منابع آزمون دکتری ۹۶-۹۷

منابع آزمون دکتری ۹۶-۹۷

📚منابع آزمون دکتری تخصصی سال ۹۷
👇👇👇👇👇👇

📘منابع دکتری شهرسازی
🖇https://kunkori.ir/24711
📙منابع دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
📌https://kunkori.ir/24827/
📘منابع دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری
🔗https://kunkori.ir/24826/
📗منابع دکتری زبان و ادبیات فارسی ۹۶
📎https://kunkori.ir/25029/
📒منابع دکتری مهندسی صنایع ۹۶
📌https://kunkori.ir/25027/
📒منابع دکتری علوم مرتع ۹۶
📎https://kunkori.ir/25025/
📙منابع دکتری اصلاح نژاد دام ۹۶
📎https://kunkori.ir/25023/
📕منابع دکتری ژئوفیزیک ۹۶
📌https://kunkori.ir/25021/
📗منابع دکتری مکانیک خاک و پی
🔗https://kunkori.ir/25019/
📘منابع دکتری باستان شناسی
🖇https://kunkori.ir/25017/
📓منابع دکتری فلسفه
📌https://kunkori.ir/25015/
📗منابع دکتری زبان و ادبیات انگلیسی
🔗https://kunkori.ir/25013/
📕منابع دکتری تاریخ ایران اسلامی
📍https://kunkori.ir/25011/
📙منابع دکتری روانشناسی
🖇https://kunkori.ir/25009/
📘منابع دکتری علوم اجتماعی
📌https://kunkori.ir/25007/
📔منابع دکتری تکنولوژی آموزشی
📎https://kunkori.ir/25005/
📓منابع دکتری مشاوره
📌https://kunkori.ir/25003/
📒منابع دکتری علوم ارتباطات اجتماعی
📎https://kunkori.ir/25001/
📕منابع دکتری اقتصاد سنجی
📌https://kunkori.ir/24999/
📒منابع دکتری اقتصاد کلان
📎https://kunkori.ir/24997/
📗منابع دکتری اقتصاد خرد
📌https://kunkori.ir/24995/
📙منابع دکتری مکانیک محیط های پیوسته
🖇https://kunkori.ir/24883/
📘منابع دکتری مکانیک سیالات پیشرفته ، تئوری لایه مرزی و جریان لزج
📌https://kunkori.ir/24882/
📔منابع دکتری رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
📎https://kunkori.ir/24881/
📕منابع دکتری دینامیک و ارتعاشات
🖇https://kunkori.ir/24884/
📒منابع دکتری مقاومت مصالح و تئوری الاستیسیته
📍https://kunkori.ir/24885/
📗منابع دکتری تکتونیک
🖇https://kunkori.ir/24878/
📙منابع دکتری چینه شناسی و فسیل شناسی
📌https://kunkori.ir/24877/
📓منابع دکتری زمین شناسی اقتصادی
📎https://kunkori.ir/24875/
📕منابع دکتری پترولوژی
🖇https://kunkori.ir/24873/
📘منابع دکتری رونویسی و بیان ژن
📌https://kunkori.ir/24871/
📒منابع دکتری سلولی و مولکولی
🔗https://kunkori.ir/24869/
📙منابع دکتری زیست شناسی تکوینی
📍https://kunkori.ir/24867/
📕منابع دکتری فیزیولوژی غشاء سلولی
🖇https://kunkori.ir/24865/
📒منابع دکتری فیزیولوژی جانوری
📌https://kunkori.ir/24863/
📕منابع دکتری علوم جانوری تکوینی
🔗https://kunkori.ir/24861/
📙منابع دکتری سنجش و آمار
📌https://kunkori.ir/24848/
📘منابع دکتری بیومکانیک ورزشی
🖇https://kunkori.ir/24849/
📗منابع دکتری آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
📌https://kunkori.ir/24850/
📕منابع دکتری رفتار حرکتی
🔗https://kunkori.ir/24847/
📒منابع دکتری فیزیولوژی ورزشی
🔗https://kunkori.ir/24842/
📗منابع دکتری مدیریت ورزشی
📌https://kunkori.ir/24837/
📔منابع دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی
🖇https://kunkori.ir/24836/
📓منابع دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی
📍https://kunkori.ir/24835/
📗منابع دکتری علوم قرآن و حدیث
🔗https://kunkori.ir/24828/

📒منابع دکتری متون نظم و نثر (جدید و قدیم) رشته زبان و ادبیات عربی
📌https://kunkori.ir/24820/
📗منابع دکتری معانی، بیان و بدیع
📎https://kunkori.ir/24818/
📕منابع دکتری مقاله نویسی به زبان عربی
🖇https://kunkori.ir/24816/
📒منابع دکتری صرف و نحو
📍https://kunkori.ir/24814/
📗منابع دکتری حقوق بین الملل عمومی و خصوصی
🖇https://kunkori.ir/24812/
📔منابع دکتری حقوق جزا و جرم شناسی
📌https://kunkori.ir/24809/
📙منابع دکتری حقوق عمومی
🔗https://kunkori.ir/24807/
📕منابع دکتری تئوریهای روابط بین الملل و سیاست خارجی
📍https://kunkori.ir/24803/
📗منابع دکتری اندیشه های سیاسی غرب
📌https://kunkori.ir/24795/
📒منابع دکتری جامعه شناسی سیاسی
🖇https://kunkori.ir/24792/
📙منابع دکتری حقوق خصوصی
📍https://kunkori.ir/24742/

📘منابع دکتری شهرسازی
🖇https://kunkori.ir/24711

مطالب مرتبط:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *