منابع دانشگاهی مطالعات زنان ۹۶_۹۷

منابع کارشناسی ارشد منابع کارشناسی ارشد 97-96,منابع ارشد 97-96,منابع آزمون کارشناسی ارشد 97-96,منابع آزمون ارشد 97-96,منابع کنکور کارشناسی ارشد 97-96,منابع کنکور ارشد 97-96

مهمترین منابع کارشناسی ارشد برای رشته مطالعات زنان به تفکیک درس به شرح زیر می باشند:

زبان تخصصی

 1. شکاری، شیوا / خلاصه مباحث کارشناسی ارشد مطالعات زنان / نشر پردازش / ۱۳۸۳
 2. شکاری، شیوا / زبان تخصصی ویژه داوطلبان کنکور مطالعات زنان (جزوه درسی)
 3. کشاورز، محمد حسین / زبان تخصصی برای دانشجویان جامعه شناسی / مترجم: سعید اسلامی / انتشارات فروزش
 4. سخاوت، جعفر / زبان تخصصی علوم اجتماعی جلد ۱ و ۲ / انتشارات فروزش

نظریه های جامعه شناسی

 1. شکاری، شیوا / مبانی و نظریه های جامعه شناسی (ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد مطالعات زنان) / نشر پردازش
 2. اسلامی، سعید / جزوه کنکور کارشناسی ارشد مطالعات زنان درس نظریه های جامعه شناسی
 3. ریتزر، جرج / نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر / مترجم: محسن ثلاثی / انتشارات علمی
 4. توسلی، غلامعباس / نظریه های جامعه شناسی / انتشارات سمت
 5. کورز، لویئس / زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی / مترجم: محسن ثلاثی / انتشارات علمی
 6. گیدنر، آنتونی / جامعه شناسی / مترجم: منوچهر صبوری / نشر نی
 7. کوئن، بوروس / مبانی جامعه شناسی / مترجم: غلامعباس توسلی، رضا فاضل / انتشارات سمت

روش تحقیق

 1. شکاری، شیوا / روش تحقیق در مطالعات زنان / نشر پردازش
 2. اسلامی، سعید / روش تحقیق در علوم اجتماعی . مطالعات زنان (جزوه کنکور)
 3. ساروخانی، باقر / روشهای تحقیق در علوم اجتماعی ۱ و ۲ / انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی
 4. دی.اس. دواس / پیمایش در تحقیقات اجتماعی / مترجم: هوشنگ نایبی / نشر نی
 5. ببی. ارل / روشهای تحقیق در علوم اجتماعی جلد ۱ و ۲ / ترجمه: رضا فاضل / انتشارات سمت

حقوق زن در اسلام

 1. شکاری، شیوا / حقوق زن در اسلام / انتشارات پردازش
 2. شکاری، شیوا؛ اسلامی، سعید / حقوق زن در اسلام (جزوه ویژه کنکور کارشناسی ارشد مطالعات زنان)
 3. مطهری، مرتضی / حقوق زن در اسلام / انتشارات صدرا
 4. کاتوزیان، ناصر / حقوق مدنی خانواده / انتشارات دادگستر
 5. محقق داماد، سید مصطفی / حقوق خانواده / انتشارات میزان
 6. امامی؛ صفایی / مختصر حقوق خانواده
 7. تفسیر سوره های نور و نساء

مبانی روانشناسی

 1. شکاری، شیوا / مبانی روانشناسی / نشر پردازش
 2. اسلامی، سعید / مبانی روانشناسی (ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد)
 3. زمینه روانشناسی هیلگارد / مترجم: براهنی و دیگران / انتشارات رشد
مطالب مرتبط:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *