معاون آموزشی وزارت بهداشت با رئیس کنفدراسیون جهانی فیزیوتراپی دیدار و درخصوص ساماندهی آموزش فیزیوتراپی در کشور به بحث و گفتگو پرداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت در دیدار با دکتر اما استوکز رئیس کنفدراسیون جهانی فیزیوتراپی با اشاره به آغاز تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و همچنین همکاری های اخیر حوزه آموزش علوم پزشکی با مراکز معتبر جهانی گفت: رشته فیزیوتراپی به عنوان یکی از رشته های علوم پایه در کشور نیازمند برنامه ریزی جدی است.

لاریجانی رشته فیزیوتراپی را یکی از رشته های پراهمیت در چرخه نظام ارائه خدمات سلامت ذکر کرد و اظهار داشت: کشور ما در سطح اول ارائه خدمات سلامت به موفقیت های چشمگیری دست یافته است در حدی که اکنون بیش از ۹۸ درصد پوشش واکسیناسیون را در کشور داریم و همچنین در خدمات سطح دو هم شاهد تلاش ها و پیشرفت های ارزشمندی بوده ایم.

وی افزود: لازم است هم راستا با دیگر سطوح ارائه خدمات به سطح سوم و از آن جمله به رشته فیزیوتراپی توجه ویژه ای شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت بر لزوم کار تیمی در رشته فیزیوتراپی و ایجاد شبکه های کاری از متخصصین در رشته های مختلف سخن گفت و اضافه کرد: ضروری است در برنامه توسعه این رشته به نوع و نحوه ارتباط این رشته با سایر تخصص های مرتبط توجه شود.

لاریجانی گفت: در توسعه آموزش علوم پزشکی و از جمله رشته فیزیوتراپی باید طوری برنامه ریزی شود که اشتراک های موجود در بین رشته ها به نفع منافع جامعه و در راستای پاسخگویی به نیازهای کشور مدیریت شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به تاریخچه آموزش فیزیوتراپی در ایران یادآور شد: ما در کشور متخصصین برجسته ای در این رشته داریم و ضروری است از این ظرفیت با ارزش به نحو مطلوب در ارتقای این رشته و پاسخگویی به نیازهای کشور استفاده شود.

وی ابراز امیدواری کرد تیمی از متخصصین رشته فیزیوتراپی ایرانی و کنفدراسیون جهانی فیزیوتراپی با برگزاری نشست های مختلف برنامه ریزی مناسبی را برای توسعه و ساماندهی این رشته در کشور انجام دهند.

در ادامه دکتر اما استوکز رئیس کنفدراسیون جهانی فیزیوتراپی به فعالیت های این کنفدراسیون در سطح بین المللی و اشاره کرد و گفت: این کنفدراسیون در مناطق مختلف جهان فعالیت داشته و توسعه های چشمگیری را نیز در شاخه های مختلف این رشته داده است.

وی گفت: همکاری ما با منطقه خاورمیانه سابقه ای چندان طولانی ندارد و امیدواریم بتوانیم به صورت فعال تر با این منطقه در راستای توسعه رشته فیزیوتراپی همکاری کنیم.

رئیس کنفدراسیون جهانی فیزیوتراپی با اشاره به مقاطع مختلف و مدل های متفاوت آموزش رشته فیزیوتراپی در دنیا کفت: آموزش این رشته در مقاطع مختلف می بایست باتوجه به نیازهای نظام سلامت کشورها صورت گیرد و این از جمله نکاتی است که سیاستگذاران سلامت باید به آن توجه کنند.

استوکز گفت: امروزه در کشورهای پیشرفته طوری برنامه ریزی شده که در هر مرکز درمانی حداقل یک فیزیوتراپیست مستقر باشد و لازم است کشور ایران نیز باتوجه به نیازهای خود در این راستا برنامه ریزی کند.

وی اضافه کرد: کنفدراسیون جهانی فیزیوتراپی آمادگی دارد در زمینه برنامه ریزی برای توسعه رشته فیزیوتراپی با کشور ایران همکاری کند.

دکتر لاریجانی با تاکید بر اهمیت تدوین برنامه ای جامع برای توسعه رشته فیزیوتراپی در کشور گفت: تیمی با همکاری و مشاوره کنفدراسیون جهانی فیزیوتراپی این کار را در معاونت آموزشی وزارت بهداشت پیگیری خواهند کرد و به زودی مدل این همکاری با توافق طرفین تدوین خواهد شد.