پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت از انتخاب موضوع تا دفاع

وقتی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت به ترم سوم نزدیک می شوند، وقت آن می رسد که برای خان هفتم و آخرین مرحله از تحصیلات خود یعنی انجام پایان نامه کارشناسی ارشد تصمیم بگیرند.

مرحله ای تقریبا معادل همه تلاش های قبلی که در طول دوران تحصیل داشته اند. اما برای بسیاری از دانشجویان مدیریت در همان ابتدای این مرحله سوالات بزرگی وجود دارد. سوالاتی از قبیل نحوه انتخاب موضوع پایان نامه یا تدوین پروپوزال کارشناسی ارشد یا تدوین فصول پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت و یا حتی نحوه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

هر کدام از این چالش ها باید به درستی و با دقت تمام جواب داده شوند، تا در نهایت وقتی در روز دفاع نمره پایان نامه قرائت می شود و در واقع پرونده تحصیلات تکمیلی دانشجو بسته می شود، لبخند رضایتی زیبا بر صورت دانشجو بنشیند.

ما سه مرحله عمده را در این مسیر شناسایی و در ادامه این مراحل توضیح داده ایم:

مرحله اول در فرایند انجام پایان نامه مدیریت، انتخاب موضوع پایان نامه مدیریت است. در این مرحله دانشجو باید یک فضای کلی از کاری که قرار است در پایان نامه انجام شود را در ذهن خود ایجاد کند. در واقع موضوع پایان نامه مدیریت مشخص می کند که شما قرار است چه سوال عمده ای را جواب دهید. یکی از بهترین راه ها برای انتخاب موضوع پایان نامه مدیریت، داشتن یک مقاله بیس است. مقاله بیس مدیریت به شما کمک می کند تا یک راهنمای اولیه برای کار خود داشته باشید.

بعد از انتخاب موضوع پایان نامه، نوبت به تدوین پروپوزال می رسد. پروپوزال کارشناسی ارشد در واقع یک پیشنهادیه ی دقیق است که مانند یک نقشه نشان می دهد که در پایان نامه چه اتفاقاتی قرار است بیافتد. در دانشگاه های مختلف فرمت پروپوزال متفاوت است. اما معمولا پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت شامل قسمت های بیان مسئله، ضرورت انجام پژوهش، پیشینه­ی پژوهش، روش تحقیق، نوآوری تحقیق و قلمرو تحقیق است.

بعد از تدوین پروپوزال، نوبت به تدوین پایان نامه می رسد. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، شامل پنج فصل است. فصل اول کلیات پژوهش، فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش، فصل سوم روش تحقیق، فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده و فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات پژوهش.

در روز دفاع تمرکز اصلی شما بر روی روش تحقیق و نتایج خواهد بود. بنابراین باید از همان مرحله اول یعنی انتخاب موضوع پایان نامه، همه جوانب کار را در نظر بگیرید.

منبع: مدیراما؛ باشگاه دانشجویان مدیریت (www.modirama.ir)