اصلاحات دفترچه آزمون دکتری دانشگاه آزاد

منابع پیشنهادی آزمون دکتری علوم اجتماعی

منابع درس آمار و روش تحقیق کمّی و کیفی پیشرفته (به ترتیب اولویت):

۱- پیمایش در تحقیقات اجتماعی / دی. ای. دواس؛ ترجمه هوشنگ نایبی ـ نشر نی
۲- راهنمای سنجش و تحقیقات اجتماعی (فصول دوم تا پنجم) / دلبرت میلر؛ ترجمه هوشنگ نایبی – نشر نی
۳- نحوه انجام تحقیقات اجتماعی / ترز. ال. بیکر، ترجمه هوشنگ نایبی – نشر نی
۴- طراحی پژوهش‌های اجتماعی / نورمن بلیکی؛ ترجمه حسن چاوشیان – نشر نی
۵- درآمدی بر روش تحقیق کیفی / اووه فلیک؛ ترجمه هادی جلیلی – نشر نی
۶- استدلال آماری در جامعه‌شناسی / مولر و دیگران؛ ترجمه هوشنگ نایبی – نشر نی
۷- روش در روش / محمد محمدپور – انتشارات جامعه‌شناسان
۸- ضدّروش / محمد محمدپور – انتشارات جامعه‌شناسان

منابع درس نظریه‌های جامعه‌شناسی (به ترتیب اولویت):

۱- نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر / جورج ریتزر؛ ترجمه محسن ثلاثی – انتشارات علمی
۲- نظریه اجتماعی مدرن / یان کرایب؛ ترجمه عباس مخبر – نشر آگه
۳- کشاکش آرا در جامعه‌شناسی / استیون سیدمن؛ ترجمه هادی جلیلی – نشر نی
۴- نظریه‌های متأخر جامعه‌شناسی / حمیدرضا جلایی‌پور و جمال محمدی – نشر نی
۵- نظریه‌های کلاسیک جامعه‌شناسی / تیم دیلینی؛ ترجمه بهرنگ صدیقی – نشر نی
۶- مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه‌شناسی / ریمون آرون؛ ترجمه باقر پرهام – انتشارات علمی و فرهنگی
۷- مطالعاتی در آثار جامعه‌شناسان کلاسیک / ریمون بودون؛ ترجمه باقر پرهام – نشر آگه
۸- نظریه اجتماعی کلاسیک / یان کرایب؛ ترجمه شهناز مسمی‌پرست – نشر آگه
۹- برداشت‌هایی در نظریه اجتماعی معاصر / برایان ترنر و آنتونی الیوت؛ ترجمه فرهنگ ارشاد – انتشارات جامعه‌شناسان
۱۰- زندگی واندیشه بزرگان جامعه‌شناسی / لیوئیس کوزر؛ ترجمۀ محسن ثلاثی – انتشارات علمی

منابع درس حوزه‌های تخصصی جامعه‌شناسی (به ترتیب اولویت):

۱- درآمدی بر نظریه فرهنگی معاصر / آندرو میلنر و جف براویت؛ ترجمه جمال محمدی – انتشارات ققنوس
۲- توسعه روستایی با تأکید بر جامعه روستایی ایران / مصطفی ازکیا و غلامرضا غفاری – نشر نی
۳- جامعه‌شناسی سیاسی معاصر / کیت نش؛ ترجمه محمدتقی دلفروز – انتشارات کویر
۴- جامعه‌شناسی توسعه؛ از اقتصاد تا فرهنگ / موسی عنبری – انتشارات سمت
۵- رویکردهای هفتگانه در بررسی مسائل اجتماعی / ارل رابینگتون و مارین واینبرگ؛ ترجمه رحمت‌الله صدیق سروستانی – انتشارات دانشگاه تهران
۶- جامعه‌شناسی / آنتونی گیدنز؛ ترجمه حسن چاوشیان – نشر نی؛ فصول «جامعه‌شناسی چیست؟»، «جنسیت و گرایش جنسی»، «جرم و کجروی»، «حکومت و سیاست»، و «شهرها و فضاهای شهری».
۷- توسعه و نابرابری / محمدجواد زاهدی – انتشارات مازیار
۸- جامعه و سیاست / مایکل راش؛ ترجمه منوچهر صبوری – انتشارات دانشگاه تهران
۹- جامعه‌شناسی جوانان ایران / محمدسعید ذکائی – نشر نی
۱۰- جامعه‌شناسی توسعه / مصطفی ازکیا و غلامرضا غفاری – انتشارات کیهان
۱۱- مسائل اجتماعی ایران / جمعی از نویسندگان – انتشارات دانشگاه پیام‌نور
۱۲- درآمدی بر جامعه‌شناسی ادبیات / گزیده و ترجمۀ محمدجعفر پوینده – انتشارات نقش جهان
۱۳- نظریه فرهنگی معاصر / فلیپ اسمیت؛ ترجمه حسن پویان – دفتر نشر پژوهش‌های فرهنگی
۱۴- مطالعات فرهنگی درباره فرهنگ عامه / جان استوری؛ ترجمه حسین پاینده – نشر آگه
۱۵- تغییر اجتماعی و توسعه / آلوین سو؛ ترجمه محمود حبیبی مظاهری – انتشارات فروزش

منابع آزمون دکتری علوم اجتماعی