منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد زمین شناسی

منابع کارشناسی ارشد منابع کارشناسی ارشد 97-96,منابع ارشد 97-96,منابع آزمون کارشناسی ارشد 97-96,منابع آزمون ارشد 97-96,منابع کنکور کارشناسی ارشد 97-96,منابع کنکور ارشد 97-96

مهمترین منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد زمین شناسی به تفکیک درس به شرح زیر می باشد:

زبان تخصصی:

 1. زبان تخصصی، انتشارات پیام نور
 2. خلاصه مباحث زبان تخصصی، انتشارات پردازش

سنگ شناسی:

 1. دکتر درویش زاده، پترولوژی، انتشارات پیام نور
 2. دکتر درویش زاده، پترولوژی کاربردی، انتشارات دانشگاه تهران
 3. دکتر معین وزیری، سنگ های آذرین، انتشارات دانشگاه تربیت معلم
 4. سپاهی، سنگ های آذرین (پتروگرافی و پتروژنز) انتشارات نورعلم
 5. دکتر سحابی، سنگ شناسی رسوبی، انتشارات دانشگاه تهران
 6. دکتر موسوی حرمی، سنگ شناسی رسوبی، انتشارات آستان قدس
 7. دکتر درویش زاده، سنگ شناسی دگرگونی، انتشارات دانشگاه پیام نور
 8. خلاصه مباحث سنگ شناسی، انتشارات پردازش

دیرینه شناسی:

 1. دکتر خسرو تهرانی، دیرینه شناسی، انتشارات دانشگاه تهران
 2. بینو (ترجمه دکتر ابراهیم قاسمی نژاد) مبانی ریز دیرینه شناسی، مرکز نشر دانشگاهی
 3. خلاصه مباحث درس دیرینه شناسی، انتشارات پردازش

چینه شناسی:

 1. دکتر خسرو تهرانی، چینه شناسی، انتشارات دانشگاه تهران
 2. دکتر خسرو تهرانی، چینه نگاری، انتشارات دانشگاه تهران
 3. دکتر شمیرانی، چینه شناسی، انتشارات شهید بهشتی
 4. دکتر وزیری مقدم، دکتر طاهری و دکتر کیمیاگری، اصول چینه نگاری، انتشارات دانشگاه اصفهان
 5. خلاصه مباحث چینه شناسی، انتشارات پردازش

رسوب شناسی:

 1. دکتر موسوی حرمی، رسوب شناسی، انتشارات آستان قدس
 2. دکتر احمد معتمد، رسوب شناسی (دو جلدی)، انتشارات دانشگاه تهران
 3. خلاصه مباحث رسوب شناسی، انتشارات پردازش

آبهای زیرزمینی

 1. دکتر علیزاده، اصول هیدرولوژی کاربردی، انتشارات آستان قدس
 2. دکتر صداقت، آب های زیرزمینی، انتشارات پیام نور
 3. Todd David Keith Groundwater Hydrology, John Wiley and Sons Inc, 1980
 4. خلاصه مباحث آبهای زیرزمینی، انتشارات پردازش

زمین شناسی نفت:

 1. دکتر افشار حرب، زمین شناسی نفت، انتشارات پیام نور
 2. دکتر محمدرضا رضایی، زمین شناسی نفت، انتشارات علوی
 3. دکتر فریدون سحابی، زمین شناسی نفتف انتشارات دانشگاه تهران
 4. دکتر علی صیرفیان، زمین شناسی نفت
 5. دکتر سلبی (ترجمه مدیری)، زمین شناسی مفت، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
 6. خلاصه مباحث زمین شناسی نفت، انتشارات پردازش

زمین شناسی ایران:

 1. دکتر علی درویش زاده، زمین شناسی ایران، نشر دانش امروز
 2. دکتر علی درویش زاده، زمین شناسی ایران، دانشگاه تربیت معلم
 3. دکتر خسرو تهرانی، زمین شناسی ایران، انتشارات پیام نور
 4. خلاصه مباحث زمین شناسی ایران، انتشارات پردازش

زمین شناسی مهندسی:

 1. دکتر معماریان، زمین شناسی مهندسی، انتشارات دانشگاه تهران
 2. دکتر بهنیا و طباطبایی، زمین شناسی مهندسی، انتشارات دانشگاه تهران
 3. براما. ام داس (ترجمه شاپور طاحوفی)، اصول مهندسی ژئوتکنیک، جلد اول، مکانیک خاک، انتشارات پارس آیین
 4. مهندس محمد ذوالفقاری، زمین شناسی مهندسی، جزوه درسی و دانشگاه ترهان
 5. خلاصه مباحث زمین شناسی مهندسی، انتشارات پردازش

زمین شناسی اقتصادی:

 1. دکتر شهاب پور، زمین شناسی اقتصادی، انتشارات دانشگاه باهنر کرمان
 2. دکتر فریدمر، زمین شناسی اقتصادی، انتشارات دانشگاه شیراز
 3. دکتر یعقوب پور، زمین شناسی اقتصادی، مرکز نشر دانشگاهی
 4. دکتر کریم پور، زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد
 5. خلاصه مباحث زمین شناسی اقتصادی، انتشارات پردازش

زمین شناسی ساختمانی:

 1. دکتر الیاسی، زمین شناسی ساختمانی، جزوه درسی دانشگاه تهران
 2. دکتر پورکرمانی، زمین شناسی ساختمانی، انتشارات علوی
 3. دکتر پورکرمانی و دکتر آرین، زمین شناسی ساختمانی کاربردی، انتشارات یکان
 4. دکتر پورکرمانی و دکتر احمد ادیب، زمین شناسی ساختمانی، انتشارات پیام نور
 5. دکتر مدنی، زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک، انتشارات جهاد دانشگاهی
 6. خلاصه مباحث زمین شناسی ساختمانی، انتشارات پردازش

ژئوشیمی:

 1. دکتر فریدمر، ژئوشیمی، انتشارات دانشگاه شیراز
 2. خلاصه مباحث ژئوشیمی، انتشارات پردازش
مطالب مرتبط:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *