منابع رشته برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست ۹۶-۹۷

منابع کارشناسی ارشد منابع کارشناسی ارشد 97-96,منابع ارشد 97-96,منابع آزمون کارشناسی ارشد 97-96,منابع آزمون ارشد 97-96,منابع کنکور کارشناسی ارشد 97-96,منابع کنکور ارشد 97-96

 1. علیرضا آیت اللهی / ۱۳۷۴ / اصول برنامه ریزی / مرکز آموزش مدیریت دولتی
 2. حسن احمدی / ۱۳۸۵ / ژئومورفولوژی کاربردی ایران جلد اول و دوم / انتشارات دانشگاه تهران
 3. محمدرضا اردکانی / ۱۳۸۰ / اکولوژی / انتشارات دانشگاه تهران
 4. ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست با سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS) تهران: دانشگاه تهران / موسسه انتشارات چاپ / ۱۳۸۰
 5. حسن اشکوری / ۱۳۸۵ / اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای / انتشارات پیام
 6. بارو، سی، جی / ۱۳۸۰ / اصول و روشهای مدیریت زیست محیطی / ترجمه مهرداد اندرودی / نشر کنگره
 7. دانیل بوتکین و ادوارد کلر / ۱۳۷۸ / شناخت محیط زیست(زمین، سیاره زنده) / ترجمه عبدالحسین وهاب زاده / انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
 8. کامبیز بهرام سلطانی / ۱۳۶۵ / مقدمه ای بر شناخت محیط زیست / انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست
 9. بییرو، هیکینز / ۱۳۸۱ / برنامه ریزی محیطی برای توسعه زمین / ترجمه بحرینی، حسین و کیوان کریمی / انتشارات دانشگاه تهران
 10. نفیسه حق طلب / خلاصه مباحث کارشناسی ارشد برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست / تهران: نشر پردازش / ۱۳۸۹
 11. چپمن، دیوید / ۱۳۸۶ / آفرینش محلات و مکانها / ترجمه شهرزاد فریادی و منوچهر طبیبیان / انتشارات دانشگاه تهران
 12. شهریار خالدی / مبانی محیط زیست (عمومی و ایران) / تهران: شهر آشوب / ۱۳۷۹
 13. عباسقلی خواجه نوری / ۱۳۸۰ / مقدمه ای بر روش های آماری / انتشارات دانشگاه تهران
 14. فرانک سیف الدینی / مبانی برنامه ریزی شهری / تهران / نشر آییژ / ۱۳۸۱
 15. محمود شریعت / ۱۳۷۵ / مقدمه ای بر ارزیابی اثرات زیست محیطی / تهران / سازمان حفاظت محیط زیست
 16. اسماعیل شیعه / ۱۳۸۴ / اصول برنامه ریزی / انتشارات دانشگاه علم و صنعت
 17. کرامت اله زیاری / برنامه ریزی کاربردی اراضی شهری / یزد: دانشگاه یزد / ۱۳۸۱
 18. محمد فخر طباطبایی / ۱۳۸۴ / برخورد سیستمی با طبیعت زنده و سه مقاله دیگر در زمینه اکولوژی / شرکت سهامی انتشار
 19. فریدمن، بیل / ۱۳۸۰ / بوم شناسی محیط زیست / مشهد: دانشگاه فردوسی
 20. هنریک مجنونیان / ۱۳۷۸ / جغرافیای گیاهی ایران / انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست
 21. مجید مخدوم / ۱۳۷۹ / زیستن در محیط زیست / انتشارات دانشگاه تهران
 22. مجید مخدوم / ۱۳۷۸ / شالوده آمایش سرزمین / انتشارات دانشگاه تهران
 23. مسعود منوری / ۱۳۸۵ / ارزیابی اثرات زیست محیطی / انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست
 24. مسعود منوری / ۱۳۸۳ / فرهنگ دو سویه محیط زیست / انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست
 25. مرتضی نصت / ۱۳۶۹ / اصول و روشهای آماری / انتشارات دانشگاه تهران
 26. جعفر نوری / ۱۳۸۳ / زبان تخصصی برای دانشجویان محیط زیست / انتشارات دانشگاه آزاد
 27. نیکوکار و عربزاده / ۱۳۸۲ / آمار و احتمالات کاربردی / انتشارات آزاده
 28. وات، کنت / ۱۳۸۳ / مبانی و اصول محیط زیست / ترجمه عبدالحسین وهاب زاده /  انتشارات اترک
 29. واژه نامه های انتهایی برخی کتاب ها از جمله کتاب شناخت محیط زیست یا مهندسی محیط زیست
 30. هیکس، هربرت / تئوری های سازمان و مدیریت / تهران: اطلاعات / ۱۳۷۷
مطالب مرتبط:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *