام زمان، مکان و شرایط مصاحبه رشته‌های دارای شرایط خاص کارشناسی ارشد ۱۳۹۶

مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی – دوره مشترک با دانشگاه ایندیانا پردو

مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک – دوره مشترک با دانشگاه ایندیانا پردو

 دوره مشترک سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی – گرایش مطالعات آب و خاک – دوره مشترک با دانشگاه لوند سوئد

مهندسی صنایع – بهینه سازی سیستم‌ها – دوره مشترک با دانشگاه  ENSAM فرانسه