پذیرش سربازی به صورت امریه در دانشکده زبان های خارجی دانشگاه تهران

سربازی به صورت امریه در دانشگاه تهران پذیرش می شود. به گزارش پی اچ دی ایران ، دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران در نظر دارد از بین دانش‌آموختگان ممتاز مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی تحت عنوان امریه سربازی (کارشناس) به خدمت بگیرد، عزیزانی که حائز شرایط ذیل بوده و تمایل دارند خدمت مقدس سربازی را تحت عنوان امریه سربازی در این دانشکده بگذرانند، درخواست خود را به معاونت اداری و مالی دانشکده ارائه نمایند.

شرایط عبارتند از:

۱- دانش آموختگان با رتبه‌های اول تا سوم

۲- استعدادهای درخشان

چگونه برای سربازی امریه بگیریم؟

مراحل گرفتن امریه سربازی چیست

١- حداقل باید ۲ الی ٣ ماه پیش از تاریخ اعزام برای امریه اقدام کنید

٢- نباید در خدمت غیبت داشته باشید

٣- در برخی از سازمان ها کسری خدمت پذیرفته نیست (بیش از ۳ ماه) ولی بعضیی ها می پذیرن.

۴- انتخاب محلی خدمت با سازمان مربوطه است ، مگر اینکه از محل مورد نیا ز خود نامه ای مبنی بر نیاز آنها به سازمان ارائه دهید در غیر این صورت انتقال بعدی بسیار مشکل است

۵- مدت زمان امریه جزو سوابق استخدامی شما محسوب می شود

۶- امکان انصراف از امریه بعد از پذیرفته شدن آن وجود ندارد

٧- حقوق پرداختی به کارمندان امریه حقوق سربازی است شاید کمی هم بیشتر

٨- امریه شدن در یک سازمان تعهدی به استخدام آینده شما در آن ایجاد نمی کند ولی آن را تسهیل خواهد کرد

٩- اعتبار دانشگاه و محل تحصیل از نظر آزاد یا سراسری بودن تفاوتی در پذیرش امریه ندارد

١٠- ساعات کاری در محل امریه مثل ساعت کاری برای سایر کارمندان آن اداره است