منابع کارشناسی ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی ۹۶-۹۷

منابع کارشناسی ارشد منابع کارشناسی ارشد 97-96,منابع ارشد 97-96,منابع آزمون کارشناسی ارشد 97-96,منابع آزمون ارشد 97-96,منابع کنکور کارشناسی ارشد 97-96,منابع کنکور ارشد 97-96

منابع کارشناسی ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی ۹۶-۹۷

مهمترین منابع کارشناسی ارشد (منابع مرجع مطالعاتی) برای درس تاریخ ایران دوره اسلامی به شرح زیر می باشند:

 1. دکتر اصغر فروغی ابری / تاریخ غوریان / چاپ ششم / ۱۳۹۰
 2. دکتر عباسقلی غفاری فرد؛ دکتر عبدالحسین نوایی / تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره صفویه / چاپ ششم / ۱۳۸۹
 3. دکتر حسین مفتخری؛ حسین زمانی / تاریخ ایران از ورود مسلمانان تا پایان طاهریان / چاپ پنجم / ۱۳۸۹
 4. دکتر سید ابوالقاسم فروزانی / تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره سامانیان / چاپ ششم / ۱۳۹۰
 5. دکتر سید ابوالقاسم فروزانی / از پیدایش تا فروپاشی: غزنویان / چاپ چهارم / ۱۳۹۰
 6. دکتر پروین ترکمنی آذر / در گستره تاریخ ایران (حکومت های محلی، دیلمیان، آل بویه و آل زیار) / چاپ سوم / ۱۳۸۹
 7. دکتر ملیحه ستارزاده / سلجوقیان (۴۳۱-۵۹۰ ق) / چاپ پنجم / ۱۳۸۹
 8. دکتر امیر اکبری / تاریخ حکومت طاهریان از آغاز تا انجام تاریخ / چاپ اول / ۱۳۸۴
 9. دکتر الهیار خلعتبری؛ محبوبه شرفی / تاریخ خوارزمشاهیان / چاپ هفتم / ۱۳۸۶
 10. دکتر عبدالحسین نوایی / روابط سیاسی و اقتصادی ایران در دوره صفویه / چاپ ششم / ۱۳۸۹
 11. دکتر رضا شعبانی / تاریخ تحولات سیاسی – اجتماعی ایران در دوره های زندیه و افشاریه / چاپ نهم / ۱۳۸۹
 12. دکتر شیرین بیانی / حکومت ایلخانی در ایران و مغولان / چاپ هشتم / ۱۳۸۹
 13. پروین ترکمنی آذز / گزیده توصیفی ایران دوره اسلامی کتابشناسی (دوره قاجاریه تا پایان) / چاپ سوم / ۱۳۸۸
 14. علی اصغر فقیهی / تاریخ آل بویه / چاپ هفتم / ۱۳۸۹
 15. پروین ترکمنی آذر / دکتر صالح پرگاری / تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره صفاریان و علویان / چاپ ششم / ۱۳۹۰
 16. یرواند آبراهامیان / ایران بین دو انقلاب / ترجمه: کاظم فیروزمند؛ حسن شمس آوری و محسن مدیرشانه چی / تهران: نشر مرکز / چاپ دوم / ۱۳۷۸
 17. برتولد اشپولر / تاریخ مغول در ایران / ترجمه: محمود میرآفتاب / تهران: انتشارات علمی و فرهنگی / چاپ سوم / ۱۳۶۸
 18. برتولد اشپولر / تاریخ نگاری در ایران / ترجمه: یعقوب آژند / تهران: انتشارات گسترده / ۱۳۸۰
 19. شیرین بیانی / مغولان و حکومت ایلخانی در ایران / تهران: انتشارات سمت / چاپ پنجم / ۱۳۸۶
 20. فؤاد پورآرین / انقلاب فراموش شده (دولت های عصر مشروطه تا کودتای ۱۲۹۹ ش) / تهران: نشر چاپار / ۱۳۸۵
 21. حسن پیرنیا؛ عباس اقبال آشتیانی / تاریخ ایران / ناشر: کتابفروشی خیام / چاپ سوم / ۱۳۶۲
 22. عبدالحسین زرین کوب / تاریخ ایران بعد از اسلام / تهران: انتشارات امیرکبیر / چاپ سوم / ۱۳۶۲
 23. عبدالحسین زرین کوب / تاریخ مردم ایران / تهران: انتشارات امیرکبیر / ۱۳۶۸
 24. راجر سیوری / ایران عصر صفوی / ترجمه: کامبیز عزیزی / تهران: نشر مرکز / ۱۳۷۸
 25. علی اصغر شمیم / ایران در دوره سلطنت قاجار / تهران: انتشارات زریاب / ۱۳۷۹
 26. ابوالقاسم فروزانی / غزنویان از پیدایش تا فروپاشی / تهران: انتشارات سمت / ۱۳۸۴
 27. حسین مفتخری؛ حسین زمانی / تاریخ ایران از ورود مسلمانان تا پایان طاهریان / تهران: انتشارات سمت / چاپ دوم / ۱۳۸۴
 28. حسین میرجعفری / تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره تیموریان و ترکمانان / انتشارات دانشگاه اصفهان / ۱۳۷۵
 29. عبدالحسین نوایی / ایران و جهان (از مغول تا قاجاریه) / مؤسسه نشر هما / ۱۳۶۴
 30. پژوهشی از دانشگاه کمبریج / تاریخ ایران (جلد ۴) / ترجمه حسن انوشه / تهران: نشر امیرکبیر / چاپ سوم / ۱۳۸۵
 31. پژوهشی از دانشگاه کمبریج / تاریخ ایران دوره صفویان / ترجمه: یعقوب آژند / انتشارات جامی / ۱۳۸۰
 32. نرم افزار جامع و هوشمند تحصیلات تکمیلی مجموعه سوالات و منابع کارشناسی ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی / نوآوران نشر الکترونیک پارسه
مطالب مرتبط:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *