مهمترین منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی جهت آمادگی آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی به شرح زیر می باشند. لازم به ذکر است، منابع ذکر شده پیشنهادی می باشد:

 1. اخلاقی، بهروز. تقریرات، دانشگاه تهران، نیم سال اول، ۷۷-۱۳۷۶٫
 2. اسکینی، ربیعا. حقوق تجارت، (برات، سفته و …)، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، ۱۳۷۹٫
 3. اسکینی، ربیعا. حقوق تجارت تطبیقی، مجد، ۱۳۷۱٫
 4. اسکینی، ربیعا. حقوق تجارت، (شرکت‌های سهامی)، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، ۱۳۷۹٫
 5. اسکینی، ربیعا. حقوق تجارت، (ورشکستگی)، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، ۱۳۷۹٫
 6. سوالات و منابع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی (سوالات بیش از ۱۸ سال آزمونهای کارشناسی ارشد حقوق خصوصی)، نوآوران نشر الکترونیک پارسه
 7. امامی، سیدحسن. حقوق مدنی، ج ۱ و ۵، انتشارات اسلامیه، ۱۳۷۶٫
 8. درودیان، حسنعلی. تقریرات، دانشگاه تهران، نیم سال اول، ۷۹-۱۳۷۶
 9. ستوده تهرانی، حسن. نشر دارگستر، جلدهای ۱ ، ۲ ، ۳ و ۴ ، ۱۳۷۴٫
 10. صالح همتی، نشر پردازش، خلاصه مباحث کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
 11. شمس، عبدالله. آئین دادرسی مدنی، میزان، ۱۳۸۱٫
 12. شهیدی، مهدی. تشکیل قراردادها، میزان، ۱۳۸۰٫
 13. صدرزاده افشار، محسن. آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، انتشارات جهاد دانشگاهی (مآجد)، ۱۳۸۱٫
 14. صفائی، حسین. قاسم‌زاده، مرتضی. اشی ون و  محجورین، ۱۳۷۵٫
 15. عرفانی، محمود. حقوق تجارت، جلدهای ۱ ، ۲ ، ۳ و ۴ ، انتشارات جهاد دانشگاهی (مآجد)، ۱۳۷۵٫
 16. کاتوزیان، ناصر. حقوق خانواده، گنج و دانش، ۱۳۷۸٫
 17. کاتوزیان، ناصر. دوره مقدماتی حقوق مدنی (وقایع حقوقی)، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۷٫
 18. کاتوزیان، ناصر. عقود معین، جلدهای ۱ ، ۲ و ۳ ، گنج و دانش، ۱۳۷۲٫

قابل توجه کاربران:

 1. لطفا نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالات خود را نسبت به معرفی منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی در پایین صفحه و در بخش “ارسال نظر” بیان نمایید.
 2. در صورتی که از منبع خاصی استفاده نموده اید که نتیجه خوب و مثبتی برای شما در پی داشته است لطفا با معرفی آن در بخش نظرات این صفحه، نسبت به معرفی آن به سایر کاربران اقدام نمایید.
 3. پیشنهادات و انتقادات شما کاربر گرامی می تواند لیست منابع معرفی شده بالا را همواره شامل مهمترین و بروزترین منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی نماید تا سایر کاربران سایت بتوانند از آن استفاده مفید نمایند.