حمایت مالی چهار برابری از پایان نامه های ارشد و دکتری در دانشگاه تهران

حمایت مالی چهار برابری از پایان نامه های ارشد و دکتری در دانشگاه تهران

به اطلاع دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی( #کارشناسی_ارشد/ #دکتری) دانشکده‌های روانشناسی و علوم تربیتی، علوم اجتماعی، الهیات و معارف اسلامی، کارآفرینی، تربیت بدنی و مدیریت دانشگاه تهران می‌رساند، با هدف ارتقاء سلامت روانی اجتماعی و فرهنگی دانشجویان و دانشگاهیان عزیز و با پیشنهاد شورای راهبری و سیاست‌گذاری مشاوره و بهداشت روان در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ و تصویب کمیسیون برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری پژوهش و فناوری دانشگاه در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۳، معاونت پژوهشی دانشگاه نسبت به #حمایت_مالی و اجرایی از #رساله و #پایان_نامه ‌هایی که در محورهای پیشنهادی زیر صورت پذیرد، اقدام لازم به عمل خواهد آورد.

دانشجویان می‌توانند پس از تصویب موضوع رساله/پایان نامه خود در محورهای ذکر شده توسط گروه آموزشی مربوطه جهت دریافت حمایت‌های مورد نظر به #معاونت_پژوهشی دانشکده مراجعه کرده و درخواست خود را جهت بهره‌مندی از حمایت‌های مالی ۴ برابری و همچنین سایر حمایت‌های اجرائی ارائه نمایند. درخواست‌های دانشجویان پس از تصویب در کمیته پژوهشی ارتقاء بهداشت روانی دانشگاه مورد حمایت مالی تا سقف چهار برابر حمایت‌های معمول (کارشناسی ارشد ۶ میلیون ریال، دکتری ۱۶میلیون ریال) مورد حمایت مالی قرار خواهند گرفت.

« توضیح مهم»

موضوعات مورد مطالعه، لزوماً می‌بایست در ارتباط با #دانشجویان و #کارکنان دانشگاه تهران باشد.

محورها و اولویت پژوهشی:

🔻بهداشت روانی:

– عوامل مؤثر بر بهزیستی دانشجویان
– بررسی ابعاد نظام جامع آموزشی سالمت محور در دانشگاه تهران
– حوزه‌های نگرانی و ناامیدی دانشجویان و دانشگاهیان
– مداخلات مؤثر در حفظ و ارتقای سالمت روان
– ورزش، سالمت جسم و روان
– بهداشت روانی و روانشناسی ورزش
– رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی
– روانشناسی مثبت گرا
– شیوع شناسی و سبب‌شناسی آسیب‌های روانی اجتماعی)خودکشی، دخانیات، اعتیاد، خشونت
– عوامل کالبدی و محیطی در افزایش و کاهش آسیب‌های روانی اجتماعی دانشجویان
– برنامه‌های مداخلاتی و پیشگیری از آسیب‌های روانی – اجتماعی
– طراحی و برنامه‌های پیشگیری و کاهش مصرف مواد اعتیاد و دخانیات در دانشجویان دانشگاه
– تقویت قابلیت‌های رقابت پذیری
– قابلیت تعاملات در محیط دانشگاهی

🔻آسیب شناسی مسائل اجتماعی- فرهنگی:
– مؤلفه‌های اجتماعی سالمت دانشجویان
– مشارکت پذیری دانشجویان
– هویت فردی، اجتماعی، ملی و فرهنگی
معنویت، مذهب و سالمت روان
– تقویت مبانی دینی صبر، توکل، بخشش، عفو و گذشت
– جریان‌های مدرن مدعی معنویت گرایی

🔻مسائل تحصیلی:

– سبب شناسی افت تحصیلی در دانشجویان
– طراحی برنامه‌های پیشگیری و کاهش افت تحصیلی در دانشجویان
– نقش اساتید در پیشرفت تحصیلی دانشجویان
– نقش نظام آموزشی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان
– اشتغال، کارآفرینی و مشاوره‌های شغلی-تحصیلی
– مدیریت آموزشی، برنامه ریزی درسی

🔻ازدواج، خانواده، دانشجو و دانشگاه:

– ارزش‌ها و شاخص‌های ذهنی دانشجویان برای انتخاب همسر
– شناسایی نظام باورهای ازدواج دانشجویان
– آسیب‌های ازدواج سفید و تأثیرات متفاوت آن در بین دختران و پسران
– هم باشی
– ازدواج در دوران دانشجویی
– شکست عاطفی

👈 میزان و نوع حمایت‌ها

الف: حمایت های مالی

در صورت تصویب موضوع توسط گروه آموزشی مربوطه و تائید کمیته پژوهشی دانشگاه تا میزان ۴ برابر پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد معادل ۶ میلیون ریال و دکتری ۱۶ میلیون ریال مورد حمایت مالی قرار خواهد گرفت.

ب: سایر حمایت‌ها:

-۱ دسترسی به منابع اطلاعاتی و داده‌های مرتبط و موجود در مرکز مشاوره
-۲ همکاری در اجرای پرسشنامه‌ها در محیط‌های دانشجویی
-۳ کمک به ورود اطلاعات و آنالیزهای آماری
-۴ ارائه خدمات مشاوره اساتید برجسته
-۵ در صورت امکان جذب حمایت‌های مالی سازمان‌های مرتبط
-۶ تهیه امکانات جزئی از قبیل هارد اکسترنال، ضبط صوت، فلش مموری
-۷ در اختیار قرار دادن فضای لازم جهت برگزاری کلاس‌های آموزشی و یا جلسات بحث گروهی متمرکز مرتبط با موضوع

👈 دانشجویان عزیز جهت کسب اطلاعات بیشتر به #معاونت_پژوهشی دانشکده خود مراجعه نمایند.