منابع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

منابع کارشناسی ارشد منابع کارشناسی ارشد 97-96,منابع ارشد 97-96,منابع آزمون کارشناسی ارشد 97-96,منابع آزمون ارشد 97-96,منابع کنکور کارشناسی ارشد 97-96,منابع کنکور ارشد 97-96

فهرست زیر شامل عناوین مهمترین منابع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی (منابع مرجع دانشگاهی و مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون می باشند. کتابهایی که به عنوان منابع مورد استفاده معرفی می شود در واقع منابع اصلی مواد آزمونی هستند بنابراین به دانشجویان توضیه می شود مواد درسی زیر را مطالعه کنند.

 1. بدیع (نگاهی تازه به بدیع)، سیروس شمیسا، چاپ پنجم، انتشارات فردوس
 2. بوستان، سعدی، تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی
 3. بیان، سیروس شمیسا، چاپ سوم، انتشارات فردوس
 4. تاریخ ادبیات ایران، ذبیح اله صفا، انتشارات ققنوس، تهران ۱۳۶۸
 5. تاریخ بیهقی، به کوشش خلیل خطیب رهبر، انتشارات مهتاب، ۱۳۷۴
 6. خلاصه مباحث کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی / نشر پردازش
 7. تاریخ جهانگشای جوینی، (گزیده)، جعفر شعار، تهران، ۱۳۷۰
 8. چهار مقاله، نظامی سمرقندی، تصحیح محمد قزوینی، به کوشش محمد معین
 9. حدیقه الحقیقه، سنایی غزنوی، تصحیح مدرس رضوی، دانشگاه تهران، ۱۳۷۷
 10. دستور زبان فارسی، عبدالرسول خیام پور، تهران، ۱۳۷۳
 11. دشواریهای ایوان خاقانی، میرجلال الدین کزازی، تهران، ۱۳۷۸
 12. رستم و اسفندیار (رزم نامه)، جعفر شعار، حسن انوری، چاپ نهم، انتشارات علمی
 13. رستم و سهراب (غم نامه)، جعفر شعار، حسن انوری، انتشارات علمی، ۱۳۷۰
 14. سبک شناسی نثر، سیروس شمیسا، نشر میترا، ۱۳۸۰
 15. سبک شناسی نظم، سیروس شمیسا
 16. فن نثر در ادب فارسی، حسین خطیبی، تهران، ۱۳۷۵
 17. کلیله و دمنه، نصراله منشی، تصحیح و توضیح مجتبی مینوی، تهران، ۱۳۷۱
 18. گزیده خاقانی، ضیاءالدین سجادی، انتشارات امیرکبیر
 19. گلستان، سعدی شیرازی، تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی، تهران، ۱۳۶۷
 20. مثنوی مولوی (شرح جامع)، کریم زمانی، انتشارات اطلاعات، ۱۳۸۰
 21. مخزن الاسرار، حکیم نظامی گنجوی، تصحیح و توضیح وحید دستگردی
 22. مرزبان نامه، به کوشش خلیل خطیب رهبر، تهران، ۱۳۷۵
 23. معانی و بیان، محمد علوی مقدم، رضا اشرف زاده، انتشارات سمت
 24. منطق الطیر عطار، به اهتمام سید صادق گوهرین، چاپ نهم، علمی فرهنگی
 25. مبادی العربیه، معلم رشید الشرتونی، دارالعلم قم
مطالب مرتبط:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *