منابع کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست ۹۶-۹۷

منابع کارشناسی ارشد منابع کارشناسی ارشد 97-96,منابع ارشد 97-96,منابع آزمون کارشناسی ارشد 97-96,منابع آزمون ارشد 97-96,منابع کنکور کارشناسی ارشد 97-96,منابع کنکور ارشد 97-96

 1. ابوالقاسمی، لطیف / ۱۳۷۱ / باغ ایرانی / شهرداری تهران. انتشارات سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران
 2. ابوضیاء، فرها / ۱۳۸۰ / گیاه شناسی کاربردی / درسنامه گروه طراحی محیط، دانشگاه تهران، دانشکده محیط زیست
 3. اردکانی، محمدرضا / ۱۳۸۰ / اکولوژی / انتشارات دانشگاه تهران
 4. آریان پور، علیرضا / ۱۳۸۳ / باغ ایرانی: حکمت کهن، منظر جدید / موزه هنرهای معاصر تهران، انتشارات موسسه توسعه هنرهای تجسمی
 5. آریان پور، علیرضا / ۱۳۶۵ / پژوهشی در شناخت باغ های ایران و باغ های تاریخی شیراز / چاپ گلشن
 6. گودرزی، محسن / ۱۳۸۸ / خلاصه مباحث کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست / نشر پردازش
 7. گودرزی، محسن؛ پورنگ، پیام؛ باویلی، مهسا / ۱۳۹۲ / سوالات کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست / نشر پردازش
 8. افیونی، مجید؛ عرفان منش، مجید / ۱۳۸۵ / آلودگی محیط زیست: آب، خاک و هوا / نشر ارکان
 9. آقابیگی، فاطمه / ۱۳۷۴ / طراحی مصور باغ و پارک / انتشارات سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران
 10. اسپیرن. آن. ا / ۱۳۸۴ / زبان منظر / ترجمه بهناز امین زاده / انتشارات دانشگاه تهران
 11. استروم، استیون؛ ناتان، کورت / ۱۳۸۰ / مهندسی سایت برای معماران منظر / ترجمه معاونت آموزش و پژوهش سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران، انتشارات سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران
 12. ایرانی بهبهانی، هما / ۱۳۸۰  /معماری با طبیعت در گذر زمان / درس نامه گروه طراحی محیط / دانشگاه تهران، دانشکده محیط زیست
 13. بحرینی، حسین / ۱۳۷۶ / فرایند طراحی شهری / انتشارات دانشگاه تهران
 14. بحرینی، حسین / ۱۳۸۷ / تجدد، فراتجدد و پس از آن در شهرسازی / انتشارات دانشگاه تهران
 15. بحرینی، حسین؛ کریمی، کیوان / ۱۳۸۱ / برنامه ریزی محیطی برای توسعه زمین / انتشارات دانشگاه تهران
 16. بل، سایمون / ۱۳۸۷ / عناصر بصری طراحی منظر / ترجمه محمدرضا مثنوی / انتشارات دانشگاه تهران
 17. بل، سایمون / ۱۳۸۲ / منظر، الگو، ادراک و فرایند / ترجمه بهناز امین زاده / انتشارات دانشگاه تهران
 18. بوتکین، دانیل؛ کلر، ادوارد / ۱۳۸۲ / شناخت محیط زیست، زمین سیاره زنده / انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
 19. بهرام سلطانی، کامبیز / ۱۳۶۵ / مقدمه ای بر شناخت محیط زیست / انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست
 20. بهرام سلطانی، کامبیز / ۱۳۷۱ / مجموعه مباحث و روش های شهرسازی: محیط زیست / انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقا شهرسازی و معماری ایران
 21. پاکزاد، جهانشاه / ۱۳۸۹ / مبانی نظری و فرایند طراحی شهری / وزارت مسکن و شهرسازی
 22. پاکزاد، جهانشاه / مقالاتی در باب مفاهیم معماری و طراحی شهری، جلد اول و دوم / انتشارات شهیدی / چاپ اول / ۱۳۸۶
 23. پیرموره، ژان / ۱۳۷۳ / فضاهای شهری، طراحی، اجرا، مدیریت / ترجمه حسین رضایی و همکاران / شهرداری تهران
 24. توسلی، محمود / ۱۳۷۵ / اصول و روشهای طراحی شهری و فضاهای مسکونی در ایران / مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران
 25. توسلی، محمود؛ بنیادی، ناصر / ۱۳۷۵ / طراحی فضای شهری / مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران
 26. ترنر، تام / ۱۳۷۶ / شهر همچون چشم انداز / ترجمه فرشاد نوریان / انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری
 27. ثباتی، حبیباله / ۱۳۴۳ / جنگل ها، درختان و درختچه های ایران / انتشارات دانشگاه تهران
 28. حکمتی، جمشید / ۱۳۷۱ / طراحی باغ و پارک / انتشارات فرهنگ جامع
 29. خالدی، شهریار / ۱۳۷۹ / مبانی محیط زیست (عمومی و ایران) / انتشارات شهر آب
 30. خلیقی، احمد / درسنامه درختان و درختچه هایزینتی ایران / دانشگاه تهران
 31. خوشخویی، مرتضی / درسنامه اصول باغبانی / دانشگاه شیراز
 32. خوانساری، مهدی؛ مقتدر، محمدرضا؛ یاوریف مینو / ۱۳۸۳ / باغ ایرانی، بازتابی از بهشت / سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، دبیرخانه همایش بین المللی باغ ایرانی
 33. دانش دوست، یعقوب / ۱۳۶۹ / طبس شهری که بود (باغ های طبس) / انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور
 34. دبیری، مینو / ۱۳۸۷ / آلودگی محیط زیست: هوا – خاک – آب – صوت / نشر اتحاد
 35. درسای، شریف / ۱۳۸۳ / گیاهان پوششی / انتشارات سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران
 36. رحیمی، محمد حسین / ۱۳۸۷ / پارک ملی گلستان / نشر محمد حسین رحیمی
 37. رسولی، هوشنگ / ۱۳۸۸ / تاریخچه و شیوه های معماری در ایران / نشر پشوتن
 38. روحانی، غزاله / ۱۳۷۱ / طراحی باغ و احداث فضای سبز / انتشارات فرهنگ جامع
 39. روشنی، علی، ۱۳۸۳ / اکولوژی عمومی / انتشارات دانشگاه امام حسین
 40. رهنمایی، محمدتقی / ۱۳۷۰ / توان های محیطی ایران، زمینه های جغرافیایی طرح جامع سرزمین / چاپ اول / انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران / وزارت مسکن و شهرسازی تهران
 41. زاجی، بیتا؛ عبدالغفار جولائی و عطاءا… شیردل پور / ۱۳۷۸ / گونه های گیاهی سازگار با شرایط آب و هوایی تهران / انتشارات سازمان پارکها و فضای سبز تهران
 42. زمرشیدی، حسین / ۱۳۷۴ / مسجد در معماری ایران / انتشارات کیهان
 43. سعیدنیا، احمد / ۱۳۸۵ / کتاب سبز شهرداری، جلد نهم، فضای سبز / انتشارات شهرداری تهران
 44. شوای، فرانسواز / ۱۳۷۵ / شهرسازی، واقعیات و تخیلات / ترجمه سید محسن حبیبی / انتشارات دانشگاه تهران
 45. شیبانی، حسین علی / ۱۳۷۶ / مشخصات کاربردی درختان و درختچه های مناسب فضای سبز / نشر بهمند
 46. شیبانی، حسین علی؛ میربادین، علیرضا / ۱۳۷۶ / مشخصات کاربردی درختان و درختچه های مناسب فضای سبز / انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
 47. فخر طباطبایی، محمد / ۱۳۸۴ / برخورد سیستمی با طبیعت زنده و سه مقاله دیگر در زمینه اکولوژی / شرکت سهامی انتشار
 48. فصل نامه باغ نصر / انتشارات مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر
 49. فرای، هیلدبرند / ۱۳۸۳ / طراحی شهر، به سوی یک شکل پایدارتر شهر / ترجمه حسین بحرینی / تهران
 50. قهرمان، احمد؛ عطار، فریده / ۱۳۸۰ / تنوع زیستی گونه های گیاهی ابرشهر تهران / دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
 51. کافی، محسن / ۱۳۸۵ / طراحی کاشت، درسنامه گروه طراحی محیط / دانشگاه تهران، دانشکده محیط زیست
 52. کافی، محسن؛ کاویانی شکور؛ موسوی نیا، سیدمحمد / ۱۳۸۲ / مدیریت احداث و نگهداری چمن / نشر شقایق روستا
 53. کالن، گوردون / ۱۳۸۷ / گزیده منظر شهری / ترجمه منوچهر طبیبیان / تهران، دانشگاه تهران
 54. کسمایی، مرتضی / ۱۳۸۵ / اقلیم و معماری / نشر خاک
 55. گروه مولفین / ۱۳۸۰ / ضوابط طراحی فضای سبز شهری / انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 56. لشچینسکی، نانسی / ۱۳۸۷ / طراحی کاشت منظر: رویکردی حرفه ای به طراحی باغ / ترجمه محسن کافی؛ مهدی خان سفید / نشر آییژ
 57. لینچ، کوین / ۱۳۸۱ / تئوری شکل شهر / ترجمه سید حسین بحرینی / انتشارات دانشگاه تهران
 58. لینچ، کوین / ۱۳۸۱ / سیمای شهر / ترجمه سید حسین بحرینی / انتشارات دانشگاه تهران
 59. ماتلاک، جان / ۱۳۷۹ / آشنایی با طراحی محیط و منظر / جلد ۱ و ۲ / ترجمه گروه مترجمین / انتشارات سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران
 60. ماتین، کلیف، پیتر شرلی / ۱۳۸۶ / ۱۳۸۶ / ابعاد سبز طراحی شهری / ترجمه کاوه مهربانی / انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری
 61. مجنونیان، هنریک / ۱۳۶۹ / درختان و محیط زیست / انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست
 62. مدنی پور، علی / ۱۳۸۷ / طراحی فضای شهری / انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری
 63. مجنونیان، هنریک / ۱۳۷۴ / راهبردها و معاهدات جهانی حفاظت از طبیعت و منابع زنده / انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست
 64. مجلات پیام سبز / انجمن مهندسین منظر و فضای سبز ایران
 65. مجلات محیط شناسی، مقالات مربوط به طراحی محیط / دانشگاه تهران، دانشکده محیط زیست
 66. مجموعه مقالات شهرسازی / ۱۳۷۷ / شماره ۱ / سازمان زیباسازی شهر تهران
 67. مخدوم، مجید / ۱۳۷۹ / زیستن در محیط زیست / انتشارات دانشگاه تهران
 68. مخدوم، مجید / ۱۳۷۸ / شالوده آمایش سرزمین / انتشارات دانشگاه تهران
 69. موریس، جیمز / ۱۳۷۴ / تاریخ شکل شهر تا انقلاب صنعتی / ترجمه راضیه رضازاده / تهران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت
 70. مومن رومیانی، عیسی / ۱۳۸۰ / معرفی یکصد گونه درخت و درختچه زینتی مناسب برای طراحی منظر / انتشارات موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع
 71. نریمانی، گرشاسب / ۱۳۸۰ / آیین نامه طرح هندسی راه ها / نشریه شماره ۱۶۱ – معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور
 72. نچ ا. درامستاد؛ جیمز دی، اویسون؛ ریچارد ت، فورمن / ۱۳۸۷ / اصول اکولوژی سیمای سرزمین در معماری سرزمین و برنامه ریزی کاربردی زمین / ترجمه فرود آذری دهکردی / نشر ادبستان
 73. نجمی، ناصر / ۱۳۶۲ / دارالخلافه تهران / نشر همگام
 74. نعیما، غلامرضا / ۱۳۸۸ / باغ های ایران / انتشارات پیام
 75. نیلوفری، پرویز / ۱۳۶۳ / باغ های ایرانی، پردیس ها و باغهای بزرگ و زیبای ایران زمین / انتشارات جهاد دانشگاهی تهران
 76. وهاب زاده، عبدالحسین / ۱۳۸۱ / مبانی محیط زیست / انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
 77. ویلبر، دونالد / ۱۳۸۴ / باغ های ایران و کوشک های آن / ترجمه مهین دخت صبا / شرکت انتشارات علمی فرهنگی
 78. ویلسن هریس، ریچارد / ۱۳۸۴ / درختکاری (مدیریت تلفیقی درختان – درختچه ها و گیاهان بالارونده در فضای سبز) جلد ۱ و ۲ / انتشارات سازمان پارک ها و فضای سبز تهران
 79. ویلسون، کارل لوئیس / ۱۳۷۱ / گیاه شناسی / ترجمه فاطمه مقدم و فریدون ملک زاده / انتشارات دانشگاه تهران
 80. یارایی، رامتین / ۱۳۸۳ / گیاهان پهن برگ مقاوم به شرایط نامساعد / انتشارات سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران
 81. یاوری، احمدرضا / ۱۳۸۴ / اکولوژی عمومی / درسنامه گروه طراحی محیط / دانشگاه تهران، دانشکده محیط زیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما