منابع کارشناسی ارشد پژوهش هنر

منابع کارشناسی ارشد منابع کارشناسی ارشد 97-96,منابع ارشد 97-96,منابع آزمون کارشناسی ارشد 97-96,منابع آزمون ارشد 97-96,منابع کنکور کارشناسی ارشد 97-96,منابع کنکور ارشد 97-96

فهرست زیر شامل معرفی منابع کارشناسی ارشد پژوهش هنر (منابع مرجع دانشگاهی و مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون می باشد:

 1. هنر در گذر زمان / هلن گاردنر / ترجمه محمد تقی فرامرزی / موسسه انتشارات آگاه / ۱۳۸۱
 2. صنایع دستی کهن ایران / هانس وولف / ترجمه سیروس ابراهیم زاده / شرکت انتشارات علمی و فرهنگی / ۱۳۸۵
 3. آموزش هنر و فن سفال و سرامیک / عزیزه پنجوینی، سعید گرجستانی / انتشارات دانشگاه هنر / ۱۳۸۴
 4. هندسه نقوش / مرجان کشاورزی و / مهرداد احمدی شیخانی / نشر فرهنگ صبا و خردپژوهان / ۱۳۸۶
 5. صحافی و جلدهای اسلامی / دانکن هالدین / ترجمه آذر آذرنوش / انتشارات سروش / ۱۳۶۶
 6. جلدها و قلمدانهای ایرانی و نگارگری هنرمندان ایرانی در سه قرن اخیر / محمدتقی احسانی / موسسه انتشارات امیرکبیر / ۱۳۸۲
 7. تاریخ هنر ایران در دوره اسلامی (کتاب آرایی) / زهرا رهنورد / سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) / ۱۳۸۶
 8. سوالات کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشگاه آزاد و سراسری با پاسخ تشریحی جلد اول / شهروز مهاجر / نشر پردازشگران / ۱۳۹۳
 9. سوالات کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشگاه آزاد و سراسری با پاسخ تشریحی جلد دوم / شهروز مهاجر / نشر پردازشگران / ۱۳۹۳
 10. تاریخ هنر ایران در دوره اسلامی (نگارگری) / زهرا رهنورد / سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) / ۱۳۸۶
 11. کتاب آرایی در تمدن اسلامی / نجیب مایل هروی / انتشارات آستان قدس رضوی / ۱۳۷۲
 12. فرهنگ واژگان و اصطلاحات خوشنویسی و هنرهای وابسته / حمیدرضا قلیچ خانی / انتشارات روزنه / ۱۳۷۳
 13. کاربرد خط در گرافیک / افسانه نسل شریف / انتشارات راه اندیشه / ۱۳۸۱
 14. خوشنویسی در ایران / لیلی براتزاده / انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی / ۱۳۸۴
 15. نقاشی ایرانی / شیلا کنبی / ترجمه مهدی حسینی / انتشارات دانشگاه هنر / ۱۳۷۸
 16. نقاشی ایرانی از دیرباز تا امروز / رویین پاکباز / انتشارات زرین و سیمین / ۱۳۸۰
 17. آشنایی با مینیاتورهای ایران / آرتور پوپ / ترجمه حسین نیر / انتشارات بهار / ۱۳۶۹
 18. تاریخ نگارگری در ایران / سید عبدالمجید شریف زاده / انتشارات حوزه هنری / ۱۳۷۵
 19. نقاشی رو گچ / هادی سیف / انتشارات سروش / ۱۳۷۹
 20. سفید روی / سیمین لک پور / انتشارات سازمان میراث فرهنگی / ۱۳۷۵
 21. هفت هزار سال هنر فلزکاری در ایران / محمدتقی احسانی / انتشارات علمی و فرهنگی / ۱۳۶۸
 22. هنر اسلامی / کارل جی. دوری / ترجمه رضا نصیری / انتشارات یساولی / ۱۳۶۴
 23. منبت کاری / حمید طوجی / انتشارات ارمغان / ۱۳۸۰
 24. هنر خاتم سازی در ایران / دلشاد طهوری / انتشارات سروش / ۱۳۶۵
 25. آشنایی با چوب و هنرهای مرتبط با آن / حسین یاوری / انتشارات سوره مهر / ۱۳۸۳
 26. واژه نامه توصیفی خاتم سازی / نسرین طباطبایی / انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی / ۱۳۸۲
 27. شیشه ایرانی / شینجی فوکائی / ترجمه آرمان شیشه گر / انتشارات سازمان میراث فرهنگی / ۱۳۷۱
 28. شیشه گری دستی در ایران / حسین یاوری / انتشارات سوره مهر / ۱۳۸۷
 29. سفال و سرامیک / حسین یاوری / انتشارات ایران شناسی / ۱۳۸۴
 30. آشنایی با هنرهای سنتی / حسین یاوری / انتشارات صبای سحر / ۱۳۸۲
 31. خواص مواد / مریم افسری / انتشارات راه اندیشه / ۱۳۸۶
 32. گزیده خواص مواد / آرش امیریه / انتشارات چهارسوی هنر / ۱۳۸۵
 33. خواص مواد / داریوش امیری کاشانه / انتشارات راه اندیشه / ۱۳۸۷
 34. نگرشی بر صنایع دستی در جهان / حسین یاوری و فروهر نور ماه / انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی / ۱۳۸۶
 35. دایرهالمعارف هنر / رویین پاکباز / انتشارات فرهنگ معاصر / ۱۳۸۳
 36. فرش ایران / محمد جواد نصیری / نشر پرنگ / ۱۳۸۵
 37. آشنایی با معماری اسلامی ایران / محمد کریم پیرنیا / نشر سروش دانش / ۱۳۸۶
 38. آشنایی با آرای متفکران درباره هنر (جلد ۱ تا ۵) / محمد مددپور / انتشارات سوره مهر / ۱۳۸۴
 39. حقیقت و زیبایی / بابک احمدی / نشر مرکز / ۱۳۷۴
 40. نقاشی ایرانی / بازل گری / ترجمه عربعلی شروه / انتشارات عصر جدید / ۱۳۶۹
 41. خلاصه تاریخ هنر / پرویز مرزبان / انتشارات علمی و فرهنگی / ۱۳۸۶
 42. فرهنگ مصور نمادهای سنتی / جی.سی.کوپر / ترجمه ملیحه کرباسیان / نشر فرشاد / ۱۳۷۹
 43. هنر مدرن / نوربرت لینتون / ترجمه علی رامین / نششر نی / ۱۳۸۲
 44. مکتب های ادبی / رضا سید حسینی / انتشارات نیل / ۱۳۵۳
 45. سبک شناسی معماری ایرانی / محمد کریم پیرنیا / انتشارات پژوهنده / ۱۳۸۲
 46. تاریخ هنر / جنسن / ترجمه پرویز مرزبان / انتشارات علمی و فرهنگی / ۱۳۷۹
 47. تاریخ هنر / ارنست گامبریج / ترجمه علی رامین / نشر نی / ۱۳۸۳
 48. هنر مقدس / تیتوس بورکهارت / ترجمه جلال ستاری / انتشارات سروش / ۱۳۶۹
 49. نمایش در ایران / بهرام بیضایی / انتشارات روشنگران و مطالعات زنان / ۱۳۷۹
 50. ساختار و تأویل متن / بابک احمدی / نشر مرکز / ۱۳۷۰
 51. فن و هنر سفالگری / فائق توحیدی / سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) / ۱۳۸۶
 52. مکاتب، سبک ها و جنبش های ادبی و هنری جهان از آغاز تا آخر قرن بیستم / نظام الدین نوری / نشر زهره / ۱۳۸۶
 53. تاریخ اساطیری ایران / ژاله آموزگار / انتشارات سمت / ۱۳۸۱
 54. تاریخ فلسفه اسلامی / هانری کوربن / ترجمه جواد طباطبایی / ۱۳۸۷
 55. تاریخ فلسفه در جهان اسلامی / حنا فاخوری و خلیل الجر / ترجمه عبدالمحمد آیتی / ۱۳۸۶
 56. تاریخ فلسفه ایرانی / علی اصغر حلبی / انتشارات زوار / ۱۳۸۵
 57. شرح اصطلاحات تصوف / صادق گوهرین / انتشارات زوار / ۱۳۶۷
 58. فرهنگ اطلاحات ادبی / سیما داد / نشر مروارید / ۱۳۸۲
 59. فرهنگ اصطلاحات نقد ادبی از افلاطون تا عصر حاضر / بهرام مقدادی / انتشارات فکر روز / ۱۳۷۸
 60. مفاهیم و رویکردها در آخرین جنبش های هنری قرن بیستم / ادوارد لوسی اسمیت / ترجمه علی رضا سمیع آذر / نشر نظر / ۱۳۸۴
 61. در جستجوی زبان نو / رویین پاکباز / انتشارات نگاه / ۱۳۸۱
 62. هنرهای ایران / دبلیو فوریه / ترجمه پرویز مرزبان / انتشارات فرزان روز / ۱۳۷۴
 63. معنی هنر / هربرت رید / ترجمه نجف دریابندری / انتشارات علمی و فرهنگی / ۱۳۷۹
 64. هنر اسلامی (زبان و بیان) / تیتوس بوکهارت / ترجکه مسعود رجب نیا / انتشارات سروش / ۱۳۶۵
 65. انواع ادبی / سیروس شمیسا / انتشارات میترا / ۱۳۸۶
 66. آشنایی با نقد ادبی / عبدالحسین زرین کوب / انتشارات سخن / ۱۳۷۸
 67. پنجاه متفکر بزرگ معاصر (از ساختارگرایی تا پسامدرنیته) / جان لچت / ترجمه محسن حکیمی / انتشارات خجسته / ۱۳۸۳
 68. فرهنگ تفسیری ایسم ها / محمد حاجی زاده / انتشارات جامه دران / ۱۳۸۴
 69. تاریخ مختصر معماری / کریستوف هوکر / ترجمه فرهاد گشایش / انتشارات لوتس / ۱۳۸۶
 70. مبانی نقد ادبی / گروه مؤلفین / ترجمه فرزانه طاهری / انتشارات نیلوفر / ۱۳۸۵
 71. راهنمای نظریه ادبی معاصر / رامان سلدن و پیتر ویدوسون / ترجکه عباس مخبر / انتشارات طرح نو / ۱۳۸۴
 72. درآمدی تاریخی بر نظریه ادبی از افلاطون تا بارت / ریچارد هارلند / ترجمه: گروه ترجمه شیراز / نشر چشمه / ۱۳۸۵
 73. هنر و معماری اسلامی / رابرت هیلن برند / ترجمه اردشیر اشراقی / انتشارات فرهنگستان هنر و انتشارات روزنه / ۱۳۸۶
 74. فرهنگ مصور هنرهای تجسمی / پرویز مرزبان و حبیب معروف / انتشارات سروش / ۱۳۸۰
 75. هنر چین / مری تریگیر / ترجمه فرزانه طاهری / انتشارات فرهنگستان هنر / ۱۳۸۴
 76. هنر اسلامی / دیوید تالبوت رایس / ترجمه ماه ملک بهار / انتشارات علمی و فرهنگی / ۱۳۸۴
مطالب مرتبط:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *