اقتصاد هنر بايد براي مسوولان و هنرمندان تبيين شود

اقتصاد هنر بايد براي مسوولان و هنرمندان تبيين شود

به گزارش روز يكشنبه گروه فرهنگي کنکوری ارشد دکترا به نقل از ايرنا،‌ محمدحسين ايماني در جلسه كميسيون هنر و معماري شوراي عالي انقلاب فرهنگي با هدف بررسي وضعيت رفاهي و معيشتي هنرمندان اظهار داشت: در كشور ما هنر به عنوان صناعت و كسب و كار جدي گرفته نشده و به عرضه و تقاضا در هنر نيز توجه نشده است در حالي كه اقتصاد هنر از ضرورت هاي هنر است و مي بايست با همفكري نهادها و دستگاهها و فعالان هنر و اقتصاد هنر اين موضوع دنبال شود.
وي با اشاره به حمايت از هنرمندان با بيمه هنرمندان، طرح تكريم هنرمندان پيشكسوت و كمك مستمري هنرمندان گفت: حمايت از هنرمندان از وظايف دولت است كه تاكنون هم فعاليت هايي در اين زمينه انجام شده و ضرورت هم دارد اما با توجه به منابع محدود نمي توان هميشه پاسخگوي هنرمندان بود. بنابراين لازم است كه اقتصاد هنر به طور جدي دنبال شود و هنرمندان در توليد آثار به عرضه و تقاضا توجه داشته باشند.
**راه اندازي يك صندوق هنري در بورس
درادامه غلامرضا خليل ارجمندي مديرعامل صندوق اعتباري هنر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز در اين جلسه با تاكيد بر اقتصاد هنر و ارتباط جدي فرهنگ و اقتصاد گفت: اگر به اقتصاد هنر به طور جدي توجه نشود، وضعيت هنر و هنرمندان در وابستگي به حمايت دولت ادامه خواهد داشت و منابع موجود براي انجام اين امر كافي نيست.
وي با ارائه گزارشي از فعاليت هاي صندوق اعتباري هنر گفت: سعي شده كه فعاليت هاي صندوق شفاف و هدفمند باشد و آنچه تاكنون انجام شده حداقل هايي براي هنرمندان است. صندوق اعتباري هنر در چهار بخش بيمه هنرمندان، بيمه تكميلي، طرح تكريم و كمك مستمري و وام براي حمايت از هنرمندان فعاليت دارد كه سعي كرديم با توجه به بدهي‌اي كه صندوق در سال 92 داشت، با اقداماتي سعي در پرداخت بدهي و ساماندهي صندوق داشته باشيم. همچنين در حوزه پرداخت وام پالايش و ساماندهي انجام شد و در حال حاضر وام هايي هر چند با مبالغ كم به هنرمندان پرداخت مي شود كه اين منابع براي پرداخت وام با سرمايه گذاري فراهم شده است.
مديرعامل صندوق اعتباري هنر با تاكيد بر سرمايه گذاري در هنر افزود: پرداخت پول به هنر در سال هاي گذشته اشتباه بوده و ضرورت دارد تا سرمايه گذاري در هنر انجام شود. ما سعي كرديم رابطه مالي و حمايتي با دولت را كم كنيم، به اين منظور صندوقي در بورس راه اندازي شد تا با سرمايه گذاري، منابع بيمه تكميلي هنرمندان و وام تامين شود و متكي به كمك دولت نباشد. البته در بخش بيمه هنرمندان و طرح تكريم و كمك مستمري هنوز اين حمايت دولت وجود دارد.
خليل ارجمندي درباره طرح تكريم و كمك مستمري هنرمندان هنرهاي سنتي گفت: كمك مستمري و تكريم هنرمندان هنرهاي سنتي به مدت يك سال قطع شد اما در جلساتي كه با مسئولان سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي برگزار شد، كمك مستمري و تكريم هنرمندان هنرهاي سنتي كه در فهرست بودند دوباره برقرار شد اما هنرمندان ديگري به فهرست اضافه نشده اند و اگر قرار باشد هنرمندان ديگر هنرهاي سنتي از اين طرح برخوردار شوند لازم است با همكاري ميراث فرهنگي شيوه نامه اي تدوين شود.
مديرعامل صندوق هنر با تاكيد بر فعاليت تشكل هاي هنري گفت: ضرورت دارد كه تشكل هاي هنري قانونمند شوند و ساختار داشته باشند تا در انجام كارها و امور بيشتر مداخله داشته باشند.
خليل ارجمندي گفت: هر چند گفته مي شود فروش بعضي فيلم ها خوب است اما واقعا اين ميزان فروش فيلم ها در اقتصاد سينما ناچيز است اما چون ساير فيلم ها فروش چنداني ندارند، اين ميزان فروش ديده مي شود.
به گزارش روابط عمومي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، در پايان جلسه تعدادي از اعضاي كميسيون هنر و معماري شوراي عالي انقلاب فرهنگي نظرات خود را درباره فعاليت هاي صندوق اعتباري هنر بيان كردند.

Source: irna.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما