كميته انضباطي دانشگاه تهران پرونده اي درخصوص فعاليت هاي سياسي ندارد

كميته انضباطي دانشگاه تهران پرونده اي درخصوص فعاليت هاي سياسي ندارد

مجيد سرسنگي روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهي ايرنا با اشاره به پرونده هاي انضباطي دانشجويان در دانشگاه تهران افزود: روند اين آمار از سال گذشته رو به نزول بوده و كاهش محسوسي را در اين زمينه شاهد هستيم.
وي با بيان اينكه كميته انضباطي به مجموع تخلفات دانشجويي رسيدگي مي كند، گفت: دانشگاه تهران در سال گذشته در زمينه تقلب هاي دانشجويي و تخلفات آزموني، توهين به افراد و شاكي خصوصي، برهم زدن نظم دانشگاه و رعايت نكردن شئونات اخلاقي پرونده هايي داشته است.
معاون فرهنگي دانشگاه تهران افزود: بيشترين مورد در پرونده هاي انضباطي دانشجويان مرتبط به تخلفات آزموني و امتحاني بوده است.
وي در ادامه خاطرنشان كرد: روند پرونده هاي انضباطي دانشگاه تهران در سال 94 نسبت به سال 93 كاهشي بوده است.
سرسنگي يادآور شد: از لحاظ آماري پرونده هاي انضباطي دانشگاه تهران در سال 94 نسبت به سال 93 حدود 30 درصد كاهش داشته است و در مجموع نسبت آماري آن نيز در مقايسه با مجموع كل دانشجويان بسيار ناچيز است.
وي تصريح كرد: دانشگاه تهران حدود 55 هزار دانشجو دارد و پرونده هاي انضباطي سالانه اين دانشگاه به 100 مورد نمي رسد كه رقم اندكي به شمار مي رود.
سرسنگي اظهار داشت: اقداماتي در زمينه پيشگيري انجام مي دهيم كه به طور نمونه در حوزه امتحانات اغلب تخلفاتي كه صورت مي گيرد از روي ناآگاهي نسبت به مقررات آزموني است؛ لذا بروشوري را در دست طراحي داريم تا مقررات امتحاني را به دانشجويان يادآوري كند.
معاون فرهنگي دانشگاه تهران گفت: با اين اقدامات پيشگريانه امسال هم روند كاهش آماري در پرونده هاي انضباطي دانشجويان را خواهيم داشت.
فراهنگ**9187**1027

 

 

Source: irna.ir

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما